Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca br. oraz faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF

22.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 21 lutego, 26 kwietnia, 17 i 23 maja

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
22.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023 r. z uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

25.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2023 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych, problemy praktyki, orzecznictwo

 

26.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty wzorem Instrukcji kosztowej w formacie doc.

27.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

Ustawa z 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów została opublikowana (Dz.U. 2023 poz. 1692). Zapisy ustawy wchodzą w życie w różnych terminach. Celem
27.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Procedura „Niebieskie Karty” po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wg nowego rozporządzenia

28 września 2023 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Rozporządzenie RM z 6.9.2023 r.
28.09.2023, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 14.00

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku programu Excel – przejście z zestawienia obrotów i sald, poprzez zmiany stanu z bilansu do rachunku przepływów pieniężnych

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
06.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH w tym dotyczące świadczeń opiekuńczych Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne • Specjalny zasiłek opiekuńczy • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – zmiany

10.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30