Kalendarium

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego oraz przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w excelu, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
12.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Urlopy rodzicielskie i wypoczynkowe oraz nowe zwolnienia od pracy w jednostkach oświatowych

Celem szkolenia jest omówienie nowych zwolnień od pracy, obowiązujących od 26.04.2023 r. z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych (zwolnienie z powodu siły wyższej, urlopy opiekuńcze, nowe zasady korzystania z urlopów rodzicielskich).
12.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2023 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
13.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w instytucjach kultury i OSiR z uwzględnieniem SLIM VAT 3 obowiązującego od 1 lipca 2023 r.

Jednostki kultury oraz ośrodki sportu i rekreacji są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności może nie podlegać opodatkowaniu. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika,
14.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r.

15.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym pielęgnacyjne, dla obywateli Ukrainy, rodzicielskie, zasiłek, becikowe, z uwzględnieniem najnowszych zmian

16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30
Szkolenie przeniesione z 15 czerwca

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych oraz rejestr umów od 1.1.2024 r. z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych

19.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: ZFŚS w placówkach oświatowych z ramowym wzorem regulaminu ZFŚS

19.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

20.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
20.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
21.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Finanse, rachunkowość, podatki w podmiotach leczniczych – wybrane ważne i problematyczne zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Finansowych, Głównych księgowych, Kadry podmiotów leczniczych.

22.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2023 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru
27.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Na szkoleniu zostaną omówione obowiązki związane z przekazywaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
05.07.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2023 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem dwóch nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 7 i 26 kwietnia (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
05.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od kwietnia 2023 r.

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
05.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wynagrodzenia, czas pracy oraz zwolnienia od pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 7 i 26 kwietnia

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
12.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 21 lutego, 26 kwietnia, 17 i 23 maja

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
18.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
13.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI – jak sprawnie przeprowadzić prace bilansowe? PRAKTYCZNE wykorzystanie aplikacji MS EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
15.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30