Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca br. oraz faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF

22.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty wzorem Instrukcji kosztowej w formacie doc.

27.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

Ustawa z 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów została opublikowana (Dz.U. 2023 poz. 1692). Zapisy ustawy wchodzą w życie w różnych terminach. Celem
27.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Procedura „Niebieskie Karty” po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wg nowego rozporządzenia

28 września 2023 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Rozporządzenie RM z 6.9.2023 r.
28.09.2023, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku programu Excel – przejście z zestawienia obrotów i sald, poprzez zmiany stanu z bilansu do rachunku przepływów pieniężnych

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
06.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
11.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Od 1 sierpnia wraca obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). 16.06.2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego. Podatnicy ponownie będą zobligowani na bieżąco raportować schematy podatkowe (MDR) oraz do 30 sierpnia przesłać zaległe raporty schematów podatkowych za cały okres trwania pandemii COVID-19.
12.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
13.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
16.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2023 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
18.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30