Najbliższe szkolenia

21.08.2019, Kielce
23.08.2019, Katowice

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 i 2020 ulga dla młodych, zmiana kosztów pracowniczych, kwoty wolnej oraz stawek PIT, jeden rachunek bankowy dla podatników i płatników

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących PIT - w szczególności przepisy o uldze dla osób do 26. roku życia, które weszły w życie 1 sierpnia 2019 r.
26.08.2019, Warszawa

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw)
27.08.2019, Kielce
17.09.2019, Katowice

Zmiany w KARCIE NAUCZYCIELA od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela, nowe przepisy dotyczące nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw)
28.08.2019, Warszawa
04.09.2019, Olsztyn
06.09.2019, Gdańsk
09.09.2019, Poznań
11.09.2019, Łódź
Pełne kalendarium

O nas

Modus Centrum Wiedzy od roku 2012 oferuje dostosowaną do potrzeb klientów wiedzę z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania kadrami oraz innych obszarów funkcjonowania instytucji i firm. 

W formie warsztatów, seminariów i konferencji przekazujemy niezbędne informacje na temat prawidłowego stosowania przepisów i zasad obowiązujących w organizacjach.

Nasi Klienci