Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
23.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu zasiłkowego 2020/2021 i 2021/2022. Nowe obowiązki nałożone na OPS związane z NFOŚiGW

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji oraz sprawdzania dokumentów. Odpowiedzi na
24.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 12.30

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur
24.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów księgowych do wdrożenia rozporządzenia

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045) obowiązuje od 1.01.2021 r.
27.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
28.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej

28.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2021 r. – ewidencja odpadów medycznych w dobie SARS-CoV-2

Od początku 2021 r. całość ewidencji odpadami musi być prowadzona w formie elektronicznej poprzez indywidualną stronę w bazie danych o odpadach (BDO). W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające
29.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r. i 1 października 2021 r.

Z dniem 1 lipca 2021 r. przebudowie ulegają zasady sporządzania plików JPK_VAT (m.in. kody GTU oraz oznaczenia procedur. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady sporządzania pliku JPK_VAT w służbie zdrowia wg zmienionych zasad. W dalszym ciągu budzą
30.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu świadczeniowego 2020/2021 i 2021/2022

Nowelizacja ustaw z 24 czerwca 2021 r. związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. 2021 poz. 1162) wprowadza szereg zmian w funduszu alimentacyjnym m.in. stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniający do świadczeń
30.09.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 12.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł

01.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00