WEBINARIUM: Podatek CIT w instytucjach kultury od roku 2024 oraz rozliczenie podatku za rok 2023 – wypełnienie CIT-8 na przykładzie

Program szkolenia

I.     Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez instytucje kultury (analiza na przykładzie)

II. Podatek CIT w instytucjach kultury
1. Specyfika instytucji kultury na gruncie podatku CIT
2. Zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o podatku CIT w instytucjach kultury
 • zasady identyfikacji celów statutowych w zakresie kultury
 • zasady rozliczeń 
 • rozbieżności interpretacyjne 
 • najnowsze orzecznictwo 
3. Zwolnienia z podatku CIT mogące mieć zastosowanie w instytucjach kultury
4. Przychody z tytułu działalności gospodarczej wyłączone ze zwolnienia
5. Zasady rozliczeń dotacji i subwencji w instytucjach kultury
6. Kwalifikacja podatkowa kosztów w instytucjach kultury
 • zasady identyfikacji kosztów uzyskania przychodów ze względu na specyfikę instytucji kultury
 • koszty związane z działalnością statutową a koszty uzyskania przychodu
 • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • koszty eksploatacji samochodów w podatku CIT
 • koszty reprezentacji w instytucjach kultury
 • pozostałe koszty
7. Koszty finansowania dłużnego
8. Pozastatutowe przychody i koszty w instytucjach kultury
9. Zasady rozliczania strat podatkowych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury
10. Środki trwałe w instytucjach kultury
11. Czy instytucja kultury może być małym podatnikiem?
12. Rozliczenie zaliczek w podatku CIT
13. Ulga na złe długi
14. Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w instytucjach kultury
15. Ulga wspierająca kulturę – nowe możliwości dla instytucji kultury
16. Pozostałe zagadnienia
17. Podatek u źródła (WHT)
 • zasady poboru podatku 
 • główny przedmiot opodatkowania w przypadku instytucji kultury
 • honoraria artystów
 • wynagrodzenie pośredników
 • wymiana kulturalna
 • certyfikat rezydencji 
 • zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • mechanizm „pay and refund”

III. Zasady sporządzania tzw. noty podatkowej  przez instytucje kultury (przykład)
1. Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
2. Przychody zwolnione z opodatkowania
3. Przychody niepodlegające opodatkowaniu
4. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
5. Dochody wolne od podatku
6. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
7. Koszty innych lat
8. Korekty przychodów i kosztów
9. Kalkulacja podatku

 

IV. Zmiany w podatku CIT od roku 2024
1. Zmiany w amortyzacji
2. Podatek minimalny
3. Pozostałe zmiany

 

V. Odpowiedzi na przesłane pytania 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16