Kalendarium

WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2022 r. • Zmiany w JPK_VAT od 01.01.2022 r. • Polski Ład • Kasy fiskalne • Faktura ustrukturyzowana

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium:   • możliwość zadawania
19.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Tworzenie harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie czasu pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy)

20.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych w 2022 r. • Zmiany w wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2022 r. • Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich od sierpnia 2022 r.

23.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

23.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur
23.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.15 do 13.15

WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr od 1.07.2022 r. umów zawieranych od 1.01.2022 r. Zamówienia podprogowe w Jednostkach Finansów Pulicznych

Od 1 lipca 2022 r.  jednostki sektora finansów publicznych zamieszczają w prowadzonym przez ministra finansów rejestrze umów informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie
24.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: NASADZENIA ZASTĘPCZE jako forma kompensacji przyrodniczej Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki

25.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zatrudnianie UCHODŹCÓW z UKRAINY w podmiotach leczniczych - Procedura, ubezpieczenia społeczne i podatki

Doraźne przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu
26.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2022 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

27.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 lipca 2022 r.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, na szkoleniu przedstawimy najnowsze interpretacje i stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzeń.
30.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja – warsztaty praktyczne

W codziennej pracy specjaliści BHP natrafiają na problemy, wymagające nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętnego podejścia do problemu. Co zrobić, kiedy poszkodowany pracownik odmawia współpracy? Czy można ukarać pracownika za niezgłoszenie
03.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

08.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2022 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

10.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

14.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2022 r. Zmiany w JPK_VAT od 01.01.2022 r. • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

14.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2022 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia ...
15.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cele szkolenia: zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie
21.06.2022, Warszawa
od 10.00 do 15.00

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego oraz przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w excelu, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
22.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00