Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. w tym w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
15.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
15.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

16.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

17.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

18.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pełne kalendarium

O nas

Modus Centrum Wiedzy od roku 2012 oferuje dostosowaną do potrzeb klientów wiedzę z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania kadrami oraz innych obszarów funkcjonowania instytucji i firm. 

W formie warsztatów, seminariów i konferencji przekazujemy niezbędne informacje na temat prawidłowego stosowania przepisów i zasad obowiązujących w organizacjach.

Nasi Klienci