Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi BDO dla placówek medycznych w dobie SARS-CoV-2

W wymogach dotyczącących gospodarki odpadami od początku 2019 r wprowadzono rewolucyjne zmiany. Na problemy związane z ich wdrożeniem nałożyły się dodatkowo problemy wynikające z pandemii SARS-COV 2 i kolejne zmiany wprowadzane tzw. „ustawami
26.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zmiany w VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej ewidencji VAT i nowego JPK_VAT od 1.10.2020 r.

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych,
27.11.2020, Transmisja ONLINE
od 9.15 do 14.30

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów oraz zasadnicze zmiany w podatku CIT – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Istotnym elementem szkolenia będzie omówienie obowiązku zapłaty zaliczki na podatek u podatników zwolnionych z podatku od zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni.

 

01.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą
03.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów księgowych do wdrożenia rozporządzenia

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 min. przed szkoleniem.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium • materiał szkoleniowy dostępny do pobrania
07.12.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINAR: Podwyżki dla pracowników medycznych w tym ratowników po 1 lipca 2020 r. oraz walczących z koronawirusem

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
09.12.2020, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 12.00

PRAKTYCZNE WARSZTATY KONTROLI ZARZĄDCZEJ w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Przymusowa podzielona płatność od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i inne zmiany i problemy w podatku VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA – 2019/2020 Szkolenie skierowanie jest do publicznych i niepublicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkolenie nakierowane jest na praktyczne aspekty zagadnień związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podatku VAT.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT istotnych z punktu widzenia jednostek służby zdrowia szczególności w szkoleniu zostaną omówione zasady stosowania

WYPADKI przy pracy wskutek oddziaływania POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO jako czynnika zagrażającego zdrowiu pracowników z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS z 29.06.2016 r.

DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu