WEBINARIUM: Fakturowanie w podmiotach leczniczych w 2023 r. – z uwzględnieniem faktury ustrukturyzowanej i kas fiskalnych

15.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur w placówkach medycznych. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury oraz zmiany w podatku VAT istotne z punku widzenia placówek medycznych.  

Program szkolenia

1.  Kiedy wystawiamy polska fakturę  

 • kiedy wystawiamy fakturę obowiązkowo, a kiedy na żądanie (osoby indywidualne; sprzedaż zwolniona, także dla firm)
 • czy sprzedaż zwolnioną na rzecz podatników trzeba dokumentować zawsze fakturą

2. Rodzaje faktur

 • faktury VAT (faktury, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża, faktury uproszczone, faktury do paragonów, paragony jako faktury uproszczone)
 • faktura VAT RR  - kiedy szpital musi ją wystawić

3. Podmioty uprawnione  do wystawienia faktur VAT

 • sprzedawca
 • nabywca (samofakturowanie) – czy szpital lub przychodnia może wystawić fakturę w imieniu i na rachunek lekarza świadczącego im usługę
 • osoby trzecie: z mocy prawa (np. komornicy sądowi) i na podstawie pełnomocnictwa (np. biura rachunkowe)

4. Obowiązek przekazania danych z faktury sprzedaży w schemacie JPK_Fa

5. Dane, która powinna zawierać faktura

 • data wystawienia (w tym data wystawienia faktury elektronicznej)
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (problem nazw skróconych)
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
 • w niektórych transakcjach wewnątrzwspólnotowych stosujemy tzw. numery VAT UE
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) 
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem
 • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
 • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
 • wyrazy „samofakturowanie” na fakturze
 • wyrazy „mechanizm podzielonej” na fakturze – sanockiej za ich brak
 • wyrazy „procedura marży dla biur podróży” na fakturze
 • wyrazy „procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" na fakturze
 • faktury uproszczone
 • paragon jako faktura uproszczona
 • faktura w przypadku cen urzędowych
 • zaokrąglenia na fakturze
 • faktury dokumentujące obrót z zagranica (eksport usług – badania kliniczne, eksport towarów i WDT)
 • faktury walutowe

6. Faktura zaliczkowa

 • kiedy wystawiamy fakturę  zaliczkową
 • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
 • faktura proforma a faktura zaliczkowa

7. Sposób wystawienia faktury

 • egzemplarze faktur papierowych
 • egzemplarze faktur elektronicznych
 • rozróżnienie KOPIA/ORYGINAŁ

8. Faktury do paragonu

 • obowiązek dołączania paragonu do faktury
 • paragon do faktury elektronicznej
 • paragon elektroniczny – z kasy on-line a wystawienie faktury
 • paragon jako faktura uproszczona
 • kasy wirtualne a faktura
 • kiedy stosujemy oznaczenie FP ujmując wystawioną fakturę w ewidencji sprzedaży JPK_VAT

9. Terminy wystawienia faktur

 • zasada ogólna (na 60 dni przed i do 15 następnego miesiąca)
 • termin wstawienia faktur zaliczkowych
 • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych
 • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasingi) i media

10. Forma faktury

 • faktury tradycyjne (papierowe)
 • faktury elektroniczne
 • pojęcia autentyczności, integralności i czytelności faktury i e-faktury
 • ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych

11. Faktura elektroniczna

 • warunki stosowania: akceptacja nabywcy
 • faktury w PDF, podpis kwalifikowany i EDI
 • dane jakie powinna zawierać

12. Ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych

 • kiedy stosujemy i dla kogo jest obowiązkowa
 • forma: tylko XML
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • dane wymagane dla faktury ustrukturyzowanej

13. Faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur

 • kiedy stosujemy i czy jest obowiązkowa
 • forma i urzędowy wzór
 • Krajowy System e-Faktur oraz rodzaje uprawnień do korzystania z niego i sposoby uwierzytelnienia
 • wystawienie faktury ustrukturyzowanej a zgada nabywcy
 • data wystawienie i data odebrania faktury ustrukturyzowanej
 • korekty faktur ustrukturyzowanych
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 • zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych

14. Dokumenty korygujące

 • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
 • nota korygująca: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
 • zły nabywca na fakturze – zmiana stanowiska organów podatkowych jak postąpić
 • forma faktury korygującej i noty korygującej
 • problem anulowania faktury

15. Duplikaty faktur: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie musi zawierać, forma

16. Przechowywanie faktur

17. JPK_VAT 

 • wersje JPK_V2M(2) i JPK_V7K(2)
 • ujęcie faktur, faktur korygujących, not korygujących w nowych JPK VAT (JPK_V7 i VAT_7K)
 • oznaczenia stosowne w ewidencji sprzedaży JPK_V7M/JPK_V7K, tj.: typy dokumentów (RO, WEW, FP), kody GTU oraz oznaczenia procedur (WSTO_EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA) a zasady wystawania faktur – czy wystawione faktury powinny zawierać te oznaczenia
 • oznaczenia stosowane w ewidencji zakupu JPK_V7M/JPK_V7K, tj.: dowody zakupu (MK, WEW, VAT-RR), oraz oznaczenia procedur (IMP)

18. Kasy fiskalne

 • obowiązek stosowania kas fiskalnych
 • zwolnienia z kasy fiskalnej w służbie zdrowia
 • kasy fiskalne on-line w służbie zdrowia – dla kogo obowiązek ich stosowania
 • zasady stosowania kas fiskalnych (moment wydania paragonu, obowiązek przeszkolenia pracowników, odrębna ewidencja korekt kasowych)

19. Faktura a rozliczenia podatkowe – wybrane zagadnienia

 • obowiązek podatkowy VAT a data sprzedaży lub data wystawienia faktury
 • kwota netto a podstawa opodatkowania VAT
 • ważne  stawki podatku i zwolnienia w służbie zdrowia – w świetle nowej matrycy stawek VAT
 • rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na minus i na plus
 • faktura jako dokument stanowiący podstawę odliczenia podatku naliczonego
 • rozliczenie przez nabywcę faktur korygujących

20. Brexit a skutki dla fakturowania szpitali

21.  Zmiany wynikające z twz. Polskiego Ładu

22. Projektowane zmiany

 • VAT SLIM 3
 • obowiązkowy KSeF

23. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2023-05-15 449.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane