WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY i tworzenie harmonogramów w instytucjach kultury oraz OSiR – zmiany w Kodeksie pracy wg ustawy z 1.12.2022 r.

20.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

 1. Równoważny czas pracy w instytucjach kultury i OSiR
 1. Przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a przepisy Kodeksu pracy
 2. Planowanie czasu pracy pracowników instytucji kultury – tworzenie harmonogramów czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy  
 • Zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego
 • Doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy
 • Okres rozliczeniowy jako element elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników i jego rozliczania
 • Zasady oznaczania dni wolnych od pracy, ustalanie liczby dni wolnych, pojęcie dnia wolnego
 • Planowanie pracy w niedziele i święta 
 • Ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy
 • Obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • Dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy
 • Obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników
 1. Równoważny system czasu pracy – podstawowe informacje
 • Ogólna charakterystyka równoważnego systemu czasu pracy
 • Szczegółowe omówienie systemu równoważnego czasu pracy
 • zasady wprowadzania
 • różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym
 • rozliczanie czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy
 1. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Ustalanie i rozliczanie pracy nadliczbowej
 • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu
 • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy
 • wynagrodzenie za pracę nadliczbową 
 • praca nadliczbowa świadczona bez polecenia pracodawcy
 • godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych i zarządzających
 • Zasady rozliczania pracy w dniach wolnych, niedzielę i święta
 • obowiązek wypłaty wynagrodzenia czy możliwość udzielenia czasu wolnego od pracy
 • praca nadliczbowa w sobotę, niedzielę lub święto – jak ją ustalać i rekompensować

 1. Zmiany w Kodeksie pracy wg ustawy z 1.12.2022 r.

         1. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy wg ustawy z 1.12.2022 r.

 • Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP
 • Okazjonalna praca zdalna
 1. Kontrola trzeźwości wg ustawy z 1.12.2022 r.
 • Wymagania formalne wymagane, aby móc kontrolować pracowników
 • Obowiązki informacyjne wobec załogi przed wprowadzeniem kontroli
 • Zmiany w regulaminie pracy a możliwość nałożenia kary
 • Kontrola trzeźwości a pracownicy zatrudnieni na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Kiedy będzie możliwość badań krwi lub moczu
 • Konsekwencje wykrycia alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu
 • Dokumentacja przeprowadzonej kontroli treść, forma, w jakiej części akt osobowych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2023-06-20 389.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane