Najbliższe szkolenia

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych w Instytucjach kultury

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje
27.02.2020, Kraków
26.03.2020, Warszawa

Przygotowywanie i udzielanie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w instytucjach wojskowych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Szkolenie pozwoli przygotować pracowników resortu obrony narodowej do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych, pozyskać lub ugruntować wiedzę i umieć ją przełożyć na praktykę. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby szkolenie uwzględniało specyfikę zamówień udzielanych przez instytucje wojskowe i najczęściej identyfikowane problemy.

ZAMÓWIENIA poniżej 30 000 euro oraz dokumentacja postępowania w INSTYTUCJACH KULTURY w 2019 r. z uwzględnieniem elektronizacji zamówień i najistotniejszych postanowień ustawy PZP z 11.09.2019 r.

Na szkoleniu wskażemy prawidłowe procedury oraz pomożemy usprawnić proces udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro uwzględniając specyfikę wydatków w instytucjach kultury.  W oparciu o prawidłowo oszacowaną wartość zamówienia

Przygotowywanie i udzielanie zamówień publicznych przez PODMIOTY LECZNICZE ze szczególnym uwzględnieniem ELEKTRONIZACJI, OPISU przedmiotu zamówień oraz KRYTERIÓW oceny ofert

Na szkoleniu wyjaśnimy problematyczne zagadnienia dotyczące elektronizacji, obowiązującej od 18.10.2018 r. w stosunku do zamówień powyżej progów unijnych. Przedstawimy kwestie budzące najwięcej wątpliwości w postępowaniach o zamówienie publiczne przez podmiot leczniczy.

Problematyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych jak w praktyce przeprowadzić przetarg w formie elektronicznej?

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych.

Ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych oraz problematyczne zagadnienia związane z wystawianiem faktur

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy regulujące zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. W niniejszym szkoleniu przedstawione zostaną przesłanki do wystawienia faktury