Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Podatek VAT od podstaw w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022/23 r.

Cele szkolenia: W szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT, praktyczne problemy i orzecznictwo  w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp).     Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób
28-29.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
28.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2022 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

30.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w Jednostkach Finansów Publicznych z uwzględnieniem sprawozdania z udzielania zamówień podprogowych oraz z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

30.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
01.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

PŁATNIK od podstaw obsługa dokumentów ubezpieczeniowych – warsztaty komputerowe

Cele szkolenia: zapoznanie z zasadami przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, opanowanie podstawowych funkcji programu Płatnik wprowadzenie do zdalnej obsługi firm udostępnianej przez ZUS w Internecie
02.12.2022, Warszawa
od 10.00 do 15.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2022/23 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia ...
02.12.2022, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00
05.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2022/2023 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO

W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające „szczególnej troski” – odpady niebezpieczne i odpady medyczne, w tym zakaźne i specjalne – m.in. pochodzące z dezynfekcji itp. Jak
06.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
06.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00