WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020/2021 r. NOWA USTAWA PZP z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych

05.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje się umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są winą wykonawcy. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym.

Program szkolenia

Informacje o nowym Pzp

 • obowiązywanie
 • zakres regulacji ustawy
 • nowe definicje

Zamówienia bagatelne po wejściu w życie nowego Pzp w instytucjach kultury

 • podstawy prawne – jakich przepisów się nie stosuje (fakty i mity)
 • wątpliwości interpretacyjne
 • obliczanie wartości zamówień bagatelnych
 • jednorazowy zakup – co to jest i jak go interpretować
 • zamówienia do 50 tys. zł netto
 • kiedy można nie publikować ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym
 • badanie rynku w zamówieniu bagatelnym
 • umowa w zamówieniu bagatelnym
 • aneksowanie umowy bagatelnej – na co zwracać uwagę
 • kryteria i warunki w zamówieniach bagatelnych
 • zamówienia bagatelne a plan zamówień
 • zamówienia bagatelne a elektronizacja zamówień
 • zamówienia bagatelne a finanse publiczne
 • zamówienia bagatelne a dyscyplina finansów publicznych

Wyłączenia dla instytucji kultury

 • organizowanie imprez kulturalnych/tryb z ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej
 • usługi społeczne
 • wolna ręka

Tryb podstawowy (czyli „nowy przetarg o wartości poniżej progów UE”) krok po kroku

 • zastosowanie trybu
 • wstępne konsultacje rynkowe
 • nowe zasady zmiany SWZ
 • otwarcie ofert - nowe obowiązki
 • wadium
 • trzy wersje trybu podstawowego
 • negocjacje oferty w trybie uproszczonym – czy są obowiązkowe
 • elektronizacja w trybie podstawowym
 • podmiotowe środki dowodowe/warunki udziału w postępowaniu
 • przedmiotowe środki dowodowe/kryteria oceny ofert
 • ocena ofert

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • zawarcie umowy
 • elementy umowy
 • współdziałanie przy realizacji umowy – granice prawne nowe zasady
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy – kiedy obowiązkowe
 • zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2020-10-05 299.00 zł netto + 23% VAT *
Webinarium rozpoczną się o godz. 9:00 i zakończą się o godz. 14:00.
 
Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji szkolenia (indywidualny kod dostępu).


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane