Kalendarium

WEBINARIUM: Zmiany w prawie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem Kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r.

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. 15 grudnia Senat podjął uchwałę o przyjęciu nowelizacji z dwoma poprawkami. Ustawa ta wprowadza na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.
06.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w SP ZOZ

Jednostki medyczne w tym SP ZOZ są szczególnego rodzaju podatnikami podatku VAT. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika oraz proporcji w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Należy
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Roczne sprawozdanie odpadowe placówek medycznych za rok 2022 – kompendium wiedzy

Zmieniają się zarówno przepisy dotyczące gospodarki odpadami, a także zmieniana jest funkcjonalność samej Bazy Danych o Odpadach. W świetle tych zmian posiadane doświadczenie w korzystaniu z formy elektronicznej KPO i KEO może ustrzec przed popełnieniem
08.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: BHP przy pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
08.02.2023, Transmisja on-line
od 13.00 do 15.00
09.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach leczniczych za 2022 r. praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami programu Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2022 r.
10.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Elektroniczny obieg dokumentów a polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem praktycznych aspektów – warsztaty z kompletnym projektem polityki rachunkowości w formie edytowalnej

 

 

16.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

20.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

21.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2022 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

22.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r.

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 27 stycznia. Ustawa ta wprowadza na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.
22.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

23.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury z uwzględnieniem pakietu Polskie Ład oraz Polski Ład 2.0 i Polski Ład 3.0

23.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE ze szczególnym uwzględnieniem ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH

24.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30
24.02.2023, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2023 r. w instytucjach kultury i OSiR ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury i OSiR to cel szkolenia ...
27.02.2023, Transmisja on-line
od 10.00 do 14.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

28.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
01.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku programu Excel oraz możliwość konsultacji z wykładowcą

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
03.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
06.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Kalkulacja podatku CIT w spółkach medycznych z uwzględnieniem pakietu Polski Ład 3.0

08.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
10.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Zmiany w zakresie VAT w 2023 oraz projektowanie VAT SLIM 3 i obowiązkowy KSeF

W niniejszym szkoleniu przedstawioną zostaną zmiany w podatku VAT obowiązujące (i mające obowiązywać) od 2023 r. (a także 2024 r. i 2025 r.). Omówione zostaną także niezwykle istotne dla rozliczeń podatku VAT projektu nowelizacji dotyczące: obowiązkowego
13.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2023 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
14.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Na szkoleniu zostaną omówione obowiązki związane z przekazywaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
15.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Fakturowanie w podmiotach leczniczych w 2023 r. – z uwzględnieniem faktury ustrukturyzowanej i kas fiskalnych

W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur w placówkach medycznych. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury oraz zmiany w podatku VAT
23.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
23.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2023 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. PLANOWANE ZMIANY dot. ZGŁOSZEŃ NA DZIAŁKACH OSÓB FIZYCZNYCH

 

24.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie oraz zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

27.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023 r. z uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

31.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Lean Healthcare – korzyści i metody wdrożenia Lean Management w ochronie zdrowia

Jak placówki ochrony zdrowia mogą poradzić sobie z problemami finansowymi inaczej niż tnąc koszty poprzez redukcję zatrudnienia i ograniczanie inwestycji? Każdy dyrektor/kierownik podmiotu leczniczego musi stawić czoła licznym problemom związanym m.in. ze zbyt dużą
21.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI – jak sprawnie przeprowadzić prace bilansowe? PRAKTYCZNE wykorzystanie aplikacji MS EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
15.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30