WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania podmiotami leczniczymi – warsztaty z projektem procedury przygotowania planu finansowego w formie edytowalnej

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za przygotowanie planu finansowego, w tym inwestycyjnego w SP ZOZ, a także za przygotowanie sprawozdań z jego realizacji.

 

Program szkolenia

I. Przygotowanie planu finansowego w podmiotach leczniczych - zagadnienia ogólne

 • Podstawa prawna sporządzania planu finansowego, a także uwarunkowania ogólne
 • Obowiązek sporządzenia planu finansowego przez SP ZOZ, terminy sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania planu
 • Plan finansowy w odniesieniu do uwarunkowań prawnych min. ustawy o finansach publicznych, o działalności leczniczej
 • Świadomość ośrodków decyzyjnych wobec wymagań stawianych przez budżet i plan finansowy
 • Rola Dyrektora jednostki w procesie planowania (aspekty praktyczne)
 • Omówienie warunków i zasad budowania prognoz finansowych krótko i długoterminowych
 • Omówienie aspektów otoczenia zewnętrznego, które należy uwzględnić na etapie przygotowania planu finansowego

II. Proces planowania

 • Założenia i przyjęta metodologia tworzenia planu finansowego
 • Poszczególne elementy i segmenty planu finansowego
 • Harmonogram przygotowania planu finansowego
 • Planowanie przychodów
 • Planowanie kosztów
 • Plan inwestycyjny
 • Zatwierdzenie planu finansowego
 • Istotne praktyczne aspekty związane przygotowaniem planu finansowego

III. Wykonanie planu finansowego

 • Konstrukcja ewidencji księgowej wspierająca procesy planowania
 • Sprawozdania z realizacji planu a ewidencja księgowa
 • Nadzór i kontrola wykonania planu
 • Formalne uwarunkowania korekt planu finansowego
 • Praktyczne aspekty dotyczące dokonywania korekt planu finansowego
 • Korekta rocznego wykonania planu finansowego
 • Sprawozdania z realizacji planu finansowego, omówienie praktycznych aspektów związanych z wykonaniem sprawozdań z realizacji planu finansowego
 • Korygowanie sprawozdań z wykonania planu finansowego

IV. Plan finansowy i analiza jego wykonania jako narzędzie wspierające zarządzanie jednostką

 • Omówienie pakietu istotnych informacji potrzebnych do zarządzania planem finansowym SP ZOZ
 • Obszary analizy danych z wykonania planu finansowego
 • Wykonanie planu finansowego jako element sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby Dyrekcji
 • Plan finansowy jako instrument kontroli efektywności działania podmiotu, szczegółowa analiza zaplanowanych przychodów i kosztów oraz ich realizacji
 • Plan finansowy jako narzędzie do zachowania płynności finansowej oraz efektywności gospodarowania
 • Rola kontrolingu w pracach nad analizą wykonania planu finansowego oraz jego ciągłe udoskonalanie

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.