Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym pielęgnacyjne, dla obywateli Ukrainy, rodzicielskie, zasiłek, becikowe, z uwzględnieniem najnowszych zmian

16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30
Szkolenie przeniesione z 15 czerwca

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych oraz rejestr umów od 1.1.2024 r. z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych

19.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od kwietnia 2023 r.

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
05.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 21 lutego, 26 kwietnia, 17 i 23 maja

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
18.09.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
13.10.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu