WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Na szkoleniu przedstawimy problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia – wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

I. Pojęcie kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli w jednostkach ochrony zdrowia 

 1. Uwarunkowania prawne systemu kontroli zarządczej
 2. Kontrola wewnętrzna
 • zadania kontroli wewnętrznej
 • klasyfikacja kontroli wewnętrznej
 • metodologia kontroli wewnętrznej
 1. Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza

II. Cele i standardy kontroli zarządczej w obszarze ochrony zdrowia

      1. Środowisko wewnętrzne jednostki

 • wartości etyczne, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień
 • personel medyczny w procesie zarządzania – mechanizmy obrony przed kontrolą menedżerską

      2. Cele jednostki i zarządzanie ryzykiem

 • misja i plan działalności, tworzenie planu działalności – przykłady ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań standardowo priorytetowych dla podmiotów leczniczych
  • realizowanie zadań inwestycyjnych w tym finansowanych z dotacji
  • stabilizowanie płynności finansowej
  • zapewnienie zasobów ludzkich
  • monitorowanie zdarzeń niepożądanych
 • identyfikacja i rodzaje ryzyk w ochronie zdrowia
 • analiza i ocena ryzyka na przykładach
 • reakcja na ryzyko

       3. Informacja i komunikacja

 • optymalne systemy komunikacji (Internet, intranet, elektroniczny obieg dokumentacji, instrukcje i procedury wewnętrzne)
 • jak skutecznie przekazywać informacje wewnątrz i na zewnątrz jednostki?
 • dlaczego komunikacja jest ważna? czas w procesie jakości podejmowanych decyzji oraz działań

       4. Mechanizmy kontroli

 • określenie dokumentacji jaką jednostka powinna posiadać w celu realizacji standardów oraz nadzór nad wykonaniem zadań
 • mechanizmy zapewniające ciągłość działalności
 • jak skutecznie chronić zasoby jednostki?
 • mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
 • mechanizmy kontroli służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych

       5. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej – obszary szczególnego zainteresowania

III. Rola kontroli zarządczej w procesach certyfikacji i akredytacji podmiotów leczniczych

IV. Kontrola zarządcza – formalny obowiązek czy realny instrument wspomagający osiągnie celów?

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.