WEBINARIUM: CZAS PRACY nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w OŚWIACIE Stosowane systemy • planowanie • godziny nadliczbowe • godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa • praca zdalna • ewidencjonowanie

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

Odpowiemy na pytania, które pojawiają się często w obecnej sytuacji:

 • jak potwierdzać realizację pracy zdalnej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?
 • czy należy ewidencjonować gotowość do pracy?
 • jakim dokumentem należy ustalić sposób ewidencjonowania czasu pracy w placówkach?
 • czy można zmienić rozkład czasu pracy w trakcie miesiąca w okresie epidemii?
 • jak liczyć stawkę za godzinę ponadwymiarową w przypadku pensum łączonego?
 • jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać zwolnień od pracy?

Program szkolenia

 1. Pojęcie czasu pracy
 • okresy zaliczane do czasu pracy (problematyka gotowości do pracy, prywatnych wyjść z pracy)
 • okresy niewliczane do czasu pracy

 1. Systemy czasu pracy
 • miejsce i sposób określenia systemów czasu pracy obowiązujących u danego pracodawcy
 • podstawowy czas pracy (problem doby pracowniczej)
 • równoważny czas pracy
 • elastyczne systemy czasu pracy (rodzaje i sposoby wprowadzania)
 • okresy rozliczeniowe
 1.  Praca zdalna
 • zdalne nauczanie a praca zdalna w szkołach
 • regulacja pracy zdalnej
 • obowiązki pracodawcy, w tym praca na własnym sprzęcie
 • praca zdalna okazjonalna
 1.  Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • odrębności dotyczące nauczycieli
 • dzień wolny za święto
 1.  Rozkłady czasu pracy
 • sposób uregulowania
 • informowanie pracowników
 • dobowe i tygodniowe normy odpoczynku
 1. Godziny nadliczbowe
 • definicje
 • odrębności dotyczące pracowników samorządowych
 • wynagrodzenie
 • praca w niedziele i święta
 1.  Usprawiedliwianie nieobecności
 • zasady
 • tryb określenia
 • dowody usprawiedliwiające nieobecność
 1.  Zwolnienia od pracy
 • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
 • zwolnienia okolicznościowe
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • urlopy opiekuńcze
 • zwolnienia niepłatne, w tym problematyka prywatnych wyjść w czasie pracy
 1. Czas pracy nauczycieli
 • zakres obowiązków realizowanych w ramach czasu pracy
 • ustalanie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego godziny o różnym pensum,
 • normy czasu pracy nauczycieli z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • rejestrowanie czasu pracy nauczycieli
 1. Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 • definicje
 • zasady przydzielania, limity, kadra kierownicza w szkołach,
 • godziny realizowane w innym pensum
 • gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych
 • godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w wynagrodzeniu urlopowym
 1. E-DORĘCZENIA W 2024 R. – Przesunięcie wdrożenia na 1 PAŹDZIERNIKA 2024 R.
 • podmioty obowiązane do korzystania z e-dręczeń
 • harmonogram wprowadzania e-dręczeń – chaos związany z wdrażaniem e-doręczeń
 • odpłatność za usługi
 • tworzenie adresu do e-doręczeń
 • e-doręczenia a ePUAP
 • usługi hybrydowe
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16