WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2024 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz obowiązujących i planowanych zmian

12.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Od 1 lipca 2024 r. po raz kolejny wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. Problemy związane z prawidłowym ustalaniem wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych co raz częściej stają się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Powoli kształtująca się linia orzecznicza pozwala określić zasady prawidłowego kwalifikowania pracowników do poszczególnych grup zawodowych. Znajomość najnowszych wyroków sądowych bez wątpienia ułatwi proces ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych.

Program szkolenia

I. Wynagrodzenia pracowników medycznych

1. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 • Zasady podziału pracowników na grupy zawodowe wg. kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisk – szczegółowe omówienie najnowszego orzecznictwa
 • Zasady kwalifikowania pracowników do odpowiednich grup zawodowych i współczynników pracy (wyjaśnienia na przykładach z orzecznictwa) z uwzględnieniem postanowień ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych – NOWOŚĆ!
 • Podwyżki związane z realnymi kwalifikacjami osób pracujących w ochronie zdrowia, a nie z kwalifikacjami, które są przypisane jako wymagane do danego stanowiska – obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – NOWOŚĆ!
 • Pracownicy działalności podstawowej – kogo należy zaliczyć do 8, 9 i 10 grupy
 • Podwyżki dla pracowników niemedycznych w 2023 r. – co oznacza powiązanie zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym
 • Jak w praktyce wypełnić obowiązek określenia w umowie o pracę każdego pracownika informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy 
 • Zasady i tryb dokonywania wzrostu wynagrodzeń – terminy, obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, zarządzenie kierownika podmiotu leczniczego, tryb dokonywania uzgodnień z przedstawicielem pracowników lub związkami zawodowymi
 1. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów i tzw. bon rezydencki
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów
 • Zmiany w zakresie priorytetowych dziedzin medycyny
 • Prawo do bonu rezydenckiego. Zasady jego wypłaty i finansowania z NFZ
 • Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarzy rezydentów
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas odpoczynku po zejściu z dyżuru – co w praktyce oznacza  
 • Gwarancja wynagrodzenia za czas zajścia po dyżur 

       3. Wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej


II. Czas pracy pracowników medycznych  

 1. Zasady planowania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych
 • Doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy
 • dyżur pracowniczy - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r. (C-518/15)
 • Norma w wymiar czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych – w tym m.in. w kontekście nowej informacji o warunkach zatrudnienia
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy jako element uelastyczniania czasu pracy pracowników
 1. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2023 r. – NOWOŚĆ!

3. Zasady planowania czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne

 • Zasady planowania dyżurów medycznych
 • Kto może pełnić dyżur medyczny?
 • Dopuszczalność pełnienia 24-godzinnych dyżurów medycznych – stanowiska Ministerstwa i PIP
 • Zaliczanie godzin dyżuru medycznego do limitu nadgodzin

4. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne 

 • Dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
 • Zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru
 • Zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy 

5. Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego

 • Sposób ustalania wynagrodzenia za dyżur medyczny
 • Dopuszczalność innej niż pieniężna rekompensaty za dyżur medyczny

6. Klauzula opt-out

 • Obowiązki związane z wprowadzeniem klauzuli
 • Kto może zawrzeć klauzulę opt-out?
 • Czas pracy w ramach klauzuli
 • Rekompensata w ramach klauzuli
 • Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out?
 • Czy można ograniczyć czas pracy w ramach klauzuli?

7. Rozliczanie czasu pracy

 • Ustalanie godzin nadliczbowych – metody liczenia i stanowiska organów
 • Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać?
 • Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna?
 • Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia?
 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta – stanowiska PIP i MPiPS
 • Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto?
 • Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej?

8. Praca w godzinach nadliczbowych, niedziele, święta i w porze nocnej

 • Zasady jej planowania i rozliczania w kontekście problematyki wymiaru czasu pracy pracowników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2024-06-12 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane