Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – wprowadzanie, kontrola i analiza prawidłowości danych SIO

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych do
23.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Ochrona SYGNALISTÓW i procedura zgłoszeń wewnętrznych od 25 września z WZOREM regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Firmy i jednostki publiczne mają czas do drugiej połowy września na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.
27.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2024 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz najbliższych zmian (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
10.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
10.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC – szczególne przypadki Urlopy • Ekwiwalent • Nieobecności pracowników • Nagrody • Nadgodziny

Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Przedstawimy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądów w zakresie naliczania wynagrodzeń. Omówimy najczęstsze błędy związane
16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych • Ekwiwalent za urlop • Nagrody jubileuszowe • Odprawy emerytalne

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach
18.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
18.10.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.