Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. w tym w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
15.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
15.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

16.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

17.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

18.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2021 r. z uwzględnieniem SLIM VAT

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2021 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
18.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia poniżej 130 000 zł w Instytucjach Kultury z wzorem regulaminu udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł w formie edytowalnej

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia z 17.06.2021 na 18.06.2021
Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wątpliwości budzi wiele kwestii m.in. obliczanie wartości zamówienia, zapisy w regulaminie.
18.06.2021, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 13.00

WEBINARIUM: Media społecznościowe w instytucji kultury. Jak wypromować wydarzenie kulturalne?

Media społecznościowe to oczywista dziś przestrzeń komunikacji i popularyzacji kultury w Internecie. Nie jest pytaniem „czy”, tylko „jakie” są najbardziej odpowiednie media społecznościowe dla instytucji kultury.
21.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 16.00

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu zasiłkowego 2020/2021 i 2021/2022. Nowe obowiązki nałożone na OPS związane z NFOŚiGW

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji oraz sprawdzania dokumentów. Odpowiedzi na
21.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników medycznych w 2021 r. oraz dodatki dla pracowników walczących z koronawirusem

22.06.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30