WEBINARIUM: Kasy fiskalne i dokumentowanie sprzedaży w instytucjach kultury

Program szkolenia

I. Podatek VAT – zasady rozliczeń w jednostkach kultury 
1. Specyfika jednostki kultury jako podatnika podatku VAT
2. Podatek należny 
3. Podatek naliczony
4. Podstawa opodatkowania 
5. Stawki podatkowe
 • ­ bilety wstępu
 • ­ sprzedaż w księgarni
 • ­ pozostałe usługi
6. Zasady dokumentowania transakcji
 • ­ paragon fiskalny 
 • ­ faktury
 • ­ noty / faktury pro forma

II. Zasady wystawiania paragonów fiskalnych w jednostkach kultury
1. Rodzaje kas rejestrujących
 • ­ kasy autonomiczne (kasy fiskalne)
 • ­ drukarki fiskalne
 • ­ kasy on-line 
2. Wystawianie paragonu fiskalnego
 • ­ sprzedaż objęta obowiązkiem wystawienia paragonu w przypadku jednostki kultury
 • ­ weryfikacja nabywcy z punktu widzenia obowiązku stosowania kasy fiskalne
 • ­ zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych
 • ­ bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych
 • ­ paragon a faktura
 • ­ moment wystawienia paragonu
 • ­ wydanie paragonu 
 • ­ bilety wstępu do jednostki kultury a paragony
 • ­ sprzedaż biletów przez internet – obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT
 • ­ płatności internetowe (PayU, PayPal itp.) – znaczenie z punktu widzenie podatku VAT  
 • ­ paragony dokumentujące zaliczki
 • ­ paragony elektroniczne
 • ­ wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT
 • ­ faktury VAT do paragonów
 • ­ paragon jako faktura uproszczona (paragon z NIP)
 • ­ dokument niefiskalny 
 • ­ szczególne oznaczenia (kody) w JPK_VAT
 • ­ zasady wystawiania (w tym terminy) raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego)
 • ­ zasady dokumentowania (ewidencje) oczywistych pomyłek, reklamacji, obniżek, zwrotów i anulowania paragonów
 • ­ korygowanie błędów
 • ­ ustalenie winy w tym oświadczenia pracowników i konsekwencje karne skarbowe w przypadku niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego
 • ­ metody weryfikacji przez organy podatkowe obowiązków w zakresie drukarek i kas fiskalnych 
 • ­ kasy on-line w jednostkach kultury
3. Zasady użytkowania kas rejestrujących
 • ­ awaria kasy zasady postępowania
 • ­ brak Internetu (kasy on-line) – zasady postępowania
 • ­ terminy przeglądów technicznych oraz sankcje za brak przeglądu w terminie
 • ­ fiskalizacja kasy
 • ­ zwolnienia z fiskalizacji kasy
 • ­ kasy awaryjne
 • ­ zakończeniem pracy kasy oraz przejście na kasy on-line
 • ­ kasy on-line (zasady użytkowania)
 • ­ obowiązkowe terminale płatnicze
 • ­ zwrotu wydatków na zakup kasy rejestrującej

III. Zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem specyfiku jednostek kultury
1. Pojęcie faktury
2. Rodzaje faktur
 • ­ faktura zaliczkowa
 • ­ faktura rozliczająca
 • ­ faktura do paragonu
 • ­ faktura uproszczona
 • ­ faktura elektroniczna 
 • ­ faktura ustrukturyzowana (e-faktura) oraz system KSeF
3. Noty księgowe oraz faktury pro-forma
4. Elementy obligatoryjne faktur (obowiązkowe dane)
5. Zasady wystawiania faktur
6. Zasady korygowania faktur w tym tzw. korekta do „0”
7. Anulowanie faktur
8. Duplikaty faktur
9. Faktury w JPK VAT (kody podatkowe)
10. Fakturowanie podmiotów zagranicznych
11. W jakich przypadkach istnieje obowiązek wystawienia faktury – uwzględnienie specyfiki jednostek kultury
12. Obowiązkowe wystawianie e- faktur od 2024 roku – jak się przygotować?
13. Odpowiedzialność karna skarbowa

 

IV. Prewspółczynnik i proporcja w jednostkach kultury 

 

V. SLIM VAT 3 z uwzględnieniem specyfiki jednostek kultury 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16