WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY w 2022 r. z uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

Program szkolenia

 

1.    Planowanie zamówień oraz reguły dotyczące szacowania wartości zamówienia w instytucjach kultury

 • Planowanie a prawidłowa kwalifikacja zamówień wymagających łącznego szacowania
 • „Specyfika” szacowania wartości zamówienia na dostawy
 • Szacowanie wartości zamówienia na usługi
 • Zamówienia nieplanowane
 • Zamówienia do 130 000 zł a art. 30 ust. 4 ustawy Pzp

2.    Wyłączenie „przedmiotowe” spod obowiązku stosowania ustawy Pzp istotne dla instytucji kultury

 • Praktyka i błędy w korzystaniu z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż progi unijne z zakresu działalności kulturalnej związane z organizacją wystaw, koncertów, spektakli kulturalnych itd.
 • Relacja art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp do przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – „dodatkowe” obowiązki instytucji kultury pomimo wyłączenia stosowania ustawy Pzp

3.    Przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 • Opis przedmiotu zamówienia – jakie wymagania można określić, podobieństwa i różnice w stosunku do zamówień udzielanych według ustawy Pzp
 • Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 • Rezygnacja z udzielenia zamówienia – czy możliwa, jak zabezpieczyć interes instytucji kultury
 • Umowy dotyczące zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł – forma oraz ocena dopuszczalności zmiany umowy

4.    Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej niż progi unijne – kluczowe zagadnienia

 • Tryb podstawowy w wariancie bez negocjacji lub z możliwością negocjacji – jaki wybrać, plusy i minusy na drodze do efektywnego udzielenia zamówienia
 • Oświadczenie wstępne wykonawcy – forma i możliwe podpisy elektroniczne, treść, reguły składania
 • Podmiotowe środki dowodowe –  czy żądać od wykonawcy, jaki „model” działania wybrać, aby sprawnie, a zarazem z zabezpieczeniem interesów zamawiającego udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy
 • Oferty –  obowiązek składania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektroniczny
 • Problemy z oceną ofert/odrzucenie oferty – przykłady z praktyki

5.    Umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Forma zawarcia umowy
 • Postanowienia umowy – wymagane i zakazane
 • Okoliczności uzasadniające zmianę umów - praktyczne przykłady postanowień umownych
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy – jak wypełnić ten obowiązek, sankcje za brak zamieszczenia ogłoszenia w postaci odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

6.    Obowiązkowy publiczny rejest umów dla jednostek finansów publicznych

 • Od kiedy prowadzi się rejestr?
 • Jakie umowy dotyczące zamówień znajdą się w rejestrze?
 • Jakie formy umów wprowadzamy do rejestru (pisemne, dokumentowe, elektroniczne albo inne formy szczególne)
 • Jakie informacje będzie zawierać rejestr umów?
 • Czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? Czy w rejestrze zamieszamy faktury?
 • Jakie są ograniczenia w zakresie obowiązku zamieszczania informacji w rejestrze umów?
 • Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16