Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

28.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

01.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz zmian w czasie epidemii

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.
05.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: System Informacji Oświatowej Jak prawidłowo wprowadzać dane do systemu?

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do sprawnego i bezpiecznego korzystania
z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych
08.10.2021, Transmisja ONLINE
od 8.00 do 11.00

Program Płatnik - korekty dokumentów - podstawy – warsztaty komputerowe

Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.
15.10.2021, Warszawa
20.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE W OŚWIACIE w okresie epidemii

Na szkoleniu przedstawimy wprowadzone nowelizacją KN zmiany w czasie pracy nauczycieli specjalistów. Omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
25.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach finansów publicznych - z uwzględnieniem zmian przepisów

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu,
04.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja w placówkach oświatowych (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
05.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00