WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2022 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT.

Omówimy problemy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności, proporcji i prewspółczynnika, jak również zmiany dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ponadto prezentacja SLIM VAT I i SLIM VAT II oraz przedstawienie  treści projektu SLIM VAT III.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi rozesłane mailem kilka dni po szkoleniu

materiał szkoleniowy przesłany mailem po webinarium

 

Program szkolenia

 

1. Zmiany wprowadzone i projektowane do wprowadzenia w latach 2020 - 2023

 • Polski Ład
 • Krajowy System e-Faktur od 1.01.2022 r.
 • Zmiany w JPK_VAT  od 1.01.2022 r.
 • SLIM VAT 3 (poprawa płynności finansowej, szerszy zakres zwolnień z VAT, mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT, prostsze fakturowanie i mniej obowiązków)
 • SLIM VAT i SLIM VAT 2
 • Mechanizm split payment tzw. model podzielnej płatności
 • JPK obligatoryjne i fakultatywne
 • Nowa matryca VAT i WIS
 • Zmiany stawek VAT od 1 lipca 2020 r.
 • Ulga na złe długi w okresie pandemii
 • Uprawnienie KAS w zakresie rejestracji podatników VAT
 • Biała lista podatników
 • Wprowadzenie elektronicznego wykazu podatników wykreślonych z rejestru podatników  
 • Kasy fiskalne online, modułem internetowym
 • Brak możliwości wystawiania faktur VAT do paragonów bez numeru NIP nabywcy
 • Ulga na złe długi w okresie pandemii,
 • Zasady anulowania faktur a wymogi JPK
 • Zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP
 • Zmiany w opodatkowaniu bonów
 • Przesuniecie terminów zmian w limitach płatności

2. Zmiany podatku VAT we wcześniejszych latach a praktyka?

 • Dodanie przepisów o dodatkowych zobowiązaniach podatkowych (sankcje w VAT)
 • Dodanie przepisów określających nowe przesłanki wykreślenia podatników z rejestru VAT
 • Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT
 • Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego

3. Instytucje kultury a podatek VAT

 • Instytucja kultury jako czynny podatnik VAT
 • Instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe z VAT

4. Usługi kulturalne i ich opodatkowanie

 • Usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • Usługi wstępu
 • Opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna np. sportowej
 • Obowiązek podatkowy VAT a usługi kulturalne

5. Podatek VAT a dotacje i wydatki finansowane z dotacji

 • Dotacje organizatorów a VAT
 • Dotacje inwestycyjne a prewskaźnik

6. Podatek VAT a nieodpłatne świadczenie usług

 • Sponsoring a usługi wzajemne
 • Przekazywanie nagród

7. Podatek VAT w przypadku wykorzystywania towarów i usług do działalności gospodarczej i poza taką działalnością

 • Działalność „mieszana” a VAT i proporcje
 • Działalność „mieszana” a VAT i zasady określania pre-współczynnika VAT   
 • Instytucje kultury a centra usług wspólnych i rozliczanie VAT
 • Instytucja kultury a jednolite pliki kontrolne - prezentacja praktycznych rozwiązań

8. Działalność gospodarcza Instytucji kultury

 • Wynajem pomieszczeń a opodatkowanie VAT kosztów mediów
 • Problemy z „odwrotnym obciążeniem”

9. Kasy rejestrujące w Instytucjach kultury

 • Zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych

10. Samochody osobowe a warunki odliczania VAT od zakupu i wydatków eksploatacyjnych

11. Faktury VAT i zasady dokonywania korekt podatku naliczonego VAT

12. Umowa użyczenia nieruchomości na rzecz instytucji kultury a VAT

13. Konsultacje, pytania i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16