WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – zasady planowania i rozliczania na przykładach

Program szkolenia

 1. Zasady właściwego planowania czasu pracy pracowników – wskazówki na przykładach
 • Zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego  zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy
 • Okres rozliczeniowy jako element elastycznego kształtowania czasu pracy i jego rozliczania
 • Zasady oznaczania dni wolnych od pracy, ustalanie liczby dni wolnych, pojęcie dnia wolnego
 • Planowanie pracy w niedziele i święta 
 • Ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy
 • Obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • Dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy
 • Obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników

 1. Podstawowy system czasu pracy – fundament dla prawidłowego rozliczania czasu pracy w innych systemach
  • norma dobowa i tygodniowa czasu pracy
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy – zasady stosowania, wyjątki

 1. Równoważny system czasu pracy – podstawowe informacje
  • zasady wprowadzania
  • różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym
  • rozliczanie czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy

 1. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Ustalanie i rozliczanie pracy nadliczbowej
 • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu
 • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy
 • wynagrodzenie za pracę nadliczbową 
 • praca nadliczbowa świadczona bez polecenia pracodawcy
 • godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych i zarządzających
 • Zasady rozliczania pracy w dniach wolnych, niedzielę i święta
 • obowiązek wypłaty wynagrodzenia czy możliwość udzielenia czasu wolnego od pracy
 • praca nadliczbowa w sobotę, niedzielę lub święto – jak ją ustalać i rekompensować

 1. Czas pracy osób niepełnosprawnych
  • normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
  • prawo do dodatkowej przerwy w pracy
  • normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia – czy to jeszcze „normalna” praca czy już nadgodzina
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy

 1. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, a czas pracy – z uwzględnieniem zmian na skutek dyrektywy europejskiej
 • Zasady kierowania pracowników na szkolenia – polecenie pracodawcy, wniosek pracownika
 • Zasady rozliczania czasu pracy pracowników biorących udział w szkoleniach
 • Zasady rozliczania szkleń podnoszących kwalifikacje zawodowe odbywanych w ramach delegacji służbowej

 1. Odrębne zasady planowania i rozliczania czasu pracy pracowników różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem
 • Pracowników samorządowych
 • Pracowników instytucji kultury
 • Podmiotów leczniczych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16