Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r.

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 27 stycznia. Ustawa ta wprowadza na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.
22.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE ze szczególnym uwzględnieniem ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH

24.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.30
24.02.2023, Transmisja ONLINE
od 13.00 do 15.00

WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy
01.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w zakresie VAT w 2023 oraz projektowanie VAT SLIM 3 i obowiązkowy KSeF

W niniejszym szkoleniu przedstawioną zostaną zmiany w podatku VAT obowiązujące (i mające obowiązywać) od 2023 r. (a także 2024 r. i 2025 r.). Omówione zostaną także niezwykle istotne dla rozliczeń podatku VAT projektu nowelizacji dotyczące: obowiązkowego
13.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur, podzielona płatność w tym obowiązkowa, zmiany w ramach Polskiego Ładu w roku 2023, 2024 i 2025, projektowane zmiany w zakresie KSeF oraz SLIM VAT 3

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych. Przedstawione zostaną zasady podzielonej płatności, w tym obowiązkowej.   Przedstawione zostaną także

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 - SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA OPS W CZASIE STANU EPIDEMII

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu świadczeniowego 2020/2021 i 2021/2022

Nowelizacja ustaw z 24 czerwca 2021 r. związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. 2021 poz. 1162) wprowadza szereg zmian w funduszu alimentacyjnym m.in. stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniający do świadczeń