WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych od 1 lipca 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

17.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1104), która przyspieszyła o pół roku obowiązek osiągnięcia przez podmioty lecznicze minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Wspomniana nowelizacja podniosła również współczynniki pracy oraz wprowadziła mechanizm zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (lekarze specjaliści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni). Zmiany objęły również grupę zawodową pielęgniarek i położnych, w ramach której dodano licencjat jako jeden z warunków przynależności do grupy 8 w tabeli określającej współczynniki pracy.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany e-mailem po szkoleniu

 

Zamów również książkę "Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych" z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r.

 

Program szkolenia

1. Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego z dnia 28 maja 2021 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1104) – omówienie zmian od 1 lipca 2021 r.

 • Nowe współczynniki pracy
 • Przyśpieszenie terminu osiągnięcia gwarantowanych ustawą wynagrodzeń
 • Termin na zawarcie porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń
 • Zakaz pogarszania warunków wynagradzania
 • Finansowanie wzrostu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

2. Tzw. „ustawa o dobrym samarytaninie”

 • Założenia ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
 •  200% wynagrodzenia:
  • dla kogo i na jakich zasadach
  • zasady ustalania prawa do 200% wynagrodzenia
  • jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy brać pod uwagę przy jego obliczaniu
  • zasady finansowania
  • decyzja wojewody o skierowaniu do wykonywania pracy przy zwalczaniu epidemii – kto może ją otrzymać, jaka jest jej treść
 • Kto stracił prawo do 100% dodatku do wynagrodzenia –  ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  
 • Zasiłek dla lekarza i pielęgniarki w czasie kwarantanny – 80% czy 100% wynagrodzenia, forma zatrudnienia a prawo do zasiłku (umowa o pracę, kontrakt)
 • Kwarantanna pracowników administracyjnych i technicznych podmiotu leczniczego – zasady wynagradzania
 • Praca zdalna w czasie kwarantanny, a prawo do wynagrodzenia za pracę
 • Ochrona lekarzy przed odpowiedzialnością

3. Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych w 2021 r.

 • Określenie kręgu pracowników objętych wzrostem wynagrodzeń zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie
 • Zasady ustalania wzrostu wynagrodzeń w zawieranych porozumieniach lub zarządzeniach kierowników podmiotów leczniczych
 • Tryb podwyższania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników działalności podstawowej i pracowników niemedycznych

4. Podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych
 • Rozliczanie otrzymywanych z NFZ środków na wzrost wynagrodzeń, w tym w szczególności na pokrycie pochodnych od dokonanego wzrostu
 • Stanowiska NFZ i MZ
 • Plany resortu zdrowia w zakresie dalszego finansowania  podwyżek pielęgniarek i położnych

5. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów i tzw. bon rezydencki

 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów
 • Zmiany w zakresie priorytetowych dziedzin medycyny
 • Prawo do bonu rezydenckiego. Zasady jego wypłaty i finansowania z NFZ
 • Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarzy rezydentów
 • Gwarancja wynagrodzenia za czas zajścia po dyżurze

6. Zwiększenie wynagrodzeń lekarzy składających tzw. lojalki

 • Zasady finansowana przez NFZ wzrostu wynagrodzeń lekarzy
 • Zasady zwiększania wynagrodzeń lekarzy składających tzw. lojalki
 • Obowiązki podmiotu leczniczego związane z zatrudnianiem lekarzy uprawnionych do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego

7. Podwyżki dla ratowników medycznych

 • Zasady wypłaty dodatków 1600 zł i 1200 zł
 • Wzrost wynagrodzenia 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • Wzrost wynagrodzenia o 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zamów również książkę "Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych" z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2021-11-17 399.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane