Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w instytucjach KULTURY oraz ośrodkach SPORTU i REKREACJI z ramowym wzorem dokumentu Standardu w wersji edytowalnej

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Obowiązek opracowania i wdrożenia ma każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też
12.08.2024, Transmisja ONLINE
od 11.30 do 13.30

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w podmiotach medycznych z ramowym wzorem dokumentu Standardu

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też medyczną,
12.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: Ochrona SYGNALISTÓW i procedura zgłoszeń wewnętrznych od 25 września z WZOREM regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Firmy i jednostki publiczne mają czas do drugiej połowy września na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.
27.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2024 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz najbliższych zmian (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
10.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
10.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC – szczególne przypadki Urlopy • Ekwiwalent • Nieobecności pracowników • Nagrody • Nadgodziny

Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Przedstawimy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądów w zakresie naliczania wynagrodzeń. Omówimy najczęstsze błędy związane
16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych • Ekwiwalent za urlop • Nagrody jubileuszowe • Odprawy emerytalne

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach
18.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00