Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. i 9 marca 2023 r. oraz wzorami informacji o warunkach zatrudnienia

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
03.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: BHP przy pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości – nowe dokumenty – nowe regulacje obowiązujące od 21 lutego oraz 7 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
05.04.2023, Transmisja ONLINE
od 12.00 do 15.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
12.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Problematyczne aspekty ZATRUDNIANIA i WYNAGRADZANIA w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego UMÓW CYWILNOPRAWNYCH oraz nowelizacji Kodeksu pracy z 9 marca br.

13.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. oraz 9 marca 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
14.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY w szkołach i placówkach oświatowych oraz ZMIANY przepisów KADROWYCH w 2023 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...
18.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
21.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2023 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian dotyczących nowelizacji Kodeksu Pracy z 9 marca 2023 r. oraz 1 grudnia 2022 r. (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
15.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez  Prezydenta. Sejm uchwalił nowelizację 8 lutego, a w czwartek 9 marca przyjął
15.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
17.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30