Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: CZAS PRACY i jego EWIDENCJONOWANIE W OŚWIACIE w okresie epidemii

Na szkoleniu przedstawimy wprowadzone nowelizacją KN zmiany w czasie pracy nauczycieli specjalistów. Omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
25.01.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 12.30

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur
25.01.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w INSTYTUCJACH KULTURY

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
27.01.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów; Skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania strat SP ZOZ; Nierozliczone świadczenia medyczne w 2020; Skutki pandemii COVID oraz zasadnicze zmiany w podatku CIT – praktyczne warsztaty z edytowalnymi zmodyfikowanymi narzędziami Excel

W materiałach uczestnicy otrzymają m.in. projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word wraz z wybranymi załącznikami.

 

27.01.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r. i 2021 r.

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych,
28.01.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Rozliczenia środowiskowe za rok 2020/2021 w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian w przepisach - wymogi, opłaty, sankcje

W ostatnich dwóch latach weszły w życie liczne zmian w przepisach prawnych i wymogach mających wpływ na rozliczenia w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo wprowadzono zmiany ustawami „covidowymi”.   Zmieniły się podstawy
28.01.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w tym oświatowych w czasie epidemii z uwzględnieniem zmian

Od 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy specustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) zmieniające limit zwolnień przedmiotowych w PIT. Zwiększono m.in. limit zwolnienia od rzeczy lub świadczeń pieniężnych otrzymanych przez pracownika z zakładowego funduszu
01.02.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów księgowych do wdrożenia rozporządzenia

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045) obowiązuje od 1.01.2021 r.
02.02.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2021 r. z uwzględnieniem SLIM VAT

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2021 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
05.02.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r. w podmiotach leczniczych praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r.
09.02.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00