WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych i spółek komunalnych

Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 r./1 stycznia 2025 r. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży - podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu.

System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który ma służyć do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych (e-faktura). Docelowo każdy przedsiębiorca/instytucja będzie w ramach KSeF wystawić fakturę sprzedaży w ustrukturyzowanej formie. Po okresie fakultatywnym platforma ma stać się obowiązującym standardem na terenie całego kraju.

Program szkolenia

 I. e-Faktura (KSef) – czy podmioty lecznicze i spółki komunalne powinny korzystać z KSeF dobrowolnego?

 1. Definicja e-faktury i KSeF
 2. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury)
 • wystawianie faktur w sposób dobrowolny
 • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
 • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
 • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 1. Krajowy System e-Faktur
 • zasady działania KSeF
 • dostęp do faktur w systemie KSeF
 • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
 1. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
 2. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • korekta faktury ustrukturyzowanej
 • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia
 • zakres faktur objętych KSeF
 • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 1. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
 2. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
 3. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
 4. Wady i zalety systemu KSeF
 5. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef) w podmiotach leczniczych i spółkach komunalnych

 1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
 2. Wydłużenie terminu obowiązku KSeF dla podatników zwolnionych z podatku VAT (podmiotowo i przedmiotowo)
 3. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
 4. Nadawanie uprawnień do KSeF
 5. Sposoby uwierzytelniania
 6. Zasady wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
 7. Rozliczanie faktur zakupowych
 8. Wzór faktury ustrukturyzowanej
 9. Omówienie schemy
 10. Oprogramowania interfejsowe KSeF
 11. Jak implementować KSeF do systemu F/K podmiotu leczniczego?
 12. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
 13. Zasady wystawiania faktur papierowych – przypadki szczególne
 14. Faktura do paragonu – zasady wystawiania
 15. Pozostałe faktury
 16. Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
 17. Zasady dokonywania korekt
 • korekta w systemie KSeF
 • czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
 • moment rozpoznania korekty „in minus”
 • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej – znaczenie
 • pozostałe zagadnienia
 1.  Oznaczanie płatności za faktury
 2.  Biała lista a KSeF
 3.  Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
 4.  Zasady ustalania kursu waluty
 5.  Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 6.  Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
 7.  Delegacje ustawowe – zakres regulacji
 8.  Okresy przejściowe w stosowaniu KSeF
 9.  Zmiany w innych ustawach
 10.  Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podmiotu leczniczego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16