Najbliższe szkolenia

28.01.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

03.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
03.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach leczniczych za 2021 r. praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r.
10.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
16.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
17.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2022 r. Zmiany w JPK_VAT od 01.01.2022 r. • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

22.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2022 r.

Od początku 2021 r. całość ewidencji odpadami musi być prowadzona w formie elektronicznej poprzez indywidualną stronę w bazie danych o odpadach (BDO). W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające
23.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

 

23.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 stycznia 2022 r.

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Na początek korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale MF chce objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty. Faktury ustrukturyzowane będą
28.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00