Kalendarium

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 30-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
25.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE W OŚWIACIE w okresie epidemii

Na szkoleniu przedstawimy wprowadzone nowelizacją KN zmiany w czasie pracy nauczycieli specjalistów. Omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
25.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Fakturowanie w podmiotach leczniczych w 2021 r. – zmiany i problematyczne zagadnienia

W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur w placówkach medycznych. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury oraz zmiany w podatku VAT
26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników w ośrodkach pomocy społecznej – problematyczne zagadnienia

Na szkoleniu omówiona zostanie wybrana problematyka dotycząca zatrudniania w ośrodkach pomocy społecznej związana z wynagrodzeniami, urlopami dodatkowymi, ocena okresową, jak również czasem pracy.
26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych. Rozliczenie ośrodków kosztów - praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu programu Word

26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia. Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste, rozwiązania, które przyczynią się do prawidłowej realizacji kontroli zarządczej. Szczególną uwagę zwrócimy na identyfikację, analizę, ocenę ryzyka i jego dokumentowanie. Przedstawimy praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy jakie wychwytują organy kontrolne np.: NIK.
28.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

 

28.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT, CIT

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
03.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: System Informacji Oświatowej Jak prawidłowo wprowadzać dane do systemu?

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do sprawnego i bezpiecznego korzystania
z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych
03.11.2021, Transmisja ONLINE
od 8.00 do 11.00

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach finansów publicznych - z uwzględnieniem zmian przepisów

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu,
04.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja w placówkach oświatowych (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
05.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
08.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnianiem zamówień poniżej 130 000 zł

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje się umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są
08.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Podatek u źródła w instytucjach kultury problematyczne zagadnienie związane z rozliczaniem WHT z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Celem szkolenia jest przedstawianie kluczowych zagadnień związanych z podatkiem u źródła z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Program uwzględnia analizę znaczących zmian w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. w ramach
09.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
09.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

10.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2021 r.

Z początkiem maja 2021 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia. Zmiany dotyczą m.in. zakresu czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe oraz zasad ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia.
16.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca, 1 października 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Z 1 lipca 2021 r. przebudowie ulegają zasady sporządzania plików JPK_VAT (m.in. kody GTU oraz oznaczenia procedur). Na szkoleniu przedstawimy zasady sporządzania pliku JPK_VAT w służbie zdrowia wg zmienionych zasad. W dalszym ciągu budzą wątpliwości zasady
16.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych od 1 lipca 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

17.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
17.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
18.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w ośrodkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w OPS to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste,
18.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2021 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

19.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

19.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

22.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w placówkach oświatowych to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe,
25.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 30-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
26.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2021 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca i 1 października 2021 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2021 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
26.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
03.12.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz ramowym wzorem regulaminu

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania
07.12.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

08.12.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00