WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

27.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej od 17 maja 2023 r. w części B akt osobowych należy przechowywać wnioski pracowników o zmianę rodzaju umowy na umowę bezterminową lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, wnioski o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny, a także dokumenty dotyczące elastycznej organizacji pracy.

23 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Zmiany te również wynikają ze zmian Kodeksu pracy. W tym rozporządzeniu znajduje się nowy (pomocniczy) wzór świadectwa pracy. W świadectwie trzeba będzie zamieszczać dodatkowe informacje.

Program szkolenia

 

 • Dokumentacja pracownicza
  • okres przechowywania dokumentacji
  • formy prowadzenia dokumentacji
  • akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika
  • niszczenie dokumentacji
  • informacje przekazywane pracownikom przy rozwiązaniu stosunku pracy
  • przepisy przejściowe

 • Dokumenty przechowywane w aktach osobowych
  • nowy podział akt osobowych
  • numeracja akt
  • rodzaje dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
   • Część A – rodzaje dokumentów dotyczących nawiązywania stosunków pracy
   • Część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, problematyka tworzenia podteczek
   • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym omówienie zasad wystawiania świadectw pracy, zwłaszcza w kontekście spraw sądowych, czy wystąpienia o świadectwo po ustaniu stosunku pracy)
   • Część D – dokumenty związane z karami nakładanymi na pracowników
   • Część E – dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  • przechowywanie dokumentacji dotyczącej korzystania z nowych uprawnień rodzicielskich

 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
  • odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli (rozliczanie i ewidencjonowanie dodatkowej godziny „na konsultacje”)

 • Dokumentacja urlopowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
   • nabywanie prawa do urlopu w szkołach
   • urlopy proporcjonalne nauczycieli
   • urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • urlopy kadry kierowniczej w szkołach
   • wymiar urlopu w placówkach nieferyjnych
  • Urlopy pracowników niepedagogicznych
   • wymiar urlopu
   • zasady udzielania urlopów, w tym sporządzanie planu urlopów
   • urlopu proporcjonalne

 • Wzory dokumentów (od zatrudnienia do zwolnienia)
  • Umowa o pracę 
  • Akt mianowania
  • Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i samorządowych 
  • Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • Przeniesienie nauczyciela z art. 18 Karty Nauczyciela
  • Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
  • Uzupełnienie etatu
  • Ograniczenie zatrudnienia
  • Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
  • Wypowiedzenie umowy o pracę (w tym umowy na czas określony)
  • Informacja o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z art. 20 KN
  • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu cofnięcia skierowania do nauczyciela religii
  • Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy
  • Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-05-27 327.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane