Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zmiany w prawie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem Kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r.

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. 15 grudnia Senat podjął uchwałę o przyjęciu nowelizacji z dwoma poprawkami. Ustawa ta wprowadza na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.
06.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w SP ZOZ

Jednostki medyczne w tym SP ZOZ są szczególnego rodzaju podatnikami podatku VAT. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika oraz proporcji w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Należy
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Roczne sprawozdanie odpadowe placówek medycznych za rok 2022 – kompendium wiedzy

Zmieniają się zarówno przepisy dotyczące gospodarki odpadami, a także zmieniana jest funkcjonalność samej Bazy Danych o Odpadach. W świetle tych zmian posiadane doświadczenie w korzystaniu z formy elektronicznej KPO i KEO może ustrzec przed popełnieniem
08.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: BHP przy pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
08.02.2023, Transmisja on-line
od 13.00 do 15.00
09.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Elektroniczny obieg dokumentów a polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem praktycznych aspektów – warsztaty z kompletnym projektem polityki rachunkowości w formie edytowalnej

 

 

16.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

20.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

21.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00