WEBINAR: ZMIANY W WYNAGRODZENIACH pracowników medycznych w tym ratowników zatrudnionych w PODMIOTACH LECZNICZYCH po 1 lipca 2020 r. oraz najważniejsze zmiany w prawie pracy wprowadzone Tarczą 4

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu.

 

Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych  pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • jak należało dokonać podwyżek wynagrodzeń i jak należy dokonywać kolejnych podwyżek w latach następnych (aż do 2021 r.)
 • jakie są zasady stosowania tej ustawy do nowozatrudnionych pracowników (przyjętych do pracy po 1 lipca 2020 r.)
 • jak należy klasyfikować pracowników do jednej z grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, także w kontekście uzyskiwania przez pracowników specjalizacji lub wyższego wykształcenia po dniu 1 lipca 2020 r. w świetle zakwalifikowania ich do określonej grupy i przyznanej im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
 • jaki jest tryb dokonywania uzgodnień z przedstawicielem pracowników lub związkami zawodowymi
 • czy wzrost wynagrodzeń dotyczy także pracowników niemedycznych
 • podwyżki wynagrodzeń pracowników działalności podstawowej
 • jakie plany ma resort zdrowia na zmiany w ustawie
 1. Podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
 • zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych
 • zasady wliczania dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego
 • zasady wliczania kwoty 1200 zł do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady rozliczania przyznawanych przez NFZ kwot na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
 • obowiązki podmiotu leczniczego związane z podwyższaniem wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym
 1. Zwiększenie wynagrodzeń lekarzy składających tzw. lojalki
 • jakie są zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy
 • jakie są zasady zwiększania wynagrodzeń lekarzy składających tzw. lojalki
 • jakie są obowiązki podmiotu leczniczego związane z zatrudnianiem lekarzy uprawnionych do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego
 1. Podwyżki dla ratowników medycznych
 • kto dostanie podwyżkę?
 • wzrost wynagrodzenia 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od 1.01.2020 r.
 • wzrost wynagrodzenia o 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do 31.12.2020 r.
 • nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 1. Bon prezydencki
 • jakie są zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów
 • jaki wpływ ma zobowiązanie lekarzy rezydentów do prascy na terytorium RP na prawo do zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego
 • jakie są obowiązki podmiotu leczniczego związane z przyznaniem „bonu prezydenckiego”

      6. Tarcza antykryzysowa 4.0 a prawo pracy

 • główne założenia ustawy
 • doprecyzowanie zasad polecania pracy zdalnej
 • zmiany w zakresie wykorzystywania urlopów zaległych
 • ograniczenie odpraw, odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
 • -umożliwienie wypowiadania umów o zakazie konkurencji
 • możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16