WEBINARIUM: Podróże służbowe w jednostkach oświatowych, wycieczki i czas pracy nauczycieli. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz ochrona Sygnalistów w 2024 r.

Program szkolenia

1. Podróż służbowa a miejsce wykonywania pracy w umowie o prace (orzecznictwo sądowe)
 • Polecenie wyjazdu służbowego – forma
 • Diety i inne koszty podróży służbowej
 • Podróż własnym samochodem
 • Rozliczenie podróży

2. Czas pracy nauczycieli
 • Obowiązki realizowane w ramach czasu pracy
 • Ustalenie obowiązkowego wymiaru zajęć w razie łączenia pracy na różnych stanowiskach pedagogicznych
 • Praca w dni wolne nauczycieli

3. Zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych
 • Polecenie służbowe dyrektora
 • Porozumienie stron
 • Limity godzin ponadwymiarowych

4. Odebranie godzin w trakcie roku 
 • Szczególna ochrona stosunku pracy
 • Problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania

5. Wynagrodzenie za godziny
 • Źródła regulacji
 • Stawka wynagrodzenia
 • Godziny na innym stanowisku
 • Godziny ponadwymiarowe w wynagrodzeniu za czas płatnych nieobecności (opieka na dziecko, zwolnienie okolicznościowe, doraźne oddelegowanie związkowe)

6. Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu (kiedy wypadają dni wolne od pracy lub dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela)
 • Metoda proporcjonalna
 • Metoda progresywna

7. Gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych
 • Podstawy prawne wynagrodzenia za gotowość do pracy
 • Brak możliwości realizacji godzin – nieobecność klasy
 • Dni wolne od zajęć
 • Inne przypadki
8. Doraźne zastępstwa
 • Formy organizowania zastępstwa
 • Zasady przydzielania
 • Limity
 • Wynagrodzenie za zastępstwa realizowane na innych stanowiskach
 • Zastępstwa realizowane przez w ramach godzin pracy

9. Obowiązki związane z ochroną sygnalistów
 • Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów
 • Kto może być sygnalistą i co może być przedmiotem zgłoszeń
 • Zakres ochrony sygnalistów
 • Pracodawcy obowiązani do ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym jednostki organizacyjne JST
 • Zasady ustalania procedury zgłoszeń wewnętrznych
 • Zakres procedury zgłoszeń wewnętrznych
 • Rejestr zgłoszeń
 • Zgłoszenia zewnętrzne
 • Ujawnienie publiczne
 • Przepisy karne
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16