Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego oraz przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w excelu, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
12.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Urlopy rodzicielskie i wypoczynkowe oraz nowe zwolnienia od pracy w jednostkach oświatowych

Celem szkolenia jest omówienie nowych zwolnień od pracy, obowiązujących od 26.04.2023 r. z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych (zwolnienie z powodu siły wyższej, urlopy opiekuńcze, nowe zasady korzystania z urlopów rodzicielskich).
12.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2023 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
13.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w instytucjach kultury i OSiR z uwzględnieniem SLIM VAT 3 obowiązującego od 1 lipca 2023 r.

Jednostki kultury oraz ośrodki sportu i rekreacji są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności może nie podlegać opodatkowaniu. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika,
14.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r.

15.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych oraz rejestr umów od 1.1.2024 r. z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych

19.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: ZFŚS w placówkach oświatowych z ramowym wzorem regulaminu ZFŚS

19.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30