Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w 2024 r. w tym pielęgnacyjne na nowych zasadach • przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • świadczenie rodzicielskie • zasiłek rodzinny • becikowe • świadczenia dla obywateli Ukrainy • elektroniczne składanie wniosków

 

23.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
27.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

 

27.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: BON ENERGETYCZNY – nowe zadanie dla gmin Rozpatrywanie wniosków o nowy dodatek

06.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wdrożenie wewnętrznego systemu zarzadzania jakością do 30.06.2024 r. – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

  Już do 30 czerwca 2024 r. kierownik jednostki jest zobowiązany do zdefiniowania i wdrożenia  w swojej organizacji wewnętrznego systemu zarzadzania jakością, w związku z czym temu
07.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych • Ekwiwalent za urlop • Nagrody jubileuszowe • Odprawy emerytalne

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach
12.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2024 r. o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian w zakresie certyfikacji wykonawców

14.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
16.10.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.