Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

 

16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci od 1 stycznia 2019 z uwzględnieniem projektowanej nowelizacji oraz wzorami dokumentów

Na szkoleniu omówimy, jak ma wyglądać proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa począwszy od 1 stycznia 2019 roku, które grunty objęte zostaną przekształceniem już z dniem 1 stycznia, a które z opóźnieniem, jakie będą procedury wydawania zaświadczeń i kiedy organ będzie mógł odmówić ich wydania, a także kiedy wymagana będzie dopłata ponad udzieloną pomoc de minimis. Zostaną przedstawione prawne i praktyczne aspekty nowej ustawy.

WEBINARIUM: NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO z lipca i września 2020 r. wraz z omówieniem przepisów przejściowych oraz PRZEPISÓW SPECUSTAWY COVID-19 dotyczących prawa budowlanego

Ustawa nowelizująca Prawo budowlane wchodzi w życie 19 września 2020 roku. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmianie ulegną m.in: wykaz obiektów, których budowa

Wycinka zieleni w 2022 r. omówinie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

WEBINARIUM: Kary za wycinkę zieleni w 2021 r.

Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych. Aktualny stan prawny, problemy

WEBINARIUM: PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY w 2021 r. – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. upraszczają i przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększają stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

WEBINARIUM: Doręczenia elektroniczne po 1.07.2021 r. – zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące

WEBINARIUM: NASADZENIA ZASTĘPCZE jako forma kompensacji przyrodniczej Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki