Kalendarium

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu zasiłkowego 2020/2021 i 2021/2022. Nowe obowiązki nałożone na OPS związane z NFOŚiGW

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji oraz sprawdzania dokumentów. Odpowiedzi na
11.08.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych od 1 lipca 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

12.08.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu świadczeniowego 2020/2021 i 2021/2022

Nowelizacja ustaw z 24 czerwca 2021 r. związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. 2021 poz. 1162) wprowadza szereg zmian w funduszu alimentacyjnym m.in. stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniający do świadczeń
12.08.2021, Transmisja ONLINE
od 8.30 do 11:30

WEBINARIUM: Organizacja pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w prawie oświatowym po 1.09.2021 r. Celem szkolenia jest usystematyzowanie pracy dyrektora, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz nakreślenie planu działania na cały rok szkolny. Opracowane dokumenty pomogą w codziennej
20.08.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

24.08.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego oraz przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w excelu, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
03.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2021 r. z uwzględnieniem SLIM VAT

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2021 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
08.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo jak prowadzić sekretariat, który jest sercem i wizytówką szkoły. Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Pokażemy pomysły jak pracować zdalnie i mieć pod kontrolą wszystkie powierzone zadania.
08.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: System Informacji Oświatowej

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do sprawnego i bezpiecznego korzystania
z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych
10.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. szkolenie 3-dniowe

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
13.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2021 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

13.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30

WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE w Instytucjach Kultury z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 r. oraz aspektów przeniesienia praw autorskich w światle najnowszych wyroków SN

Od stycznia 2021 roku pracodawca zawartą umowę o dzieło będzie musiał zgłosić w ciągu 7 dni do ZUS. Wyjątków od tego obowiązku będzie niewiele. Zwieranie umów cywilnoprawnych przez instytucje kultury w dalszym ciągu
17.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

21.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
21.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
23.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów księgowych do wdrożenia rozporządzenia

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045) obowiązuje od 1.01.2021 r.
27.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
28.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2021 r. – ewidencja odpadów medycznych w dobie SARS-CoV-2

W wymogach dotyczycących gospodarki odpadami wprowadzono z początkiem 2019 r. rewolucyjne zmiany. Na problemy związane z ich wdrożeniem nałożyły się dodatkowo wątpliwości dotyczące szczególnej sytuacji –  pandemii SARS-CoV-2 oraz kolejne zmiany
29.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

04.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz zmian w czasie epidemii

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.
05.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia. Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste, rozwiązania, które przyczynią się do prawidłowej realizacji kontroli zarządczej. Szczególną uwagę zwrócimy na identyfikację, analizę, ocenę ryzyka i jego dokumentowanie. Przedstawimy praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy jakie wychwytują organy kontrolne np.: NIK.
14.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych. Rozliczenie ośrodków kosztów - praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu programu Word

19.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
20.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
08.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

10.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w ośrodkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w OPS to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste,
18.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w placówkach oświatowych to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe,
25.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
03.12.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00