WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury z uwzględnieniem pakietu Polski Ład

Program szkolenia

 1. Podatek CIT w instytucjach kultury
 1. Specyfika instytucji kultury na gruncie podatku CIT
 2. Praktyczne zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o podatku CIT w instytucjach kultury
 3. Pozostałe zwolnienia z podatku CIT mogące mieć zastosowanie w instytucjach kultury
 4. Przychody z tytułu działalności gospodarczej wyłączone ze zwolnienia
 5. Zasady rozliczeń dotacji celowych w instytucjach kultury
 6. Kwalifikacja podatkowa kosztów w instytucjach kultury
 • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • koszty eksploatacji samochodów w podatku CIT
 • koszty reprezentacji w instytucjach kultury
 • pozostałe koszty
 1. Pozastatutowe przychody i koszty w instytucjach kultury
 2. Zasady rozliczania strat podatkowych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury
 3. Środki trwałe w instytucjach kultury
 4. Czy instytucja kultury może być małym podatnikiem?
 5. Rozliczenie zaliczek w podatku CIT
 6. Tarcza antycovidowa w instytucjach kultury
 7. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez instytucje kultury (przykład)
 • znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
 • przychody zwolnione z opodatkowania
 • przychody niepodlegające opodatkowaniu
 • przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
 • dochody wolne od podatku
 • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • koszty innych lat
 • korekty przychodów i kosztów
 • kalkulacja podatku
 1. Podatek u źródła (WHT)
 • zasady poboru podatku
 • główny przedmiot opodatkowania w przypadku instytucji kultury
 • honoraria artystów
 • wynagrodzenie pośredników
 • wymiana kulturalna
 • certyfikat rezydencji
 • zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zmiany wprowadzone pakietem Polski Ład

 1.     Polski Ład w instytucjach kultury
 1. Ulga wspierająca kulturę – nowe możliwości dla instytucji kultury
 2. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
 3. Czy podatek minimalny może dotyczyć instytucji kultury?
 4. Zmiany w podatku u źródła z uwzględnieniem specyfik instytucji kultury
 5. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 6. Zmiany w kosztach finansowania dłużnego

 1.     Odpowiedzi na przesłane pytania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16