Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych

16 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który ma służyć do wystawiania, przechowywania
01.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – praktyczne warsztaty

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach
07.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
08.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
11.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia pracownicy mają prawo do dodatkowych dni wolnego - nowego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób
11.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH w tym dotyczące świadczeń opiekuńczych od 1.01.2024 r. z przykładem wzoru Informacji dotyczącej zmian w świadczeniach opiekuńczych

Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne • Specjalny zasiłek opiekuńczy • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – zmiany
14.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023/2024 r. o wartości poniżej 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2023 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

15.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2023/2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

 

18.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
05.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
18.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00