WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników medycznych w 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

16.04.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Zamów książkę "Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych"

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

Tzw. „ustawa o dobrym samarytaninie”.

 • założenia ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
 • 200% wynagrodzenia
  • dla kogo i na jakich zasadach
  • zasady ustalania prawa do 200% wynagrodzenia
  • jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy brać pod uwagę przy jego obliczaniu
  • zasady finansowania
  • decyzja wojewody o skierowaniu do wykonywania pracy przy zwalczaniu epidemii – kto może ją otrzymać, jaka jest jej treść
 • kto stracił prawo do 100% dodatku do wynagrodzenia - ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  
 • zasiłek dla lekarza i pielęgniarki w czasie kwarantanny - 80% czy 100% wynagrodzenia, forma zatrudnienia a prawo do zasiłku (umowa o pracę, kontrakt)
 • kwarantanna pracowników administracyjnych i technicznych podmiotu leczniczego – zasady wynagradzania
 • praca zdalna w czasie kwarantanny, a prawo do wynagrodzenia za pracę
 • ochrona lekarzy przed odpowiedzialnością
 • kwarantanna pracowników administracyjnych i technicznych podmiotu leczniczego – zasady wynagradzania, 
 • Praca zdalna w czasie kwarantanny, a prawo do wynagrodzenia za pracę,
 • Ochrona lekarzy przed odpowiedzialnością.

 

Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych w 2021 r.

 • Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych w 2021 r.
 • Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego – podwyżka o kolejne 20% czy obowiązek wyrównania do ustalonej kwoty,
 • Określenie kręgu pracowników objętych wzrostem wynagrodzeń zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie,
 • Zasady ustalania wzrostu wynagrodzeń w zawieranych porozumieniach lub zarządzeniach kierowników podmiotów leczniczych,
 • Tryb podwyższania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników działalności podstawowej i pracowników niemedycznych,

 

Podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
 • Rozliczanie otrzymywanych z NFZ środków na wzrost wynagrodzeń, w tym w szczególności na pokrycie pochodnych od dokonanego wzrostu
 • Stanowiska NFZ i MZ
 • Plany resortu zdrowia w zakresie dalszego finansowania  podwyżek pielęgniarek i położnych

 

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów i tzw. bon prezydencki.

 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów.
 • Zmiany w zakresie priorytetowych dziedzin medycyny
 • Prawo do bonu prezydenckiego. Zasady jego wypłaty i finansowania z NFZ
 • Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarzy rezydentów
 • Gwarancja wynagrodzenia za czas zajścia po dyżurze.

 

Zwiększenie wynagrodzeń lekarzy składających tzw. Lojalki.

 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy w kwocie 6750 zł.
 • Zasady finansowana przez NFZ wzrostu wynagrodzeń lekarzy.
 • Zasady zwiększania wynagrodzeń lekarzy składających tzw. lojalki.
 • Obowiązki podmiotu leczniczego związane z zatrudnianiem lekarzy uprawnionych do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. 

 

Podwyżki dla ratowników medycznych

 • Zasady wypłaty dodatków 1600 zł i 1200 zł
 • Wzrost wynagrodzenia 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • Wzrost wynagrodzenia o 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2021-04-16 399.00 zł netto + 23% VAT *

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji szkolenia (indywidualny kod dostępu).


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane