WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2023 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych, problemy praktyki, orzecznictwo

26.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

 

Program szkolenia

1. Zezwolenie jako podstawa usunięcia drzew lub krzewów
 • posiadacz nieruchomości
 • właściciel urządzeń o których mowa 49 § 1 Kodeksu, cywilnego
 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wspólnota mieszkaniowa
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
2. Wnioskodawca
3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ właściwy do wydania zezwolenia
4. Wojewódzki konserwator zabytków jako organ właściwy do wydania zezwolenia
 • nieruchomość bądź jej część wpisana do rejestru zabytków
 • pojęcie zabytku
 • pojęcie rejestru zabytków i ewidencji zabytków
 • usunięcie drzew lub krzewów jako zniszczenie zabytku
5. Wycinka pomnika przyrody
6. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w pasie drogi publicznej
7. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową
8. Usuwania złomów i wywrotów
9. Obowiązek przesłania do uzgodnienia projektu zezwolenia
10.  Postępowanie w przedmiocie uzgodnienia projektu zezwolenia
11. Wniosek o wydanie zezwolenia
 • forma papierowa
 • forma elektroniczna
 • udostępnienie formularza wniosku
12. Oględziny przed wydaniem zezwolenia
13. Nasadzenia zastępcze albo przesadzenie drzewa lub krzewu
14. Przepisy dotyczące cięć pielęgnacyjnych
15. Okres „lęgowym” ptaków a usuwanie drzew
16. Charakter zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
17. Treść zezwolenia
18. Odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów
19. Brak obowiązku uzyskania zezwolenia
 • krzewy rosnące w skupiskach i na określonych terenach
 • drzewa ze względu na obwód (przepisy planowane)
 • drzewa lub krzewy na nieruchomościach osób fizycznych
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolnego
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach
 • drzewa lub krzewy owocowe
 • drzewa lub krzewy na innych terenach
20. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • treść zgłoszenia
 • oględziny
 • uzupełnienie zgłoszenia
 • zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
 • sprzeciw organu
21. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów
22. Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów
23. Uiszczenie i przedawnienie opłaty
24. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2023-09-26 297.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane