Kalendarium

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników medycznych w 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

10.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
11.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych. Rozliczenie ośrodków kosztów - praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu programu Word

11.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2021 r. – ewidencja odpadów medycznych w dobie SARS-CoV-2

W wymogach dotyczycących gospodarki odpadami wprowadzono z początkiem 2019 r. rewolucyjne zmiany. Na problemy związane z ich wdrożeniem nałożyły się dodatkowo wątpliwości dotyczące szczególnej sytuacji –  pandemii SARS-CoV-2 oraz kolejne zmiany
12.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2021 r. z uwzględnieniem SLIM VAT

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2021 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
14.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w szpitalach i innych podmiotach leczniczych w świetle NOWEJ USTAWY PZP z uwzględnieniem „zamówień covidowych”

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje
14.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE w Instytucjach Kultury z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 r. oraz aspektów przeniesienia praw autorskich w światle najnowszych wyroków SN

Od stycznia 2021 roku pracodawca zawartą umowę o dzieło będzie musiał zgłosić w ciągu 7 dni do ZUS. Wyjątków od tego obowiązku będzie niewiele. Zwieranie umów cywilnoprawnych przez instytucje kultury w dalszym ciągu
17.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. w tym w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
17.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników oraz urzędników sądów i prokuratury - zmiany w 2021 r.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad wynagradzania dyrektorów, pracowników i urzędników sądów i prokuratury z uwzględnieniem zmian przepisów w 2021 r.
18.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (podmiotu leczniczego) praktyczne warsztaty z wzorem raportu a także przydatnymi plikami Excel i Word

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania raportu w formie edytowalnej takie jak: przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników, szablon do przygotowania prognozy finansowej
18.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem problematyki pandemii – warsztaty praktyczne

Szkolenie pozwoli udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego, wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.
19.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników socjalnych od 30.05.2021 r.

Nowelizacja przepisów o pomocy społecznej (ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) wprowadza bardzo istotne zmiany odnoszące się do zatrudniania pracowników socjalnych
20.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2021 r.

Z początkiem maja 2021 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia. Zmiany dotyczą m.in. zakresu czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe oraz zasad ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia.
21.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH z uwzględnieniem czasu pracy kierowców karetek i kwestii problematycznych w okresie epidemii

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą
21.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r. w podmiotach leczniczych praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r.
25.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r. i 2021 r.

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych,
27.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur
28.05.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00