WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

12.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Od 1 sierpnia powrócił obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Podatnicy ponownie są zobligowani na bieżąco raportować schematy podatkowe (MDR). Do 30 sierpnia należało przesłać zaległe raporty schematów podatkowych za cały okres trwania pandemii COVID-19.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR). Należy pamiętać, iż obowiązek raportowania nie dotyczy tylko przypadków optymalizacji podatkowej oraz sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu usług doradztwa podatkowego. Ze względu na bardzo szeroki zakres regulacji oraz niejasne i nieprecyzyjne przepisy dotyczące definicji schematu podatkowego, obowiązek raportowania może dotyczyć zdarzeń gospodarczych, będących elementem prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej np. utworzenie aktywa w podatku odroczonym. Potencjalnie obowiązek raportowania schematów podatkowych może powstać u każdego podmiotu, który jest podatnikiem podatku VAT lub podatku CIT oraz prowadzeni księgi rachunkowe. Każdy przypadek musi być analizowany oddzielnie. Należy również pamiętać, iż brak raportu MDR może się skończyć karą nałożoną na podstawie Kodeksu karnego skarbowego na osoby fizyczne, odpowiedzialne za brak raportu

 

Kto musi przekazać informacje o schematach podatkowych (MDR)?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatników w tym podatników podatku CIT oraz podatku VAT, których przychody lub koszty albo wartość aktywów przekroczyły 10 mln euro. Korzystanie ze zwolnienia w podatku CIT lub świadczenie usług zwolnionych z VAT nie wyłącza obowiązku raportowania schematów podatkowych. 

Program szkolenia

1.    Cel wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
2.    Podstawy prawne
3.    Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR
4.    Definicja schematu podatkowego

 • uzgodnienie
 • kryterium głównej korzyści
 • ogólna cecha rozpoznawcza
 • szczególna cecha rozpoznawcza
 • inna szczególna cecha rozpoznawcza

5.    Pozostałe definicje
6.    Schematy krajowe
7.    Schematy transgraniczne
8.    Schematy standaryzowane
9.    Zakres przedmiotowy raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej
10.    Zakres podmiotowy raportowania – kiedy podmiot w branży medycznej zobowiązane są do raportowania schematów podatkowych:

 • promotor
 • korzystający
 • wspomagający

11.    Wyłączenia obowiązku raportowania MDR
12.    Podmiot kwalifikowany
13.    Terminy raportowania
14.    Zakres raportowania z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej

 • schemat optymalizacji podatkowej
 • planowanie podatkowe a obowiązek raportowania MDR
 • czy utworzenie rezerwy na podatek odroczony, skutkuje obowiązkiem raportowania MDR?

15.    Okresy raportowania
16.    Raportowanie MDR przez promotora
17.    Kiedy obowiązek raportowania spoczywa na korzystającym – specyfika branży medycznej ?
18.    Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych w branży medycznej – przykłady (wypełnione zgłoszenia MDR 1 z tytułu przejścia lekarza z umowy o pracę na kontrakt)
19.    Treść raportu MDR
20.    Forma raportu MDR
21.    Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania MDR
22.    Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR

 • sankcje karne
 • konsekwencje administracyjne

22. Wewnętrzne procedury raportowania MDR

 • Jak przygotować procedurę raportowania w branży medycznej
 • Konsekwencje braku procedury

24. Czy możliwe są zmiany przepisów o MDR ?
25. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych w branży medycznej

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00
2023-12-12 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane