WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2024 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem oraz nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, - wdrożenie wewnętrznego systemu zarzadzania jakością do 30.06.2024 r.

17.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Na szkoleniu przedstawimy problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia – wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zrządzania ryzykiem. Odniesiemy się również do możliwości objęcia procedurami i procesami mającymi zastosowanie w kontroli zarządczej wymogów dla podmiotów leczniczych wprowadzonych ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Program szkolenia

 1. Kontrola zarządcza – podstawy prawne prowadzenia kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych
 1. Cele i standardy kontroli zarządczej w obszarze ochrony zdrowia
 1. Środowisko wewnętrzne jednostki
 • wartości etyczne, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień
 • elementy związane z prowadzeniem wewnętrznego systemu zapobiegającego występowaniu zdarzeń niepożądanych
 1. Cele jednostki i zarządzanie ryzykiem
 • misja i plan działalności, tworzenie planu działalności, sprawozdanie z planu działalności – praktyczne przykłady ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań standardowo priorytetowych dla podmiotów leczniczych
  • realizowanie zadań inwestycyjnych w tym finansowanych z dotacji
  • stabilizowanie płynności finansowej
  • zapewnienie zasobów ludzkich
  • monitorowanie zdarzeń niepożądanych, w tym w ramach wewnętrznego systemu
 • identyfikacja ryzyka (czas przeprowadzania identyfikacji ryzyka, informacje wykorzystywane przy identyfikacji ryzyka, sposób opisywania ryzyka, techniki identyfikacji ryzyk, wyniki identyfikacji ryzyk) i rodzaje ryzyk w ochronie zdrowia
 • analiza i ocena ryzyka na przykładach (kryteria analizy ryzyka, akceptowany poziom ryzyka, graficzne przedstawienie analizy ryzyka)
 • reakcja na ryzyko (możliwe reakcje na ryzyko, wpływ potencjalnych reakcji na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i jego skutek)
 1. Informacja i komunikacja
 • optymalne systemy komunikacji (Internet, intranet, elektroniczny obieg dokumentacji, instrukcje i procedury wewnętrzne)
 • jak skutecznie przekazywać informacje wewnątrz i na zewnątrz jednostki?
 • dlaczego komunikacja jest ważna? czas w procesie jakości podejmowanych decyzji oraz działań
 1. Mechanizmy kontroli
 • określenie dokumentacji jaką jednostka powinna posiadać w celu realizacji standardów oraz nadzór nad wykonaniem zadań
 • mechanizmy zapewniające ciągłość działalności
 • jak skutecznie chronić zasoby jednostki?
 • mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
 • mechanizmy kontroli służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych
 1. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej – z uwzględnieniem kwestionariusza samooceny
 1. Kontrola zarządcza – formalny obowiązek czy realny instrument wspomagający osiągnie celów? Jak wykorzystać kontrolę zarządczą do wprowadzenia wewnętrznego systemu?
 2. Wewnętrzny system zarzadzania jakością i bezpieczeństwem –  jak przygotować się do zmian
 • odpowiedzialność za prowadzenie wewnętrznego sytemu zarządzania jakością
 • efektywna budowa wewnętrznego sytemu zarządzania jakością i jej powiązania z już istniejącymi procedurami
 • kwalifikacja zdarzeń niepożądanych, analiza ryzyka
 • analiza przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego, jej obligatoryjność, powoływanie zespołów do przeprowadzenia analizy
 • ocena jakości dokonywana przez pacjentów
 • obowiązek sprawozdawczy
 1. Wzory dokumentów w formie edytowalnej
  • Plan działalności SP ZOZ
  • Arkusz analizy ryzyka
  • Plan postępowania z ryzykiem
  • Informacja o poziomie realizacji celów przyjętych w Planie działalności SP ZOZ
  • Kwestionariusz samooceny dla kierowników komórek organizacyjnych w SP ZOZ
  • Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
  • Zarządzenie w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością w jednostce – wzór
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-09-17 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane