Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2022/2023 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

14.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci od 1 stycznia 2019 z uwzględnieniem projektowanej nowelizacji oraz wzorami dokumentów

Na szkoleniu omówimy, jak ma wyglądać proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa począwszy od 1 stycznia 2019 roku, które grunty objęte zostaną przekształceniem już z dniem 1 stycznia, a które z opóźnieniem, jakie będą procedury wydawania zaświadczeń i kiedy organ będzie mógł odmówić ich wydania, a także kiedy wymagana będzie dopłata ponad udzieloną pomoc de minimis. Zostaną przedstawione prawne i praktyczne aspekty nowej ustawy.

WEBINARIUM: NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO z lipca i września 2020 r. wraz z omówieniem przepisów przejściowych oraz PRZEPISÓW SPECUSTAWY COVID-19 dotyczących prawa budowlanego

Ustawa nowelizująca Prawo budowlane wchodzi w życie 19 września 2020 roku. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmianie ulegną m.in: wykaz obiektów, których budowa

Wycinka zieleni w 2022 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

WEBINARIUM: Kary za wycinkę zieleni w 2021 r.

Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych. Aktualny stan prawny, problemy

WEBINARIUM: PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY w 2021 r. – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. upraszczają i przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększają stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

WEBINARIUM: Doręczenia elektroniczne po 1.07.2021 r. – zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące

WEBINARIUM: NASADZENIA ZASTĘPCZE jako forma kompensacji przyrodniczej Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki