Najbliższe szkolenia

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych w Instytucjach kultury

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje

Przygotowywanie i udzielanie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w instytucjach wojskowych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Szkolenie pozwoli przygotować pracowników resortu obrony narodowej do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych, pozyskać lub ugruntować wiedzę i umieć ją przełożyć na praktykę. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby szkolenie uwzględniało specyfikę zamówień udzielanych przez instytucje wojskowe i najczęściej identyfikowane problemy.

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zamówień poniżej 130 000 zł i obowiązkowego rejestru umów

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w szpitalach i innych podmiotach leczniczych w świetle NOWEJ USTAWY PZP z uwzględnieniem „zamówień covidowych”

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje

Problematyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych jak w praktyce przeprowadzić przetarg w formie elektronicznej?

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych.

Ewidencja odpadów w systemie BDO – problemy, błędy i sankcje – zmiany od 1 i 31 stycznia 2020 r.

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej -  w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach. Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów miała być prowadzona tylko drogą

WEBINARIUM: Elektronizacja zamówień według nowego Prawa zamówień publicznych

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Przed webinarium można przesyłać pytania do wykładowcy, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2022 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr od 1.07.2022 r. umów zawieranych od 1.01.2022 r. Zamówienia podprogowe i publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY

Od 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać art. 34a ustawy o finansach publicznych. Został on dodany do ustawy o finansach publicznych przez art. 6 pkt 2 Ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw