WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych w 2022 r. • Zmiany w wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2022 r. • Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich od sierpnia 2022 r.

23.05.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany e-mailem po szkoleniu

 

Zamów również książkę "Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych" z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r.

 

Program szkolenia

1.  Projekt z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 • Nowa lista płac w ochronie zdrowia od 2022 r.
 • Wyższe wynagrodzenia m.in. pielęgniarek, ratowników, diagnostów, opiekunów czy fizjoterapeutów
 • Nowy podział pracowników na grupy zawodowe wg. kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku
 • Zasady kwalifikowania pracowników do odpowiednich grup zawodowych i współczynników pracy (wyjaśnienia na przykładach)
 • Pracownicy działalności podstawowej – kogo należy zaliczyć do 8, 9 i 10 grupy
 • Zakaz pogarszania warunków wynagradzania – co w praktyce oznacza dla pielęgniarek, położnych, lekarzy specjalistów i rezydentów
 • Podwyżki dla pracowników niemedycznych w 2022 r. – co oznacza powiązanie zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym
 • Obowiązek określenia od 2022 r.  w umowie o pracę każdego pracownika informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy – jak sprostać temu obowiązkowi
 • Tryb ustalania wzrostu wynagrodzeń po wejściu w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

2.  Zmiana finansowania części świadczeń covidowych po 31 marca 2022 r.

 • Zakończenie wypłacania dodatków covidowych po 31 marca 2022 r.
 • Nowe obowiązki informacyjne dyrektorów szpitali
 • Komu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach były wypłacane dodatki covidowe do 31 marca 2022 r.?
 • Dochodzenie roszczeń o wypłatę dodatków covidowych na drodze sądowej – czy kierownicy podmiotów leczniczych mają powody do obaw?

3. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów i tzw. bon rezydencki

 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów
 • Zmiany w zakresie priorytetowych dziedzin medycyny
 • Prawo do bonu rezydenckiego. Zasady jego wypłaty i finansowania z NFZ
 • Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarzy rezydentów
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas odpoczynku po zejściu z dyżuru - co w praktyce oznacza 
 • Gwarancja wynagrodzenia za czas zajścia po dyżur

4. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników od sierpnia 2022 r. – wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw

 • Elastyczne rozkłady czasu pracy pracowników – obowiązki pracodawcy
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
 • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlopy ojcowskie
 • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14

 5. Rejestr umów zawartych od 1 stycznia 2022 r. – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych od 1 lipca 2022 r.

 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru – czy SPZOZ-y, NZOZ-y i instytuty badawcze są objęte nowymi obowiązkami?
 • Zakres rejestru i wartość umów podlegających wpisowi
 • Forma prowadzenia rejestru, sposób i termin wprowadzenia danych aktualizacyjnych
 • Omówienie wzoru rejestru umów określonego przez Ministra Finansów
 • Sankcje karne za nieprowadzenie rejestru umów
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2022-05-23 439.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane