Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Podatek VAT od podstaw w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022/23 r.

Cele szkolenia: W szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT, praktyczne problemy i orzecznictwo  w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp).     Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób
28-29.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2022 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

30.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w Jednostkach Finansów Publicznych z uwzględnieniem sprawozdania z udzielania zamówień podprogowych oraz z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

30.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
01.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
05.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2022/2023 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO

W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające „szczególnej troski” – odpady niebezpieczne i odpady medyczne, w tym zakaźne i specjalne – m.in. pochodzące z dezynfekcji itp. Jak
06.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

08.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
09.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Kontrole i postępowania podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – jak się przygotować?

Ryzyko wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dotyczy każdego podatnika w tym również jednostek finansów publicznych. Obecnie organy podatkowe posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im wybrać podatnika najbardziej narażonego na
09.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Praktycznie rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia
12.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00