Kalendarium

WEBINARIUM: Wykorzystanie SZTUCZNEJ INTELIGENCJI w edukacji – jak sztuczna inteligencja może wspierać edukację?

20.05.2024, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2024 r. z uwzględnieniem zmian, w tym w zakresie KSeF

21.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w spółkach komunalnych Zwolnienia • Proporcja • Moment powstania obowiązku podatkowego • Podatek naliczony • Zasady dokumentowania

22.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: ŚRODKI TRWAŁE w INSTYTUCJACH KULTURY - zasady ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych, ich wycena bilansowa oraz amortyzacja w teorii i praktyce

22.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Obowiązek raportowania schematów podatkowych w instytucjach kultury zasady identyfikacji, procedura MDR, omówienie przykładowych schematów podatkowych oraz sporządzenie MDR-1 i MDR-3 na przykładach

Kto musi przekazać informacje o schematach podatkowych (MDR)? Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatników w tym podatników podatku CIT oraz podatku VAT, których przychody lub koszty albo wartość
22.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – wprowadzanie, kontrola i analiza prawidłowości danych SIO

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych do
23.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w 2024 r. w tym pielęgnacyjne na nowych zasadach • przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • świadczenie rodzicielskie • zasiłek rodzinny • becikowe • świadczenia dla obywateli Ukrainy • elektroniczne składanie wniosków

 

23.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w podmiotach medycznych z ramowym wzorem dokumentu Standardu

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też medyczną,
24.05.2024, Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
27.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

 

27.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Obowiązek raportowania schematów podatkowych w podmiotach medycznych i spółkach komunalnych zasady identyfikacji, procedura MDR, omówienie przykładowych schematów podatkowych oraz sporządzenie MDR-1 i MDR-3 na przykładach

28.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: BON ENERGETYCZNY – nowe zadanie dla gmin Rozpatrywanie wniosków o nowy dodatek

06.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wdrożenie wewnętrznego systemu zarzadzania jakością do 30.06.2024 r. – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

  Już do 30 czerwca 2024 r. kierownik jednostki jest zobowiązany do zdefiniowania i wdrożenia  w swojej organizacji wewnętrznego systemu zarzadzania jakością, w związku z czym temu
07.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
10.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2024 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz obowiązujących i planowanych zmian

12.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych • Ekwiwalent za urlop • Nagrody jubileuszowe • Odprawy emerytalne

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach
12.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego a także przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w piku programu Excel, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
14.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2024 r. o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian w zakresie certyfikacji wykonawców

14.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w instytucjach KULTURY oraz ośrodkach SPORTU i REKREACJI z ramowym wzorem dokumentu Standardu w wersji edytowalnej

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Obowiązek opracowania i wdrożenia ma każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też
17.06.2024, Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30

WEBINARIUM: ŚRODKI TRWAŁE w PODMIOTACH LECZNICZYCH - zasady ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych, ich wycena bilansowa oraz amortyzacja w teorii i praktyce

17.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2024 r. – sprawozdanie roczne w BDO, aktualna funkcjonalność BDO, doradca ds. ADR

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
09.10.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
16.10.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI – jak sprawnie przeprowadzić prace bilansowe? PRAKTYCZNE wykorzystanie aplikacji MS EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
18.11.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30