WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2023 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO

Aktualne szkolenie - Sprawdź datę i szczegóły  >>>

 

W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające „szczególnej troski” – odpady niebezpieczne i odpady medyczne, w tym zakaźne i specjalne – m.in. pochodzące z dezynfekcji itp. Jak z nimi postępować i jak prawidłowo ewidencjonować, aby nie narazić się na bolesne kary. 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania i omówimy poniższe problematyczne zagadnienia:  

 • Jak postępować z odpadami „covodowymi” i „podezyfekcyjnymi”?
 • Jak prowadzić ewidencje odpadów medycznych w świetle ostatnich zmian prawnych i zmian w funkcjonalności BDO?
 • Najnowsze wymogi prawne dotyczące magazynowania odpadów medycznych – co uległo zmianie?
 • Zasady współpracy z firmami zewnętrznymi
 • Korekta wpisów w BDO
 • Sprawozdanie roczne o odpadach – najczęściej popełniane błędy

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie aktualnie obowiązujących wymogów obowiązujących wytwórców odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki związanej z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami medycznymi oraz podyzenfekcyjnymi
 • Przedstawienie i omówienie aktów prawnych z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych i planowanych zmian wymogów
 • Omówienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi (posiadanie odpowiednich pozwoleń, przekazywanie odpadów, ewidencji i klasyfikowania odpadów) w świetle ostatnich zmian prawnych
 • Przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w placówce medycznej w celu uniknięcia najczęściej występujących błędów i kosztownych kar
 • Przedstawienie aktualnej funkcjonalności BDO po ostatnich zamianach i omówienie ich wpływu na sprawozdawczość odpadową w placówkach medycznych

Program szkolenia

1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w gospodarce odpadami medycznymi

 • Nowa definicja odpadów komunalnych  
 • Zaostrzenie sankcji za błędy w ewidencji odpadów
 • Hierarchia prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi oraz innymi powstającymi w placówkach medycznych  
 • Wytyczne dotyczące odpadów niebezpiecznych
 • Zasady postępowania z odpadami „podezyfekcyjnymi"
 • Nowe wymogi prawne - rozporządzenia dotyczące magazynowania odpadów

2. Zasady ewidencji odpadów w BDO w  placówkach medycznych

 • Klasyfikacja odpadów – różne rodzaje odpadów powstających w placówkach medycznych
 • Magazynowanie odpadów
 • Planowanie wywozu odpadów
 • Wystawianie, zatwierdzanie, wprowadzani zmian w kartach KPO
 • Odpowiedzialność uczestników raportujących w BDO (przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady)
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi – odpowiedzialność za popełnione błędy
 • Przyjęcie i przekazanie odpadów w systemie BDO bez Karty przekazania odpadów (KPO) – czy dotyczy to placówek medycznych
 • Co sprawdzi sanepid w zakresie postępowania z odpadami medycznymi

3.  Aktualna funkcjonalność  BDO i planowane zmiany

 • Zmiany na kartach ewidencji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
 • Sprawozdanie roczne po wprowadzanej aktualizacji – co uległo zmianie?
 • KPO i KEO – kto prowadzi pełną, a kto skróconą ewidencję odpadów
 • Odpady powstające w instalacji – czy dotyczy to  placówek medycznych
 • Strumień odpadów – jak rozumieć ten termin?
 • Stan magazynowy odpadów – jak go określić  i dlaczego to ważne
 • Powiązanie BDO z JPK – czy już obowiązuje i kogo dotyczy?
 • Inne planowane zmiany

4. Sprawozdanie roczne o odpadach – najczęściej popełniane błędy

 • Aktualna funkcjonalność modułu sprawozdawczego – składanie sprawozdania z korekt
 • Zgodność sprawozdania z wpisem do rejestru
 • Kto składa sprawozdanie?
 • Uprawniony do złożenia sprawozdania
 • Nie ten Dział, nie ta tabela … – nowe pozycje w zbiorczych zestawieniach o odpadach
 • Dokumenty wymagane do utworzenia/złożenia sprawozdania
 • Dodawanie i wybór miejsc prowadzenia działalności oraz instalacji w sprawozdaniu – wymagane informacje, ograniczenia systemu
 • Odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych – czy i jak uwzględniać je w sprawozdaniu?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16