Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023 r. z uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

31.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. i 9 marca 2023 r. oraz wzorami informacji o warunkach zatrudnienia

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
03.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: BHP przy pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości – nowe dokumenty – nowe regulacje obowiązujące od 21 lutego oraz 7 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
05.04.2023, Transmisja ONLINE
od 12.00 do 15.00

WEBINARIUM: Sporządzanie korekt do ZUS w programie PŁATNIK

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań dotyczących korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Omówimy najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji. Po szkoleniu
12.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Problematyczne aspekty ZATRUDNIANIA i WYNAGRADZANIA w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego UMÓW CYWILNOPRAWNYCH oraz nowelizacji Kodeksu pracy z 9 marca br.

13.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w Jednostkach Finansów Publicznych – dokumentowanie, planowanie, odpowiedzialność z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

14.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. oraz 9 marca 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielska - 23 marca została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
14.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY w szkołach i placówkach oświatowych oraz ZMIANY przepisów KADROWYCH w 2023 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...
18.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów została uchwalona przez Sejm 9 marca br. Zapisy ustawy wchodzą w życie w różnych terminach. Ustawa ma objąć ponad 25 tys. podmiotów
19.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym pielęgnacyjne, dla obywateli Ukrainy, rodzicielskie, zasiłek, becikowe

20.04.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30