Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 21 lutego, 26 kwietnia, 17 i 23 maja

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
22.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: ZFŚS w placówkach oświatowych z ramowym wzorem regulaminu ZFŚS

10.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
11.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
13.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2023 r. z uwzględnieniem orzecznictwa oraz ustawy z 17 sierpnia 2023 r.

23.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – zasady planowania i rozliczania na przykładach

24.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC z uwzględnieniem zmian przepisów od 26 kwietnia 2023 r.

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia pracownicy mają prawo do dodatkowych dni wolnego - nowego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób
13.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
22.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH PRACOWNIKÓW

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie prawidłowych zasad planowania i rozliczania czasu pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Wskazanie jak w prawidłowy sposób rozliczać wynagrodzenia związane z pracą w godzinach
22.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00