Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Jak bezpiecznie zwiększyć wynagrodzenia pracownika kosztem niższych podatków w jednostkach sektora finansów publicznych?

Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to problemy każdego pracodawcy, w tym pracodawców z sektora finansów publicznych. Rozwiązaniem są działania prowadzące do wzrostu wynagrodzenia pracownika, a
07.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych.    Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne po zmianach w 2022 r. – zasady rozliczania, czas pracy w delegacji, procedury wewnątrzzakładowe

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety. Prawodawca planuje jednak kolejną podwyżkę kwot. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne. Szkolenie
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
17.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
21.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2022 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

24.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

25.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
26.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2022 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

28.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00