WEBINARIUM: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI – jak sprawnie przeprowadzić prace bilansowe? PRAKTYCZNE wykorzystanie aplikacji MS EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym

18.11.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.

 

Korzyści dla uczestników:

 • bardzo szybka analiza dużych baz danych
 • praca z tabelami przestawnymi przy tworzeniu zestawień i protokołów
 • przygotowanie raportów, analiz i zestawień w jak najkrótszym czasie
 • nauka funkcji Excela szczególnie przydatnych dla pracowników działów księgowości
 • wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym
 • osób pracujących w działach księgowych, finansowych, rozliczeń i administracji biurowej
 • osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego
 • osób zamierzających zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem

 

Dodatkowe materiały: nagranie z 2-dniowego szkolenia + plik z ćwiczeniami

Po szkoleniu otrzymają Państwo 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale księgowym. Udostępniamy również pliki Excel z ćwiczeniami. Do każdego zadania jest nagrany oddzielny film z wyjaśnieniem krok po kroku, jak zrobić dane ćwiczenie.

Program szkolenia

 

 1. Jak przyspieszyć pracę w księgowości stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel?
 • funkcje logiczne, matematyczne
 • funkcje tekstowe, daty
 • funkcje statystyczne
 • funkcje wyszukiwania
 1. Tabela przestawne pomocne przy sporządzaniu bilansu – szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej – zasady budowy i działania
 • podsumowanie danych w tabeli
 • grupowanie danych
 • rozdzielanie danych na wiele arkuszy

JAK WYKORZYSTAĆ ZAPISY Z KONTA DO ROBIENIA RAPORTÓW

Na podstawie zapisów z kont kosztów i przychodów przeniesionych do Excela zrobimy poniższe prace:

 • numer konta rozdzielimy sprawnie na syntetykę, MPK i analitykę, aby móc zrobić ważne raporty
 • do numeru konta dołożymy jego nazwę, żeby raporty stały się bardziej czytelne dla ich odbiorców
 • z daty księgowania obliczymy miesiąc i kwartał, w którym ponieśliśmy koszty, żeby można było zrobić miesięczne lub kwartalne analizy kosztów i przychodów
 • dane podzielimy na koszty i przychody i na tej podstawie przygotujemy raporty
 • bardzo szybko przygotujemy zestawienie kosztów, przychodów i wyniki finansowy w każdym miesiącu
 • przygotujemy analizę kosztów w poszczególnych miesiącach z podziałem na kategorie kosztów
 • zestawimy koszty i przychody w poszczególnych kwartałach z podziałem na rodzaje oraz dodamy możliwość szybkiego wybrania danych dotyczących tylko jednego działu

JAK SZYBKO I BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ RÓŻNICE KURSOWE

 • bardzo szybko rozliczymy różnice kursowe dla różnych walut wykorzystując tabelę kursów walut z NBP oraz zestawienie faktur i płatności za nie
 • zastosujemy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO i zwrócimy uwagę na to co trzeba, aby działała ona poprawnie i zwracała dobre wyniki
 • wyliczymy różnice kursowe i omówimy, jak ważna i dlaczego jest funkcja ZAOKR
 • za pomocą funkcji JEŻELI podzielimy różnice kursowe na koszty i przychody finansowe, żeby można było łatwo przygotować PK do księgowania różnic kursowych

JAK UŁATWIĆ, PRZYSPIESZYĆ I ZAUTOMATYZOWAĆ ANALIZĘ NALEŻNOŚCI

 • na podstawie zestawienia faktur, dat ich wystawienia i terminów płatności policzymy opóźnienie w  płatnościach – ile dni po lub przed terminem płatności jest faktura
 • bardzo prosto podzielimy faktury na przedziały Przeterminowane / Terminowe
 • łatwo podzielimy płatności przeterminowane na bardziej szczegółowe przedziały np.: 1-6 dni, 7-13 dni, 14-20 dni, 21-34 dni, 35-59 dni, 60-89 dni, 90-180 dni, pow. 180. Pokażemy jak zbudować słownik, który pozwoli podzielić wybrane przeterminowania na dowolne przedziały
 • szybko naliczymy odpis aktualizujący wartość należności dla poszczególnych przedziałów przeterminowania wg innego procentu
 • bardzo szybko przygotujemy proste zestawienie pokazujące w poszczególnych przedziałach przeterminowań sumę wartości do rozliczenia, ile % każdy przedział stanowi z całkowitej wartości salda, ile dokumentów jest do rozliczenia w każdym przedziale?
 • pokażemy, jak zapisać własną listę, która baaaardzo ułatwi robienie zestawień i sortowanie danych
 • szybko obliczymy dla każdego Klienta poziom salda od największego zaczynając. Sprawdzimy, ile wynoszą odpisy aktualizujące dla danego Klienta oraz ile faktur ma do rozliczenia dany Klient.

JAK UŁATWIĆ SOBIE I PRZYSPIESZYĆ UZGADNIANIE KONT, REJESTRÓW, ROZRACHUNKÓW itp.

 • pokażemy, jak efektywnie uzgodnić konto np. przychody ze sprzedaży z zestawieniem faktur – czy wszystko zostało zaksięgowane i czy zgadzają się wartości zaksięgowane z wystawionymi dokumentami
 • przedstawimy, jak szybko uzgodnić np. konto VAT z rejestrem VAT, gdy każdy dokument jest wprowadzany w wielu pozycjach np. w podziale na stawki VAT, pozycjami z faktury itd. W kilka minut wyłapiemy różnice i wyfiltrujemy niezgodne dokumenty
 • zaprezentujemy, jak uzgodnić stronę Winien ze stroną Ma w obrębie jednego konta np. na koncie 300 – rozliczenie zakupu
 • przedstawimy pomysł na uzgodnienie danych, które na pierwszy rzut oka nie dadzą się uzgodnić bez ręcznego ich sprawdzenia

JAK SPRAWNIE ROZLICZYĆ INWENTARYZACJĘ TOWARÓW

 • na podstawie arkuszy spisu z natury wprowadzonych do Excel pokażemy, jak szybko rozliczyć inwentaryzację w grupach towarów jednorodnych rodzajowo
 • zaprezentujemy, jak wydzielić z kolumny grupę towarów, obliczyć wartość w cenie zakupy i oznaczyć niedobory i nadwyżki
 • zrobimy zestawienie dla każdej grupy towarowej, każdego towaru niedoborów, nadwyżek i wyniku inwentaryzacji. Pokażemy, jak rozwiązać problem pojawiających się zer w zbyt dużej ilości i w niewłaściwym miejscu

JAK I DO CZEGO MOŻNA WYKORZYSTAĆ ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

 • z numeru konta wydzielimy syntetykę, żeby móc sprawniej robić zestawienia do prac bilansowych
 • na podstawie obrotówki przygotujemy zestawienie do informacji dodatkowej do bilansu: zmiana stanu środków trwałych: stan na początek roku, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec roku
 • na podstawie obrotówki przygotujemy zestawienie, jakie saldo ma każdy Klient. Wylicz per saldo. Te dane porównamy w zestawieniem faktur wykazanych w rozrachunkach. Porównamy salda. Dodatkowo wyłapiemy, których faktur z rozrachunków nie mamy zaksięgowanych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30
2024-11-18 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane