WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych. Rozliczenie ośrodków kosztów - praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu programu Word

Program szkolenia

 1. Standard Rachunku Kosztów – podejście praktyczne – zmiany w zakresie polityki rachunkowości
 • Krótkie wprowadzenie do standardu rachunku kosztów
 • Rachunkowość zarządcza a elementy zmienionego standardu rachunku kosztów
 • Rachunkowość zarządcza a polityka rachunkowości
 • Istotne wskazówki praktyczne w zakresie wdrożenia i stosowania nowego standardu
 1. Wykorzystanie narzędzi informatycznych – uwarunkowania praktyczne
 • Źródła danych kosztowych
 • Powiązania programów informatycznych, powiązanie ewidencji
 • Słownikowanie
 • Opracowanie, ustalenie i zapisanie powiązań pomiędzy magazynami, aptekami, a kontami w systemie
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi –  z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi w procesach przetwarzania danych art. 10 UoR
 • Informacja o narzędziu udostępnionym przez AOTM
 1. Projekt instrukcji kosztów dla podmiotów leczniczych – edytowalny projekt w formacie Word
 • Omówienie podstawowych elementów instrukcji kosztowej
 • Praktyczny przykład dokumentu – praktyczne rozwiązania i zapisy
 • Dostosowanie instrukcji do uwarunkowań podmiotu
 • Wybrane problemy praktyczne dotyczące polityki rachunkowości w odniesieniu do rachunku kosztów
 • Przypisanie kosztów personelu medycznego do różnych OPK, rodzaje, metoda
 • Identyfikacja i przypisanie kosztów bezpośrednich do różnych OPK - praktyczne uwarunkowania
 • Rozliczenie kosztów OPK usługowych
 • Rozliczenie kosztów OPK proceduralnych
 • Narzut kosztów zarządu
 • Przeksięgowanie kosztów pomiędzy OPK
 • Praktyczne uwarunkowania – na co szczególnie należy zwrócić uwagę w procesie ewidencji i rozliczania kosztów
 • Zamknięcie kręgu kosztowego w odniesieniu do uwarunkowań standardu
 • Obroty wewnętrzne w rachunku kosztów
 1. Wycena procedur medycznych w polityce rachunkowości
 • Omówienie zasad i metod wyodrębniania ośrodków proceduralnych
 • Omówienie zasad opisywania sposobu wyceny procedur medycznych
 • Podział kosztów ośrodków proceduralnych
 1. Instrukcja Kosztowa a projekty finansowane z UE
 • Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji dla realizowanych projektów
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie w odniesieniu do wymagań standardu
 • Zasady wyodrębniania ewidencji środków pieniężnych
 • Zasady wyodrębniania ewidencji rozrachunków
 • Zasady stosowania wyodrębnionego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji finansowanych ze środków zewnętrznych w odniesieniu do wymagań standardu
 1. Procedury kosztochłonne, programy lekowe, świadczenia realizowane w ramach komercji
 • Świadczenia kosztochłonne w rachunku kosztów podmiotu leczniczego
 • Programy lekowe w rachunku kosztów podmiotu leczniczego
 • Procedury komercyjne, OPK komercyjne – uwarunkowania praktyczne
 1. Zasady przeksięgowania kosztów oraz ocena prawidłowości domknięcia kręgu kosztów
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.