WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

21.03.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

I. Przygotowanie udzielania zamówień publicznych 
1. Planowanie zamówień a szacowanie 
2. Szacowanie wartości zamówienia, w tym na dostawy (m.in. żywności, pomocy dydaktycznych, mebli, biurek), usługi oraz „drobne” roboty budowlane (np. remonty)
 
II. Reguły udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych
1. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – ułatwienie czy utrudnienie, obowiązek czy możliwość, stopień szczegółowości, praktyczne wskazówki dotyczące jego treści
2. Wniosek (zapotrzebowanie) na zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł
 
III. Przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł
1. Opis przedmiotu zamówienia – jakie wymagania można określić, podobieństwa i różnice w stosunku do zamówień udzielanych według ustawy Pzp 
2. Kryteria oceny ofert i wybór oferty 
3. Rezygnacja z udzielenia zamówienia – czy możliwa, jak zabezpieczyć interes placówki 
4. Umowy dotyczące zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł – forma oraz zmiana umowy
 
IV. Wymóg przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych
1. Zasada pisemności a komunikacja elektroniczna – jak ją w praktyce rozumieć
2. Zasada bezstronności i obiektywizmu – składanie oświadczeń zapewniających wypełnienie tej zasady (osoby, forma, termin, sankcje na brak oświadczenia)
3. Zasada przejrzystości wydatków publicznych – obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 01.07.2022 r. (ustawa z dnia 14.10.2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw )
 
V. Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej niż progi unijne – kluczowe zagadnienia 
1. Oświadczenie wstępne wykonawcy – forma i możliwe podpisy elektroniczne, treść, reguły składania i uzupełniania
2. Podmiotowe środki dowodowe –  czy placówka oświatowa musi ich żądać od wykonawcy, jaki „model” działania wybrać, aby sprawnie, a zarazem z zabezpieczeniem interesów placówki udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy
3. Oferty –  obowiązek składania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, problemy z oceną – przykłady z praktyki, obowiązki placówki oświatowej po otwarciu ofert, w tym dotyczące przekazania „interaktywnie” informacji o ofertach Prezesowi UZP
 
VI. Umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia 
1. Zakazane postanowienia umowne – „problemy”, jak ich uniknąć w placówkach oświatowych 
2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – jak wypełnić ten obowiązek, sankcje za brak zamieszczenia ogłoszenia w postaci odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2022-03-21 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane