Kalendarium

WEBINARIUM: Zmiany i problematyczne zagadnienia dotyczące ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w tym ŚWIADCZEŃ UZALEŻNIONYCH OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI oraz nowe obowiązki nałożone na OPS związane z NFOŚiGW

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas
28.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów IT do wdrożenia rozporządzenia

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 min. przed szkoleniem.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium • materiał szkoleniowy dostępny do pobrania
29.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej ewidencji VAT i nowego JPK_VAT od 1.10.2020 r.

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych,
30.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w INSTYTUCJACH KULTURY

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
03.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów oraz zasadnicze zmiany w podatku CIT – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Istotnym elementem szkolenia będzie omówienie obowiązku zapłaty zaliczki na podatek u podatników zwolnionych z podatku od zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni.

 

04.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINAR: ZMIANY W WYNAGRODZENIACH pracowników medycznych w tym ratowników zatrudnionych w PODMIOTACH LECZNICZYCH po 1 lipca 2020 r. oraz najważniejsze zmiany w prawie pracy wprowadzone Tarczą 4

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
05.11.2020, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 12.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY NOWA USTAWA PZP z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje
06.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
12.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
16.11.2020, Katowice
17.11.2020, Warszawa

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności
16.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r. – nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K, „Nowa Matryca Stawek VAT”, „Biała lista podatników”, kasy rejestrujące ON-LINE, przymusowa płatność i inne ważne zmiany - przepisy obowiązujące od 1.11.2020/ 1.01.2020 /1.04.2020 /1.07.2020/1.10.2020

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2020 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
17.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
18.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

Wycinka zieleni w 2020 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

18.11.2020, Katowice

WEBINARIUM: CZAS PRACY i jego ewidencjonowanie w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r.

Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m. in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników.  Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego czy są to państwowe
24.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE w Instytucjach Kultury z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 r. oraz aspektów przeniesienia praw autorskich w światle najnowszych wyroków SN

Od stycznia 2021 roku pracodawca zawartą umowę o dzieło będzie musiał zgłosić w ciągu 7 dni do ZUS. Wyjątków od tego obowiązku będzie niewiele. Zwieranie umów cywilnoprawnych przez instytucje kultury w dalszym ciągu
10.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30