WEBINARIUM: Obowiązek raportowania schematów podatkowych w podmiotach medycznych i spółkach komunalnych zasady identyfikacji, procedura MDR, omówienie przykładowych schematów podatkowych oraz sporządzenie MDR-1 i MDR-3 na przykładach

16.10.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Kto musi przekazać informacje o schematach podatkowych (MDR)?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatników w tym podatników podatku CIT oraz podatku VAT, których przychody lub koszty albo wartość aktywów przekroczyły 10 mln euro. Korzystanie ze zwolnienia w podatku CIT lub świadczenie usług zwolnionych z VAT nie wyłącza obowiązku raportowania schematów podatkowych.

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR). Należy pamiętać, iż obowiązek raportowania nie dotyczy tylko przypadków optymalizacji podatkowej oraz sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu usług doradztwa podatkowego. Ze względu na bardzo szeroki zakres regulacji oraz niejasne i nieprecyzyjne przepisy dotyczące definicji schematu podatkowego, obowiązek raportowania może dotyczyć zdarzeń gospodarczych, będących elementem prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej np. utworzenie aktywa w podatku odroczonym. Potencjalnie obowiązek raportowania schematów podatkowych może powstać u każdego podmiotu, który jest podatnikiem podatku VAT lub podatku CIT oraz prowadzeni księgi rachunkowe. Każdy przypadek musi być analizowany oddzielnie. Należy również pamiętać, iż brak raportu MDR może się skończyć karą nałożoną na podstawie Kodeksu karnego skarbowego na osoby fizyczne, odpowiedzialne za brak raportu

Uczestnicy otrzymają wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej oraz przykłady wypełnionego zgłoszenia MDR-1 i MDR-3.

Program szkolenia

 1. Zasady ogólne
 1. Ogólne założenia i zasady związane z obowiązkiem identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych – definicje, terminy i sposoby raportowania oraz funkcje
 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 1. W jakich przypadkach podatnik staje się korzystającym? Uwzględnienie specyfiki spółek/zakładów komunalnych
 2. Czy tzw. „zwykły podatnik” może zostać promotorem?
 3. Ryzyko spełnienia przesłanek definicji wspomagającego przez pracowników podatnika oraz podmioty zewnętrzne
 4. Definicja schematu podatkowego
 • Pojęcie „uzgodnienia”
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 1. Podział schematów podatkowych
 • Schematy krajowe
 • Schematy transgraniczne
 • Schematy standaryzowane
 • Schematy niestandaryzowane
 1. Zasady identyfikacji schematów podatkowych
 • Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych
 • Przykłady schematów podatkowych przedsiębiorstw komunalnych
 1. Wyłączenia z obowiązku raportowania schematów podatkowych
 2. Terminy i okresy raportowania
 3. Zakres raportowania
 4. Treść  i forma raportu MDR
 • MDR 1
 • MDR 2
 • MDR 3
 • MDR 4
 1. Prezentacja przykładu wypełnienia raportu MDR-1
 2. Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR
 • Sankcje karne
 • Konsekwencje administracyjne

15. Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych (MDR)

 • Jak przygotować procedurę raportowania w przedsiębiorstwach komunalnych?
 • Konsekwencje braku procedury

16. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych

17. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR.

18. „Biała lista” schematów podatkowych


II.    Raport MDR-3

 1. W jakich przypadkach należy złożyć MDR-3?
 2. Zakres niezbędnych danych
 3. Raportowanie MDR-3 w przypadku wcześniejszego złożenia MDR-1 (czy zawsze istnieje obowiązek MDR-3)
 4. Raportowanie MDR-3 w przypadku braku MDR-1
 5. Prezentacja przykładu wypełnienia raportu MDR-3
 • Sposób wypełnienia formularza
 • Najczęściej występujące wątpliwości
 • Sposób podpisania dokumentu w przypadku zarządu wieloosobowego
 1. Konsekwencje podania nieprawdziwych danych
 2. Metody unikania kary
 3. Pozostałe zagadnienia
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30
2024-10-16 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane