Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

21.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2022 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

22.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r.

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 27 stycznia. Ustawa ta wprowadza na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.
22.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE ze szczególnym uwzględnieniem ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH

24.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30
24.02.2023, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
01.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
10.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Zmiany w zakresie VAT w 2023 oraz projektowanie VAT SLIM 3 i obowiązkowy KSeF

W niniejszym szkoleniu przedstawioną zostaną zmiany w podatku VAT obowiązujące (i mające obowiązywać) od 2023 r. (a także 2024 r. i 2025 r.). Omówione zostaną także niezwykle istotne dla rozliczeń podatku VAT projektu nowelizacji dotyczące: obowiązkowego
13.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00