Najbliższe szkolenia

28.01.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
03.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2022 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja w placówkach oświatowych (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
15.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo jak prowadzić sekretariat, który jest sercem i wizytówką szkoły. Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Pokażemy pomysły jak pracować zdalnie i mieć pod kontrolą wszystkie powierzone zadania.
16.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
22.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 stycznia 2022 r.

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Na początek korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale MF chce objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty. Faktury ustrukturyzowane będą
28.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

28.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

21.03.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.