Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym. Wdrożenie nowych wymagań BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe do 17 maja 2024 r.

17 maja 2024 r. mija termin na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do wymogów nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367). Pracodawcy miał pół roku na zweryfikowanie i dostosowania stanowisk pracy do nowych wymogów BHP. Wymagania dotyczą także wyposażenia stanowisk pracy w domu. Zmiany mają być odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania ergonomiczne.
22.04.2024, Transmisja ONLINE
od 9.15 do 14.15

WEBINARIUM: Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli Ocena pracy w drugim roku przygotowania do zawodu ● Awans zawodowy „starą ścieżką”

Od 1.09.2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące awansu zawodowego. Nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego realizują przygotowanie do zawodu nauczyciela. Wielu z tych nauczycieli jest obecnie w drugim roku przygotowania do zawodu, w którym na dyrektorze
23.04.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w podmiotach medycznych z ramowym wzorem dokumentu Standardu

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też medyczną,
23.04.2024, Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w jednostkach pomocy społecznej z ramowym wzorem dokumentu Standardu

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową ale również inną placówką
23.04.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11:00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

 

24.04.2024, UWAGA ! Szkolenie przeniesione na 2024-04-25
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
24.04.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Finanse, rachunkowość, podatki w podmiotach leczniczych – ważne i problematyczne zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Finansowych, Głównych księgowych, Kadry podmiotów leczniczych.

26.04.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC – szczególne przypadki Urlopy • Ekwiwalent • Nieobecności pracowników • Nagrody • Nadgodziny

Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Przedstawimy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądów w zakresie naliczania wynagrodzeń. Omówimy najczęstsze błędy związane
07.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2024 r. – sprawozdanie roczne w BDO, aktualna funkcjonalność BDO, doradca ds. ADR

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
08.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
10.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00