EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

16.11.2020, Katowice
17.11.2020, Warszawa
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.

Korzyści dla uczestników:

 • szybkie i sprawne przygotowywania prostych i skomplikowanych kalkulacji i obliczeń np. staż pracy pracownika w latach, miesiącach i dniach
 • bardzo szybka analiza dużych baz danych np. struktura i dynamika zatrudnienia
 • przygotowanie raportów, analiz i zestawień w jak najkrótszym czasie
 • wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym
 • osób pracujących w działach kadrowych, płacowych, rozliczeń
 • osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego
 • osób zamierzających zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem

Program szkolenia

1. Gromadzenie i przygotowanie bieżących danych w obszarze personalnym przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel:

 • funkcje matematyczne i logiczne
 • funkcje tekstowe
 • funkcje daty
 • funkcje wyszukiwania
 • funkcje statystyczne

Możliwości:

 • Kalkulacja kosztów zatrudnienia
 • Wszelkiego rodzaju obliczenia związane z czasem pracy
 • Nietypowe naliczanie np. premii, nagród, itp.
 • Kontrolki badań lekarskich
 • Działania wspomagające analizy nieobecności
 • Obliczenia umożliwiające sprawną analizę fluktuacji
 • Inne kalkulacje i obliczenia niezbędne w pracy działu personalnego
   

2. Bardzo szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej:

 • Zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • Prezentacja danych w tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wykresy tabeli przestawnej

Możliwości:

 • Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia we wszystkich możliwych podziałach (płeć, wiek, dział, wykształcenie, typy pracowników, stanowiska)
 • Raporty z zakresu absencji i czasu pracy
 • Analiza struktury i dynamiki kosztów wynagrodzeń
 • Analiza struktury i dynamiki fluktuacji kadr
 • Analiza absencji w podziale na działy, stanowiska, powody nieobecności, okresy występowania nieobecności
 • Analiza szkoleń – osoby szkolone, tematy szkoleń, częstotliwość, koszty
   
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Katowice 2020-11-16 449.00 zł netto + 23% VAT *

Czas szkolenia: 10.00-16.00

Miejsce szkolenia:

Katowice - Centrum Szkoleniowe ul. Stawowa 10 (150 m od Dworca Głównego PKP)

Warszawa 2020-11-17 449.00 zł netto + 23% VAT *

Czas szkolenia: 10.00-16.00

Miejsce szkolenia:
Centrum Warszawy - Centrum Szkoleniowe Al. Jerozolimskie 81 (około 200 m od Dworca Centralnego)


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane