Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
05.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT – kultura

Jednostki kultury są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności może nie podlegać opodatkowaniu. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika, w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw.
06.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Jak bezpiecznie zwiększyć wynagrodzenia pracownika kosztem niższych podatków w jednostkach sektora finansów publicznych?

Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to problemy każdego pracodawcy, w tym pracodawców z sektora finansów publicznych. Rozwiązaniem są działania prowadzące do wzrostu wynagrodzenia pracownika, a
07.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
10.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2022 r. – problematyczne zagadnienia

W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające „szczególnej troski” – odpady niebezpieczne i odpady medyczne, w tym zakaźne i specjalne – m.in. pochodzące z dezynfekcji, odpady amalgamatu
12.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych.    Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne po zmianach w 2022 r. – zasady rozliczania, czas pracy w delegacji, procedury wewnątrzzakładowe

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety. Prawodawca planuje jednak kolejną podwyżkę kwot. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne. Szkolenie
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zmiany w wynagrodzeniach oraz czas pracy pracowników medycznych w 2022 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich oraz czas pracy w 2022 r.

14.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
17.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

18.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00