Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 30-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
25.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Fakturowanie w podmiotach leczniczych w 2021 r. – zmiany i problematyczne zagadnienia

W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur w placówkach medycznych. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury oraz zmiany w podatku VAT
26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników w ośrodkach pomocy społecznej – problematyczne zagadnienia

Na szkoleniu omówiona zostanie wybrana problematyka dotycząca zatrudniania w ośrodkach pomocy społecznej związana z wynagrodzeniami, urlopami dodatkowymi, ocena okresową, jak również czasem pracy.
26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych. Rozliczenie ośrodków kosztów - praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu programu Word

26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

 

28.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT, CIT

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
03.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach finansów publicznych - z uwzględnieniem zmian przepisów

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu,
04.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja w placówkach oświatowych (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
05.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
08.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30