Najbliższe szkolenia

27.02.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2024 r. – sprawozdanie roczne w BDO za 2023 r., aktualna funkcjonalność BDO, doradca ds. ADR

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
28.02.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach LECZNICZYCH według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z przykładem liczbowym w pliku programu Excel wraz z możliwością omówienia własnego przykładu z wykładowcą

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
01.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2024 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz najbliższych zmian (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
05.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
05.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH za 2023 r. w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami programu Excel, praktyczne wypełnianie formularzy

06.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY o wartości poniżej 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2023 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

07.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
11.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

11.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
12.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00