Kalendarium

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
05.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT – kultura

Jednostki kultury są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności może nie podlegać opodatkowaniu. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika, w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw.
06.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Jak bezpiecznie zwiększyć wynagrodzenia pracownika kosztem niższych podatków w jednostkach sektora finansów publicznych?

Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to problemy każdego pracodawcy, w tym pracodawców z sektora finansów publicznych. Rozwiązaniem są działania prowadzące do wzrostu wynagrodzenia pracownika, a
07.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
10.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2022 r. – problematyczne zagadnienia

W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające „szczególnej troski” – odpady niebezpieczne i odpady medyczne, w tym zakaźne i specjalne – m.in. pochodzące z dezynfekcji, odpady amalgamatu
12.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych.    Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne po zmianach w 2022 r. – zasady rozliczania, czas pracy w delegacji, procedury wewnątrzzakładowe

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety. Prawodawca planuje jednak kolejną podwyżkę kwot. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne. Szkolenie
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2022 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich oraz czas pracy w 2022 r.

14.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
17.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

18.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
19.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Na szkoleniu zostaną omówione obowiązki związane z przekazywaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
21.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
21.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur
24.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2022 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

24.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

25.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
26.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2022 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

27.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.15 do 14.30

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

 

27.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2022 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia ...
28.10.2022, Transmisja on-line
od 10.00 do 14.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2022 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

28.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy zmieniające Polski Ład (Dz.U. 2022 poz. 1265). Najważniejsze zmiany to obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej i podwójnego obliczania zaliczki podatku.
02.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT – SP ZOZ

Jednostki medyczne w tym SP ZOZ są szczególnego rodzaju podatnikami podatku VAT. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika oraz proporcji w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Należy
04.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2022 r. w ośrodkach sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w ośrodkach sportu i rekreacji to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy
04.11.2022, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2022 r. • Zmiany w JPK_VAT od 01.01.2022 r. • Polski Ład • Kasy fiskalne • Faktura ustrukturyzowana

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium:   • możliwość zadawania
08.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2022 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022 r. (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
08.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

09.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Compliance podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika, również podatnika będącego jednostką sektora finansów publicznych. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której
10.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Zmiany w podatku u źródła w instytucjach kultury problematyczne zagadnienie związane z rozliczaniem WHT

Celem szkolenia jest przedstawianie kluczowych zagadnień związanych z podatkiem u źródła z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Program uwzględnia analizę znaczących zmian w tym zakresie wprowadzonych 1 stycznia 2022 r.
18.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

21.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI – jak sprawnie przeprowadzić prace bilansowe? PRAKTYCZNE wykorzystanie aplikacji MS EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
22.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja – warsztaty praktyczne

W codziennej pracy specjaliści BHP natrafiają na problemy, wymagające nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętnego podejścia do problemu. Co zrobić, kiedy poszkodowany pracownik odmawia współpracy? Czy można ukarać pracownika za niezgłoszenie
25.11.2022, Transmisja on-line
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT od podstaw w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r.

Cele szkolenia: W szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT, praktyczne problemy i orzecznictwo  w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp).     Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób
28-29.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
01.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
05.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Kontrole i postępowania podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – jak się przygotować?

Ryzyko wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dotyczy każdego podatnika w tym również jednostek finansów publicznych. Obecnie organy podatkowe posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im wybrać podatnika najbardziej narażonego na
09.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Lean Healthcare – korzyści i metody wdrożenia Lean Management w ochronie zdrowia

Jak placówki ochrony zdrowia mogą poradzić sobie z problemami finansowymi inaczej niż tnąc koszty poprzez redukcję zatrudnienia i ograniczanie inwestycji? Każdy dyrektor/kierownik podmiotu leczniczego musi stawić czoła licznym problemom związanym m.in. ze zbyt dużą
09.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00