WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY NOWA USTAWA PZP z 11.09.2019 r. i jej nowelizacja z 27.11.2020 r. z uwzględnianiem zamówień poniżej 130 000 zł z uwzględnianiem zamówień poniżej 130.000 zł

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje się umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są winą wykonawcy. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym.

Program szkolenia

Informacje o nowym Pzp

 • obowiązywanie
 • zakres regulacji ustawy
 • nowe definicje

 

Nowelizacja nowego PZP z 27 listopada 2020 r. - co wprowadza, co zmienia i co utrudnia

 

Zamówienia poniżej 130 000 zł w instytucjach kultury

 • podstawy prawne – jakich przepisów się nie stosuje (fakty i mity)
 • wątpliwości interpretacyjne
 • obliczanie wartości zamówień
 • badanie rynku/zapytanie ofertowe
 • zawarcie umowy/forma umowy
 • aneksowanie umowy – na co zwracać uwagę
 • kryteria i warunki
 • zamówienia a plan zamówień
 • zamówienia a elektronizacja zamówień
 • zamówienia a dyscyplina finansów publicznych
 • nowy obowiązek - publikacja informacji o umowach ponad 10 000 zł

 

Wyłączenia dla instytucji kultury

 • organizowanie imprez kulturalnych/tryb z ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej
 • wolna ręka

 

Tryb podstawowy (czyli „nowy przetarg o wartości poniżej progów UE”) – najważniejsze elementy

 • zastosowanie trybu
 • otwarcie ofert - nowe obowiązki
 • trzy wersje trybu podstawowego
 • negocjacje oferty w trybie uproszczonym – czy są obowiązkowe
 • elektronizacja w trybie podstawowym
 • podmiotowe środki dowodowe/warunki udziału w postępowaniu
 • przedmiotowe środki dowodowe/kryteria oceny ofert
 • cena – nowe podejście

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • nowe klauzule indeksacyjne
 • współdziałanie przy realizacji umowy – granice prawne nowe zasady
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy – kiedy obowiązkowe
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16