Najbliższe szkolenia

28.01.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
03.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
08.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2022 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja w placówkach oświatowych (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
15.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo jak prowadzić sekretariat, który jest sercem i wizytówką szkoły. Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Pokażemy pomysły jak pracować zdalnie i mieć pod kontrolą wszystkie powierzone zadania.
16.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
17.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
18.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
22.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

28.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30