Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w podmiotach medycznych z ramowym wzorem dokumentu Standardu

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też medyczną,
12.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2024 r. z uwzględnieniem zmian, w tym w zakresie KSeF

28.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.00

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego a także przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w piku programu Excel, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
09.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC – szczególne przypadki Urlopy • Ekwiwalent • Nieobecności pracowników • Nagrody • Nadgodziny

Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Przedstawimy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądów w zakresie naliczania wynagrodzeń. Omówimy najczęstsze błędy związane
16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2024 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem oraz nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, - wdrożenie wewnętrznego systemu zarzadzania jakością do 30.06.2024 r.

17.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

23.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem Instrukcji kosztowej

Uczestnicy otrzymają wzór projektu instrukcji ewidencji i rozliczania kosztów w formie edytowalnej.

27.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00