Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2024 r. – sprawozdanie roczne w BDO za 2023 r., aktualna funkcjonalność BDO, doradca ds. ADR

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
28.02.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach LECZNICZYCH według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z przykładem liczbowym w pliku programu Excel wraz z możliwością omówienia własnego przykładu z wykładowcą

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
01.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH za 2023 r. w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami programu Excel, praktyczne wypełnianie formularzy

06.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

11.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2024 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz obowiązujących i planowanych zmian

14.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2024 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem oraz nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

18.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania deklaracji podatkowej w podatku dochodowym (CIT i PIT) za rok 2023 w podmiotach medycznych i spółkach komunalnych

Zbliża się termin złożenia formularza MDR-3 dotyczącego schematów podatkowych, który składamy w okresie na złożenie deklaracji na podatek dochodowy (CIT8). Uczestnicy otrzymają wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej oraz przykłady wypełnionego zgłoszenia MDR 1 i MADR 3.
19.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

21.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2024 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r., w tym w zakresie korekty rocznej oraz faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF

27.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30