WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

01.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

I.    Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
1.    Planowanie zamówień a szacowanie
2.    Szacowanie wartości zamówienia, w tym na dostawy (m.in. żywności, pomocy dydaktycznych, mebli, biurek) oraz usługi
3.    Reguły udzielania zamówień z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych
4.    Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – ułatwienie czy utrudnienie?

II.    Wymóg przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych
1.    Zasada pisemności – jak ją w praktyce rozumieć
2.    Zasada bezstronności i obiektywizmu – składanie oświadczeń zapewniających wypełnienie tej zasady (osoby, forma, termin, sankcje na brak oświadczenia)

III.    Opis przedmiotu zamówienia
1.    Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności w przypadku używania m.in. nazw własnych
2.    Przedmiotowe środki dowodowe- czy zamawiający musi ich żądać, reguły ich składania przez wykonawców oraz „granice” uzupełniania

IV.    Zamówienia publiczne w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym
1.    Obowiązek komunikacji elektronicznej z wykonawcami (m.in. portal zakupowy, e-mail) – jakie błędy najczęściej popełniają zamawiający
2.    Tryb podstawowy  bez negocjacji (odpowiednik przetargu nieograniczonego) oraz z możliwością negocjacji – plusy i minusy, jaki zatem wybrać w praktyce, aby był optymalny dla placówki oświatowej
3.    Oświadczenie wstępne wykonawcy – forma i możliwe podpisy elektroniczne, treść, reguły składania i uzupełniania
4.    Podmiotowe środki dowodowe –  czy placówka oświatowa musi ich żądać od wykonawcy, jaki „model” działania wybrać, aby sprawnie, a zarazem z zabezpieczeniem interesów placówki udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy,  termin składania, nowe formy dokumentów lub oświadczeń oraz ich poświadczania uwzględniające wymóg elektronicznego przekazywania
5.    Wadium – czy warto żądać, formy wnoszenia i reguły zwrotu wadium
6.    Oferty – nowe formy ich składania w postaci elektronicznej, rezygnacja z  obowiązku publicznego otwarcia, obowiązki placówki oświatowej po otwarciu ofert, w tym dotyczące przekazania „interaktywnie” informacji o ofertach Prezesowi UZP

V.    Umowy o zamówienie publiczne
1.    Jak kształtować treść umowy, w jakiej formie zawrzeć i jak szybko po wyborze oferty
2.    Zakazane postanowienia umowne – „problemy”, jak ich uniknąć w placówkach oświatowych?
3.    Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek zamawiającego, kiedy zachodzi?
4.    Ogłoszenie o wykonaniu umowy – jak wypełnić ten obowiązek, sankcje za brak zamieszczenia ogłoszenia w postaci odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

5. Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.1.2022 r. (projekt ustawy przekazany do Senatu)

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2021-10-01 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane