Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, CZAS PRACY, URLOPY, PRACA ZDALNA i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu EPIDEMII w szkołach, przedszkolach i innych PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Od października 2020 r. na mocy rozporządzeń MEN wprowadzane są nowe zasady funkcjonowania szkół.
30.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury z uwzględnieniem regulacji w okresie pandemii COVID-19

  Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium •
02.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą
03.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności
07.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Świadczenia z tytułu podróży służbowych oraz przeniesień i przesiedleń ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2020 r.

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie podróży służbowych, przeniesienia i przesiedlenia żołnierzy zawodowych oraz świadczeń przysługujących z ww. tytułów.
09.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINAR: Podwyżki dla pracowników medycznych w tym ratowników po 1 lipca 2020 r. oraz walczących z koronawirusem

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
09.12.2020, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 12.00

WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2020 r.

W 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wprowadzone zmiany dotyczą również zasad przyznawania dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
16.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych oraz w wysokości odpisu na ZFŚS i związanych z tym korekt do 31.10.2019 r.

Z ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej

DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu

Program Płatnik - korekty dokumentów – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.