Najbliższe szkolenia

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych oraz w wysokości odpisu na ZFŚS i związanych z tym korekt do 31.10.2019 r.

Z ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej
21.10.2019, Wrocław
22.10.2019, Katowice

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej - warsztaty – jak wprowadzać dane do nowego systemu?

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Przedstawimy strukturę, organizację oraz zasady działania nowego SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy.
04.11.2019, Częstochowa

PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cele szkolenia: zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie
14.11.2019, Katowice
22.11.2019, Warszawa

Szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych

Organizowane przez nas szkolenia dla nauczycieli mają przede wszystkim na celu wspierać pracę nauczycieli, pokazywać nowe możliwości rozwoju i zachęcać do wyznaczania nowych celów. Propozycja szkoleń jest zróżnicowana, wszystkie prowadzone są 

DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu

Program Płatnik - korekty dokumentów – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.

CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE W OŚWIACIE w 2019 r. W KONTEKŚCIE ZMIAN od 1.01.2019 r. oraz problematyki rozliczenia czasu pracy i wynagrodzeń w okresie STRAJKU

Na szkoleniu przedstawimy wprowadzone nowelizacją KN zmiany w czasie pracy nauczycieli specjalistów. Omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Dotacje oświatowe po zmianie w stanie prawnym praktyczne problemy stosowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Szkolenie wyjaśni zasady obliczania wysokości i wypłacania dotacji oświatowej po ostatniej aktualizacji. Dodatkowe miejsce przypadnie omówieniu i rozwiązaniu problemów napotykanych w trakcie kontroli liczby uczniów oraz kontroli poprawności

Problematyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych jak w praktyce przeprowadzić przetarg w formie elektronicznej?

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych.