Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym pielęgnacyjne, dla obywateli Ukrainy, rodzicielskie, zasiłek, becikowe, z uwzględnieniem najnowszych zmian

16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30
Szkolenie przeniesione z 15 czerwca

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych oraz rejestr umów od 1.1.2024 r. z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
16.06.2023, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur, podzielona płatność w tym obowiązkowa, zmiany w ramach Polskiego Ładu w roku 2023, 2024 i 2025, projektowane zmiany w zakresie KSeF oraz SLIM VAT 3

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych. Przedstawione zostaną zasady podzielonej płatności, w tym obowiązkowej.   Przedstawione zostaną także

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 - SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA OPS W CZASIE STANU EPIDEMII

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – procedura przyznania świadczenia, uchylenie prawa do świadczenia, rozpatrywanie wniosków, odwołanie klienta, nienależnie pobrane świadczenia, dłużnik alimentacyjny

WEBINARIUM: Wynagradzanie w jednostkach pomocy społecznej w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów podczas pandemii COVID-19

WEBINARIUM: ZMIANY w Kodeksie pracy w 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z 1.12.1022 r. oraz specyfiki ośrodków pomocy społecznej

W początkowym okresie 2023 r. wchodzą w życie znaczące zmiany przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. wprowadzenie na stałe do przepisów Kodeksu pracy - pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu.

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2021 r. w ośrodkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w OPS to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste,