Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r. i 2021 r.

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych,
01.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają m.in. projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word wraz z wybranymi załącznikami.

 

04.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2021 r. BDO dla placówek medycznych w dobie SARS-CoV-2

W wymogach dotyczącących gospodarki odpadami od początku 2019 r wprowadzono rewolucyjne zmiany. Na problemy związane z ich wdrożeniem nałożyły się dodatkowo problemy wynikające z pandemii SARS-COV 2 i kolejne zmiany wprowadzane tzw. „ustawami
11.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r. w podmiotach leczniczych praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r.
16.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych MDR w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Na szkoleniu zostaną omówione nowe obowiązki związane z przekazywaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
29.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

PRAKTYCZNE WARSZTATY KONTROLI ZARZĄDCZEJ w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Przymusowa podzielona płatność od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i inne zmiany i problemy w podatku VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA – 2019/2020 Szkolenie skierowanie jest do publicznych i niepublicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkolenie nakierowane jest na praktyczne aspekty zagadnień związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podatku VAT.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT istotnych z punktu widzenia jednostek służby zdrowia szczególności w szkoleniu zostaną omówione zasady stosowania

WYPADKI przy pracy wskutek oddziaływania POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO jako czynnika zagrażającego zdrowiu pracowników z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS z 29.06.2016 r.

DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu

Program Płatnik - korekty dokumentów – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.