Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach sektora publicznego z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
10.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY o wartości poniżej 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2023 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

17.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2024 r. o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

14.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych w Instytucjach kultury

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje

Przygotowywanie i udzielanie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w instytucjach wojskowych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Szkolenie pozwoli przygotować pracowników resortu obrony narodowej do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych, pozyskać lub ugruntować wiedzę i umieć ją przełożyć na praktykę. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby szkolenie uwzględniało specyfikę zamówień udzielanych przez instytucje wojskowe i najczęściej identyfikowane problemy.

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w szpitalach i innych podmiotach leczniczych w świetle NOWEJ USTAWY PZP z uwzględnieniem „zamówień covidowych”

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje

Problematyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych jak w praktyce przeprowadzić przetarg w formie elektronicznej?

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych.

Ewidencja odpadów medycznych w systemie BDO – problemy, błędy i sankcje – zmiany od 1 i 31 stycznia 2020 r.

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej -  w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach. Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów miała być prowadzona tylko drogą

WEBINARIUM: Elektronizacja zamówień według nowego Prawa zamówień publicznych

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Przed webinarium można przesyłać pytania do wykładowcy, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia