Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: BON ENERGETYCZNY – nowe zadanie dla gmin Rozpatrywanie wniosków o nowy dodatek

Bon energetyczny wprowadza ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
08.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w instytucjach KULTURY oraz ośrodkach SPORTU i REKREACJI z ramowym wzorem dokumentu Standardu w wersji edytowalnej

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Obowiązek opracowania i wdrożenia ma każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też
12.08.2024, Transmisja ONLINE
od 11.30 do 13.30

WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w podmiotach medycznych z ramowym wzorem dokumentu Standardu

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też medyczną,
12.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – wprowadzanie, kontrola i analiza prawidłowości danych SIO

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych do
23.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Ochrona SYGNALISTÓW i procedura zgłoszeń wewnętrznych od 25 września z WZOREM regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Firmy i jednostki publiczne mają czas do drugiej połowy września na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.
27.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2024 r. z uwzględnieniem zmian, w tym w zakresie KSeF

28.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.00

WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego a także przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w piku programu Excel, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.
09.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2024 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz najbliższych zmian (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
10.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
10.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

W 2025 r. pojawi się możliwość uzyskania certyfikacji wykonawców zgodnie z projektem ustawy o certyfikacji w zamówieniach publicznych. Certyfikat umożliwi wykonawcy potwierdzenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy
12.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00