Najbliższe szkolenia

VAT w branży budowlanej w 2019 i 2020 r. z uwzględnieniem zmian m. in.: PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników, wyrok TS UE dot. momentu wykonania usług budowlanych

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi konsekwencje wydanego 2 maja 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE przełomowego wyroku w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych

Wycinka zieleni w 2019 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci od 1 stycznia 2019 z uwzględnieniem projektowanej nowelizacji oraz wzorami dokumentów

Na szkoleniu omówimy, jak ma wyglądać proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa począwszy od 1 stycznia 2019 roku, które grunty objęte zostaną przekształceniem już z dniem 1 stycznia, a które z opóźnieniem, jakie będą procedury wydawania zaświadczeń i kiedy organ będzie mógł odmówić ich wydania, a także kiedy wymagana będzie dopłata ponad udzieloną pomoc de minimis. Zostaną przedstawione prawne i praktyczne aspekty nowej ustawy.

Zmiany w opodatkowaniu spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w 2019 r. i 2020 r. – podatek VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest omówienie i analiza zasad opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem VAT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w tym zakresie.