WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych • Ekwiwalent za urlop • Nagrody jubileuszowe • Odprawy emerytalne

12.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.

Program szkolenia

I. Akty prawne regulujące wynagrodzenia w oświacie

 • Jakie przepisy regulują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników samorządowych?
 • Analiza istotnych ustaw i rozporządzeń

II. Ustalenie wynagrodzenia za pracę w placówkach oświatowych

 1. Składniki wynagrodzenia nauczycieli
 • Niejasności dotyczące podstawy wynagrodzenia zasadniczego – wymiar czasu pracy nauczyciela, wpływ awansu zawodowego nauczycieli na wysokość wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatek stażowy
 • Jak prawidłowo naliczać ten dodatek i jak wpływa na podstawę wynagrodzenia?
 • Dodatek motywacyjny
 • Jak obliczyć nową podstawę wynagrodzenia po przyznaniu dodatku motywacyjnego?
 • Jakie są kryteria przyznawania i jakie dokumenty są wymagane?
 • Dodatek funkcyjny
 • Kiedy nauczyciel ma prawo do dodatku funkcyjnego?
 • Jak obliczyć jego wysokość w zależności od pełnionej funkcji kierowniczej lub specjalistycznej?
 • Dodatek za wychowawstwo
 • Jak prawidłowo naliczyć dodatek za wychowawstwo?
 • Jakie są kryteria, oraz czy różni się dla różnych grup wiekowych uczniów?
 • Nagrody, dodatek wyrównawczy i wiejski
 • Jakie są kryteria przyznawania nagród oraz dodatków wyrównawczych i wiejskich?
 • Kto ma do nich prawo i w jakiej wysokości?
 • Godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa
 • Kto ma prawo do godzin ponadwymiarowych?
 • Jak obliczyć stawkę za godziny ponadwymiarowe?
 • Inne składniki wynagrodzenia
 • Szczegółowe omówienie dodatków, takich jak dodatkowe wsparcie dla nauczycieli początkujących. Na jaką kwotę można liczyć? Czy są one opodatkowane?
 1. Składniki wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
 • Wynagrodzenie zasadnicze, a kategoria zaszeregowania
 • Jakie czynniki wpływają na ustalenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi?
 • Jakie są kategorie zaszeregowania i jak prawidłowo przyporządkować pracowników do odpowiednich kategorii?
 • Dodatek stażowy
 • Jak prawidłowo naliczyć ten dodatek i czy istnieją różnice w naliczaniu w zależności od stażu pracy?
 • Dodatek funkcyjny
 • Kiedy pracownik ma prawo do dodatku funkcyjnego?
 • Jak obliczyć jego wysokość w zależności od pełnionej funkcji kierowniczej lub specjalistycznej?
 • Jakie są wymagania, aby kwalifikować się do tego dodatku?
 • Dodatek specjalny
 • Jakie są kryteria przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych?
 • Jak prawidłowo obliczyć jego wysokość?
 • Premia
 • Jakie są różnice między premią a dodatkami stażowymi?
 • Jakie są kryteria przyznawania premii dla pracowników administracji i obsługi?
 • Jakie dokumenty są wymagane i jak prawidłowo obliczyć jej wysokość?

 1.  Wypłata wynagrodzenia za czas urlopu oraz EKWIWALENTU pieniężnego za urlop dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
 • Jak postępować ze składnikami zmiennymi?
 • Jak naliczyć ekwiwalent, jeśli pracownik chorował przed zakończeniem stosunku pracy?

 1. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto? (obciążenia obligatoryjne i dobrowolne)
 • Analiza na przykładach naliczania wynagrodzeń dla pracowników oświaty

 1. Naliczenie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • Jakie składniki wliczamy do podstawy nagrody?
 • Czy wliczamy godziny ponadwymiarowe?
 • Czy nagroda jest opodatkowana i oskładkowana?
 • Jaki jest termin wypłaty nagrody?

 1. Naliczenie odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • Czy pracownicy samorządowi dostają większą odprawę emerytalną niż nauczyciele?
 • Jakie składniki wchodzą do naliczenia tej odprawy? Jak wygląda sprawa składek ZUS i podatku?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2024-06-12 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane