Najbliższe szkolenia

Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w SŁUŻBIE ZDROWIA według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w formacie Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
18.02.2019, Warszawa

Program Płatnik - korekty dokumentów. Skrócenie okresu przechowywania akt - nowe druki ZUS RIA i ZUS OSW od 1.01.2019 roku – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.
19.02.2019, Warszawa

Podatek VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA w 2019 r. w tym: kasy fiskalne, podzielona płatność, ustrukturyzowane e-faktur w zamówieniach publicznych, rozliczanie kosztów dotyczących samochodów osobowych w 2019 r.

19.02.2019, Poznań
05.03.2019, Kraków

CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE w INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach od 1.1.2019 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie z odrębnymi przepisami w zakresie czasu pracy, obowiązującymi w instytucjach kultury. Ma ono wskazać sposoby optymalnego rozwiązywania praktycznych problemów z organizowaniem pracy
19.02.2019, Warszawa
11.03.2019, Katowice

Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r. – zmiany w aktach osobowych, ewidencji czasu pracy i w ochronie danych pracowników

Od 1.1.2019 r. wprowadzone zostały niezmiernie duże zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej. Obejmują nie tylko skrócenie okresu jej przechowywania – przy bardzo istotnych przepisach przejściowych – ale przede wszystkim wprowadzenie możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, zmiany ilości części oraz treści akt osobowych, znaczące zmiany w zakresie ewidencji czasu pracy, gdzie nastąpi ogromne rozbudowanie dotychczasowego jej zakresu.
20.02.2019, Warszawa
Pełne kalendarium

O nas

Modus Centrum Wiedzy od roku 2012 oferuje dostosowaną do potrzeb klientów wiedzę z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania kadrami oraz innych obszarów funkcjonowania instytucji i firm. 

W formie warsztatów, seminariów i konferencji przekazujemy niezbędne informacje na temat prawidłowego stosowania przepisów i zasad obowiązujących w organizacjach.

Nasi Klienci