Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
05.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 2021/2022 - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...
08.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: CZAS PRACY i jego ewidencjonowanie w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r.

Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m. in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników.  Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego czy są to państwowe
09.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury z uwzględnieniem regulacji w okresie pandemii COVID-19

  Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium •
18.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych oraz w wysokości odpisu na ZFŚS i związanych z tym korekt do 31.10.2019 r.

Z ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej

WEBINARIUM: Świadczenia z tytułu podróży służbowych oraz przeniesień i przesiedleń ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2020 r.

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie podróży służbowych, przeniesienia i przesiedlenia żołnierzy zawodowych oraz świadczeń przysługujących z ww. tytułów.

DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu

Program Płatnik - korekty dokumentów – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.

WEBINAR: Wynagrodzenia pracowników medycznych w 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium • materiał szkoleniowy

PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cele szkolenia: zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie