Kalendarium

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych oraz w wysokości odpisu na ZFŚS i związanych z tym korekt do 31.10.2019 r.

Z ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej
21.10.2019, Wrocław
22.10.2019, Katowice

EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
21.10.2019, Katowice
12.11.2019, Warszawa

VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2019 r. PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników i inne zmiany – zasady rozliczania VAT 2019/2020

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2019 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
21.10.2019, Warszawa

Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem ostatnich zmian w przepisach od 6.2019 r. – warsztaty praktyczne

Szkolenie pozwoli udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego, wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.
22.10.2019, Warszawa
05.11.2019, Wrocław
19.11.2019, Kraków

Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w SŁUŻBIE ZDROWIA według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w formacie Excel oraz przedstawienie głównych założeń zmian w zakresie standardu rachunku kosztów od 2020 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
24.10.2019, Warszawa
29.10.2019, Katowice

Nowy STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2020 r. na podstawie zaleceń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowanych w 2019 roku – zastosowanie w praktyce

Od 1 stycznia 2020 r w podmiotach leczniczych wchodzi w życie standard rachunku kosztów, wprowadzany na podstawie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
25.10.2019, Warszawa

ŚWIADCZENIA RODZINNE ze szczególnym uwzględnianiem ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH

Od 1.11.2019 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych. Szkolenie obrazowo pokazuje zmiany, jakie weszły na przestrzeni ostatnich lat oraz przede wszystkim przedstawia tryb i zasady postępowania konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym przede wszystkim zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
25.10.2019, Warszawa

Zmiany w opodatkowaniu spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w 2019 r. i 2020 r. – podatek VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest omówienie i analiza zasad opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem VAT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w tym zakresie.
30.10.2019, Warszawa
07.11.2019, Katowice

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej - warsztaty – jak wprowadzać dane do nowego systemu?

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Przedstawimy strukturę, organizację oraz zasady działania nowego SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy.
04.11.2019, Częstochowa

Zamknięcie roku 2019 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT, w zakresie rachunku kosztów

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach w tym najważniejszych zmian w podatkach, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r.

 

05.11.2019, Rzeszów
14.11.2019, Katowice
18.11.2019, Warszawa

EXCEL W KSIĘGOWOŚCI PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
05.11.2019, Warszawa

Zamknięcie roku 2019 w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zmian ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o VAT

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
05.11.2019, Warszawa
15.11.2019, Gdańsk
20.11.2019, Kraków

VAT w branży budowlanej w 2019 i 2020 r. z uwzględnieniem zmian m. in.: PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników, wyrok TS UE dot. momentu wykonania usług budowlanych

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi konsekwencje wydanego 2 maja 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE przełomowego wyroku w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych
08.11.2019, Warszawa

Zmiany w regulacjach dot. WYNAGRODZEŃ W SŁUŻBIE ZDROWIA oraz CZAS PRACY ze szczególnym uwzględnieniem nowej EWIDENCJI czasu pracy od 1.1.2019 r. oraz problematyki klauzuli opt-out

Podmioty lecznicze zasypywane są nowymi regulacjami w zakresie wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia. 24 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
13.11.2019, Warszawa

Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2019 r.

W 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie wprowadzonych zmian oraz obowiązujących przepisów w zakresie zasad przyznawania i wypłaty uposażenia żołnierzom zawodowym wraz z innymi należnościami pieniężnymi.
13.11.2019, Warszawa

PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cele szkolenia: zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie
14.11.2019, Katowice
22.11.2019, Warszawa

ŚWIADCZENIA z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO nowości, procedura postępowania, zagadnienia praktyczne

Od 1.10.2019 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym. Szkolenie obrazowo pokazuje zmiany, jakie weszły na przestrzeni ostatnich lat.
14.11.2019, Warszawa

Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Liczne regulacje branżowe nakładające się na przepisy ogólne dotyczące BHP i prawa pracy komplikują wypełnianie obowiązków inspektorów BHP w placówkach służby zdrowia.
15.11.2019, Warszawa
06.12.2019, Kraków

ZAMÓWIENIA poniżej 30 000 euro oraz dokumentacja postępowania w INSTYTUCJACH KULTURY w 2019 r. z uwzględnieniem elektronizacji zamówień i najistotniejszych postanowień ustawy PZP z 11.09.2019 r.

Na szkoleniu wskażemy prawidłowe procedury oraz pomożemy usprawnić proces udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro uwzględniając specyfikę wydatków w instytucjach kultury.  W oparciu o prawidłowo oszacowaną wartość zamówienia
20.11.2019, Katowice

Wycinka zieleni w 2019 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

21.11.2019, Wrocław

Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
03.12.2019, Warszawa
05.12.2019, Katowice