Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – projektowane zmiany w zakresie pracy zdalnej, badania na obecność alkoholu oraz zmiany w rozporządzeniu dot. podróży służbowych

Obecnie toczą się prace w Sejmie nad wprowadzeniem na stałe do przepisów Kodeksu pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków). Ustawa
28.06.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy zmieniające Polski Ład (Dz.U. 2022 poz. 1265). Najważniejsze zmiany to obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej i podwójnego obliczania zaliczki podatku.
04.07.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych w 2022 r. • Zmiany w wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2022 r. • Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich od sierpnia 2022 r.

05.07.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT Planowane zmiany od 1.07.2022 r.

Polski Ład wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest
12.07.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2022 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian od 8.2022 r. (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
12.09.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
13.09.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

26.09.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych oraz w wysokości odpisu na ZFŚS i związanych z tym korekt do 31.10.2019 r.

Z ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej