Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 21 lutego, 26 kwietnia, 17 i 23 maja

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
22.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Procedura „Niebieskie Karty” po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wg nowego rozporządzenia

28 września 2023 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Rozporządzenie RM z 6.9.2023 r.
28.09.2023, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00

WEBINARIUM: ZFŚS w placówkach oświatowych z ramowym wzorem regulaminu ZFŚS

10.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
11.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
16.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – zasady planowania i rozliczania na przykładach

24.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych

25.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC z uwzględnieniem zmian przepisów od 26 kwietnia 2023 r.

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia pracownicy mają prawo do dodatkowych dni wolnego - nowego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób
13.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
22.11.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00