WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023/2024 r. o wartości poniżej 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2023 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

15.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

 1. SPORZĄDZENIE I PRZEKAZANIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO z udzielonych zamówień do Prezesa UZP do 1 marca za pomocą platformy e-Zamówienia – krok po kroku
 1. Przekazanie sprawozdania rocznego i możliwość korekty sprawozdania
 2. Informacje zamieszczane w sprawozdaniu rocznym w przypadku zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp
 3. Informacje zamieszczane w sprawozdaniu rocznym w przypadku zamówień udzielonych z zastosowaniem ustawy Pzp – wybrane kluczowe zagadnienia

 1. Przygotowanie udzielania zamówień publicznych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświaty
  1. Planowanie zamówień a szacowanie
  2. Szacowanie wartości zamówienia, w tym na dostawy (m.in. żywności, pomocy dydaktycznych, mebli, biurek), usługi oraz „drobne” roboty budowlane (np. remonty)

 1. Reguły udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych w placówkach oświatowych
 1. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – ułatwienie czy utrudnienie, obowiązek czy możliwość, stopień szczegółowości, praktyczne wskazówki dotyczące jego treści
 2. Wniosek (zapotrzebowanie) na zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 1. Przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł
  1. Opis przedmiotu zamówienia – jakie wymagania można określić, podobieństwa i różnice w stosunku do zamówień udzielanych według ustawy Pzp
  2. Kryteria oceny ofert i wybór oferty
  3. Rezygnacja z udzielenia zamówienia – czy możliwa, jak zabezpieczyć interes placówki
  4. Umowy dotyczące zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł – forma oraz zmiana umowy

 1. Wymóg przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych
  1. Zasada pisemności a komunikacja elektroniczna – jak ją w praktyce rozumieć
  2. Zasada bezstronności i obiektywizmu – składanie oświadczeń zapewniających wypełnienie tej zasady (osoby, forma, termin, sankcje na brak oświadczenia)
  3. Zasada przejrzystości wydatków publicznych – obowiązkowy publiczny rejestr umów 

 1. Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej niż progi unijne – kluczowe zagadnienia
 1. Oświadczenie wstępne wykonawcy – forma i możliwe podpisy elektroniczne, treść, reguły składania
 2. Podmiotowe środki dowodowe – czy placówka oświatowa musi ich żądać od wykonawcy, jaki „model” działania wybrać, aby sprawnie, a zarazem z zabezpieczeniem interesów placówki udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy
 3. Oferty – obowiązek składania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, problemy z oceną – przykłady z praktyki, obowiązki placówki oświatowej po otwarciu ofert, w tym dotyczące przekazania „interaktywnie” informacji o ofertach Prezesowi UZP

        VII. Umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia

 1. Zakazane postanowienia umowne – „problemy”, jak ich uniknąć w placówkach oświatowych
 2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – jak wypełnić ten obowiązek, sankcje za brak zamieszczenia ogłoszenia w postaci odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

        VIII. Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.1.2026 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2023-12-15 397.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane