Najbliższe szkolenia

PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cele szkolenia: zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie
02.12.2022, Warszawa
od 10.00 do 15.00
06.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Problematyczne aspekty ZATRUDNIANIA i WYNAGRADZANIA w instytucjach KULTURY z uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

07.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury z uwzględnieniem pakietu Polskie Ład oraz Polski Ład 2.0 i Polski Ład 3.0

07.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

08.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
09.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Kontrole i postępowania podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – jak się przygotować?

Ryzyko wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dotyczy każdego podatnika w tym również jednostek finansów publicznych. Obecnie organy podatkowe posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im wybrać podatnika najbardziej narażonego na
09.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Praktycznie rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia
12.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
16.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2023 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
14.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00