WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2024 r. z uwzględnieniem oraz obowiązujących i planowanych zmian

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2024 r. Omówimy problematykę dotyczącą stosowania mechanizmu podzielonej płatności, proporcji i prewspółczynnika, jak również zmiany dotyczące JPK. Ponadto zaprezentujemy zmiany wprowadzane SLIM VAT 3 od 1 lipca br. - to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

 

 

Program szkolenia

 

1. Zmiany wprowadzone i projektowane do wprowadzenia w latach 2020 - 2024

 • SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 r.
  • poprawa płynności finansowej
  • szerszy zakres zwolnień z VAT
  • sprzedaż mieszana
  • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT
  • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków
 • Krajowy System e-Faktur – dobrowolny i obowiązkowy
 • SLIM VAT i SLIM VAT 2
 • Polski Ład
 • Zmiany JPK_VAT
 • Kasy fiskalne 
 • Mechanizm split payment tzw. model podzielnej płatności
 • JPK obligatoryjne i fakultatywne
 • Nowa matryca VAT i WIS
 • Uprawnienie KAS w zakresie rejestracji podatników VAT
 • Biała lista podatników
 • Wprowadzenie elektronicznego wykazu podatników wykreślonych z rejestru podatników  
 • Brak możliwości wystawiania faktur VAT do paragonów bez numeru NIP nabywcy
 • Zasady anulowania faktur a wymogi JPK
 • Zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP
 • Zmiany w opodatkowaniu bonów
 • Przesuniecie terminów zmian w limitach płatności

2. Zmiany podatku VAT we wcześniejszych latach a praktyka?

 • Dodanie przepisów o dodatkowych zobowiązaniach podatkowych (sankcje w VAT)
 • Dodanie przepisów określających nowe przesłanki wykreślenia podatników z rejestru VAT
 • Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT
 • Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego

3. Instytucje kultury a podatek VAT

 • Instytucja kultury jako czynny podatnik VAT
 • Instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe z VAT

4. Usługi kulturalne i ich opodatkowanie

 • Usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • Usługi wstępu
 • Opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna np. sportowej
 • Obowiązek podatkowy VAT a usługi kulturalne
 • Organizacja przedstawień artystycznych za granicą
 • Opodatkowanie usługi świadczonej dla niepodatnika/podatnika
 • Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów
 • Bony a VAT

5. Podatek VAT a dotacje i wydatki finansowane z dotacji

 • Dotacje organizatorów a VAT
 • Dotacje inwestycyjne a prewskaźnik

6. Podatek VAT a nieodpłatne świadczenie usług

 • Sponsoring a usługi wzajemne
 • Przekazywanie nagród
 • Noc Muzeów

7. Podatek VAT w przypadku wykorzystywania towarów i usług do działalności gospodarczej i poza taką działalnością

 • Działalność „mieszana” a VAT i proporcje
 • Działalność „mieszana” a VAT i zasady określania pre-współczynnika VAT   
 • Instytucje kultury a centra usług wspólnych i rozliczanie VAT
 • Instytucja kultury a jednolite pliki kontrolne - prezentacja praktycznych rozwiązań

8. Działalność gospodarcza Instytucji kultury

 • Wynajem pomieszczeń a opodatkowanie VAT kosztów mediów
  • Refakturowanie mediów – aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
  • Rozliczanie refaktur dla celów VAT
  • Podstawa opodatkowania i stawka VAT
 • Problemy z „odwrotnym obciążeniem”

9. Kasy rejestrujące w Instytucjach kultury

 • Zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych

10. Samochody osobowe a warunki odliczania VAT od zakupu i wydatków eksploatacyjnych

11. Faktury VAT i zasady dokonywania korekt podatku naliczonego VAT

 • Całkowita zmiana danych nabywcy – faktura czy nota korygująca?
 • Korekta faktury „do zera” i wystawienie „nowej” faktury
 • Korekta danych na prośbę nabywcy
 • Skutki podatkowe wystawienia/otrzymania faktury zawierającej błędy formalne
 • Kiedy można wystawić notę korygującą?
 • Jakie są obowiązkowe elementy faktury uproszczonej?
 • Zakup paliwa jako WNT
 • VAT należny i naliczony od importu usług
 • Rozliczenie odpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców – skutki w VAT
 • Czy instytucja kultury ma obwiązek do zwrotu podatku VAT o jaki zwiększono kwotę dotacji celowej?

12. Umowa użyczenia nieruchomości na rzecz instytucji kultury a VAT

13. Konsultacje, pytania i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16