WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach oraz czas pracy pracowników medycznych w 2022 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich oraz czas pracy w 2022 r.

14.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany e-mailem po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenia pracowników medycznych
 1. Rewizja realizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Jak należało dokonać podziału pracowników na grupy zawodowe wg. kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku
 • Zasady kwalifikowania pracowników do odpowiednich grup zawodowych i współczynników pracy (wyjaśnienia na przykładach)
 • Pracownicy działalności podstawowej – kogo należy zaliczyć do 8, 9 i 10 grupy
 • Zakaz pogarszania warunków wynagradzania – co w praktyce oznacza dla pielęgniarek, położnych, lekarzy specjalistów i rezydentów
 • Podwyżki dla pracowników niemedycznych w 2022 r. – co oznacza powiązanie zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym
 • Jak w praktyce wypełnić obowiązek określenia od 2022 r.  w umowie o pracę każdego pracownika informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy
 • Tryb ustalania wzrostu wynagrodzeń po wejściu w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 1. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów i tzw. bon rezydencki
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów
 • Zmiany w zakresie priorytetowych dziedzin medycyny
 • Prawo do bonu rezydenckiego. Zasady jego wypłaty i finansowania z NFZ
 • Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarzy rezydentów
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas odpoczynku po zejściu z dyżuru - co w praktyce oznacza 
 • Gwarancja wynagrodzenia za czas zajścia po dyżur
 1. Wynagrodzenia pracowników tymczasowych kierowanych do pracy w podmiotach leczniczych przez agencje pracy tymczasowej
 • Zatrudnienie tymczasowe –  ogólna charakterystyka
 • Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę
 • Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych zatrudnianych w oparciu o umowy cywilnoprawne
 • Dopuszczalność cywilnoprawnego zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Obowiązek zapewnienia pracownikom tymczasowym warunków pracy i płacy na poziomie pracowników podmiotu leczniczego

 1. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników w 2022 r. – wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw
 • Elastyczne rozkłady czasu pracy pracowników – obowiązki pracodawcy
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
 • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlopy ojcowskie
 • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14

 1. Czas pracy pracowników medycznych 
 1. Norma a wymiar czasu pracy
  • Normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych
  • Normy czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
  • Czym się różni norma od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym
 2. Doba pracownicza i jej wpływ na planowanie czasu pracy
 3. Praca w godzinach nadliczbowych, niedziele, święta i w porze nocnej
 • Zasady jej planowania i rozliczania w kontekście problematyki wymiaru czasu pracy pracowników
 1. Zasady planowania czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne
  • Zasady planowania dyżurów medycznych;
  • Kto może pełnić dyżur medyczny?
  • Dopuszczalność pełnienia 24-godzinnych dyżurów medycznych - stanowiska Ministerstwa i PIP
  • Zaliczanie godzin dyżuru medycznego do limitu nadgodzin
 1. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
 • Dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
 • Zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru
 • Zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy
 1. Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego
  • Sposób ustalania wynagrodzenia za dyżur medyczny
  • Dopuszczalność innej niż pieniężna rekompensaty za dyżur medyczny
 2. Klauzula opt – out
  • Obowiązki związane z wprowadzeniem klauzuli
  • Kto może zawrzeć klauzulę opt-out?
  • Czas pracy w ramach klauzuli
  • Rekompensata w ramach klauzuli
  • Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out?
  • Czy można ograniczyć czas pracy w ramach klauzuli?
 3. Rozliczanie czasu pracy
  • Ustalanie godzin nadliczbowych – metody liczenia i stanowiska organów
  • Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać?
  • Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna?
  • Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  • Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia?
  • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta – stanowiska PIP i MPiPS
  • Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto?
  • Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
2022-10-14 449.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane