WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

28.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

 

Dokumentacja pracownicza

 • okres przechowywania dokumentacji
 • formy prowadzenia dokumentacji
 • akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika
 • niszczenie dokumentacji
 • informacje przekazywane pracownikom przy rozwiązaniu stosunku pracy
 • przepisy przejściowe

Dokumenty przechowywane w aktach osobowych

 • nowy podział akt osobowych
 • numeracja akt
 • rodzaje dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
  • Część A – rodzaje dokumentów dotyczących nawiązywania stosunków pracy
  • Część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, problematyka tworzenia podteczek
  • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym omówienie zasad wystawiania świadectw pracy, zwłaszcza w kontekście spraw sądowych, czy wystąpienia o świadectwo po ustaniu stosunku pracy)
  • Część D – dokumenty związane z karami nakładanymi na pracowników

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

 • zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
 • odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli

Dokumentacja urlopowa

 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
  • nabywanie prawa do urlopu w szkołach
  • urlopy proporcjonalne nauczycieli
  • urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • urlopy kadry kierowniczej w szkołach
  • wymiar urlopu w placówkach nieferyjnych
 • Urlopy pracowników niepedagogicznych
  • wymiar urlopu
  • zasady udzielania urlopów, w tym sporządzanie planu urlopów
  • urlopu proporcjonalne
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2022-02-28 329.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane