Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych

16 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który ma służyć do wystawiania, przechowywania
01.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
08.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia pracownicy mają prawo do dodatkowych dni wolnego - nowego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób
11.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH w tym dotyczące świadczeń opiekuńczych od 1.01.2024 r. z przykładem wzoru Informacji dotyczącej zmian w świadczeniach opiekuńczych

Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne • Specjalny zasiłek opiekuńczy • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – zmiany
14.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur, podzielona płatność w tym obowiązkowa, zmiany w ramach Polskiego Ładu w roku 2023, 2024 i 2025, projektowane zmiany w zakresie KSeF oraz SLIM VAT 3

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych. Przedstawione zostaną zasady podzielonej płatności, w tym obowiązkowej.   Przedstawione zostaną także

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 - SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA OPS W CZASIE STANU EPIDEMII

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – procedura przyznania świadczenia, uchylenie prawa do świadczenia, rozpatrywanie wniosków, odwołanie klienta, nienależnie pobrane świadczenia, dłużnik alimentacyjny

WEBINARIUM: Wynagradzanie w jednostkach pomocy społecznej w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów podczas pandemii COVID-19

WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr umów od 1.1.2024 r. oraz zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP. Zamówienia podprogowe podlegają jednak obowiązkowi sprawozdawczości – należy wykazać