Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. i 9 marca 2023 r. oraz wzorami informacji o warunkach zatrudnienia

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
03.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
12.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w Jednostkach Finansów Publicznych – dokumentowanie, planowanie, odpowiedzialność z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

14.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. oraz 9 marca 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
14.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY w szkołach i placówkach oświatowych oraz ZMIANY przepisów KADROWYCH w 2023 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...
18.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

26.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2023 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem zmian dotyczących nowelizacji Kodeksu Pracy z 9 marca 2023 r. oraz 1 grudnia 2022 r. (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
15.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez  Prezydenta. Sejm uchwalił nowelizację 8 lutego, a w czwartek 9 marca przyjął
15.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia, czas pracy oraz zwolnienia od pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

Nowelizację Kodeksu pracy wdrażającą dwie unijne dyrektywy 13 marca przekazano do podpisu prezydenta. Sejm uchwalił nowelizację 8 lutego, a 9 marca przyjął część poprawek zgłoszonych przez Senat. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

22.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy z 9 marca br.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
29.05.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30