Najbliższe szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - z uwzględnieniem zmian przepisów

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu,
20.04.2020, Warszawa

Zmiany w regulacjach dot. WYNAGRODZEŃ W SŁUŻBIE ZDROWIA oraz CZAS PRACY w 2020 r. z uwzględnieniem nowej EWIDENCJI czasu pracy oraz problematyki klauzuli opt-out

21.04.2020, Warszawa

Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem ostatnich zmian w przepisach od 6.2019 r. – warsztaty praktyczne

Szkolenie pozwoli udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego, wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.
21.04.2020, Warszawa
28.04.2020, Wrocław

Podatek VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA w 2020 r. rewolucyjne zmiany w ewidencji VAT i JPK VAT od 1.04.2020 r. oraz pozostałe zmiany i problemy w podatku VAT

21.04.2020, Warszawa

Zagrożenia biologiczne i chemiczne w służbie zdrowia - jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom?

Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej z racji wykonywanego zawodu stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników niebezpiecznych i szkodliwych w tym czynniki chemiczne i biologiczne. Pracownicy medyczni narażeni są
24.04.2020, Katowice
27.04.2020, Warszawa

Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Liczne regulacje branżowe nakładające się na przepisy ogólne dotyczące BHP i prawa pracy komplikują wypełnianie obowiązków inspektorów BHP w placówkach służby zdrowia.
30.04.2020, Warszawa
18.05.2020, Katowice

Zarządzanie odpadami medycznymi z uwzględnieniem zmian m.in. dotyczących ewidencji odpadów w BDO od 1 i 31 stycznia 2020 r.

Od 31 stycznia br. obowiązuje (z mocą wsteczną od 1 stycznia br.) nowelizacja ustawy o odpadach dotycząca ich ewidencjonowania i bazy BDO. Dzięki temu placówki zyskają czas na dostosowanie się do elektronicznej ewidencji odpadów. Terminy
05.05.2020, Warszawa

EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
13.05.2020, Katowice
14.05.2020, Warszawa

Program Płatnik - korekty dokumentów – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.
20.05.2020, Warszawa
22.05.2020, Katowice

PRAKTYCZNE WARSZTATY KONTROLI ZARZĄDCZEJ w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem