WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2024 r. – sprawozdanie roczne w BDO, aktualna funkcjonalność BDO, doradca ds. ADR

09.10.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ewidencyjnych w placówce medycznej.

Program szkolenia

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w gospodarce odpadami medycznymi
  • Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów
  • Kiedy odpad jest odpadem medycznych – zasady klasyfikacji odpadów
  • Aktualne wytyczne dotyczące odpadów niebezpiecznych
  • Inne odpady powstające w placówkach medycznych
  • Doradca ds. ADR – kiedy jest wymagany?
  • Czy nastąpi nasilenie kontroli? - Wnioski po kontroli NIK w placówkach medycznych

 1.  Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO w placówkach medycznych
  • Magazynowanie odpadów –  nowe rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów – czy wprowadza nowe wymogi?
  • Planowanie wywozu odpadów
  • Wystawianie, zatwierdzanie, wprowadzanie zmian w kartach KPO
  • Odpowiedzialność uczestników raportujących w BDO (przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady)
  • Czy można zlecić innej firmie prowadzenie ewidencji odpadów (procedura, zakres odpowiedzialności, uprawnienia)?
  • Tworzenie kart KEO – kogo obowiązuje – zasady prowadzenia
  • Użytkownik główny i podrzędny –  tworzenie, usuwanie, kompetencje
  • Planowane zmiany w ustawie o odpadach – zakres, terminy wejścia w życie 

 1. Aktualna funkcjonalność  BDO i planowane zmiany
 • Zmiany na kartach ewidencji odpadów
 • Sprawozdanie roczne po wprowadzanej aktualizacji – co uległo zmianie?
 • KPO i KEO – kto prowadzi pełną, a kto skróconą ewidencję odpadów?
 • Odpady powstające w instalacji – czy dotyczy to  placówek medycznych?
 • Strumień odpadów – jak rozumieć ten termin?
 • Stan magazynowy odpadów – jak go określić  i dlaczego to ważne?
 • Inne planowane zmiany

 1. Sprawozdania odpadowe w BDO
  • Najczęstsze wątpliwości występujące przy wypełnianiu sprawozdania
   •  Pełnomocnictwo i forma jego potwierdzenia
   •  Rozliczenie podmiotów wielooddziałowych
   •  Odpady powstałe w instalacji i poza nią – jak przyporządkować odpady?
   •  Usunięcie /wprowadzenie/korekta danych dotyczących MPD
   •  Odpady wytworzone czy przekazane – którą wielkość należy raportować?
   •  Nowe pozycje w formularzu
    • strumień odpadów, jak klasyfikować odpady?
    • sucha masa odpadów – dla jakich rodzajów odpadów niezbędna?
  • Termin złożenia sprawozdania
  • Statusy sprawozdań – kiedy nie jest potrzebna korekta?
  • Terminy wykonania korekty – sankcje za przekroczenie terminu
  • Korekty sprawozdań – jak je wykonać, czy możliwa jest autokorekta czy konieczny jest nowy raport?
  • Czy użytkownik może złożyć korektę sprawozdania? Czy musi być wpisany do KRS, czy potrzebne jest pełnomocnictwo?

 1. Omówienie pytań uczestników szkolenia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
2024-10-09 499.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane