WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.

Korzyści dla uczestników:

 • szybkie i sprawne przygotowywania prostych i skomplikowanych kalkulacji i obliczeń np. staż pracy pracownika w latach, miesiącach i dniach
 • bardzo szybka analiza dużych baz danych np. struktura i dynamika zatrudnienia
 • przygotowanie raportów, analiz i zestawień w jak najkrótszym czasie
 • wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym
 • osób pracujących w działach kadrowych, płacowych, rozliczeń
 • osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego
 • osób zamierzających zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem

Program szkolenia

1. Gromadzenie i przygotowanie bieżących danych w obszarze personalnym przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel:

 • funkcje matematyczne i logiczne
 • funkcje tekstowe
 • funkcje daty
 • funkcje wyszukiwania
 • funkcje statystyczne

Możliwości:

 • Kalkulacja kosztów zatrudnienia
 • Wszelkiego rodzaju obliczenia związane z czasem pracy
 • Nietypowe naliczanie np. premii, nagród, itp.
 • Kontrolki badań lekarskich
 • Działania wspomagające analizy nieobecności
 • Obliczenia umożliwiające sprawną analizę fluktuacji
 • Inne kalkulacje i obliczenia niezbędne w pracy działu personalnego
   

2. Bardzo szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej:

 • Zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • Prezentacja danych w tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wykresy tabeli przestawnej

Możliwości:

 • Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia we wszystkich możliwych podziałach (płeć, wiek, dział, wykształcenie, typy pracowników, stanowiska)
 • Raporty z zakresu absencji i czasu pracy
 • Analiza struktury i dynamiki kosztów wynagrodzeń
 • Analiza struktury i dynamiki fluktuacji kadr
 • Analiza absencji w podziale na działy, stanowiska, powody nieobecności, okresy występowania nieobecności
 • Analiza szkoleń – osoby szkolone, tematy szkoleń, częstotliwość, koszty
   
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16