Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2022 r.

Od początku 2021 r. całość ewidencji odpadami musi być prowadzona w formie elektronicznej poprzez indywidualną stronę w bazie danych o odpadach (BDO). W placówkach medycznych powstaje duża ilość odpadów, w tym te wymagające
23.02.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WYPADKI przy pracy wskutek oddziaływania POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO jako czynnika zagrażającego zdrowiu pracowników z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS z 29.06.2016 r.

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem problematyki pandemii – warsztaty praktyczne

Szkolenie pozwoli udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego, wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie - szkolenie okresowe BHP

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny

Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Liczne regulacje branżowe nakładające się na przepisy ogólne dotyczące BHP i prawa pracy komplikują wypełnianie obowiązków inspektorów BHP w placówkach służby zdrowia.

Nowe obowiązki w zakresie BHP w placówkach oświatowych Postępowanie powypadkowe dot. uczniów i pracowników szkoły – warsztaty praktyczne

29 listopada weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzono wiele zmian, które należy wdrożyć.

Metodyka prowadzenia szkolenia BHP - w tym instruktażu stanowiskowego – co zrobić, żeby było interesujące

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom treści, które zainspirują ich do poszukiwania nowych metod aktywizujących pracowników podczas szkoleń bhp. Pokazanie, że najważniejszym podmiotem szkolenia jest człowiek oraz jego osobowość, która

Zagrożenia biologiczne i chemiczne w służbie zdrowia - jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom?

Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej z racji wykonywanego zawodu stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników niebezpiecznych i szkodliwych w tym czynniki chemiczne i biologiczne. Pracownicy medyczni narażeni są

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy  przesłany po maile w formie pdf

WEBINARIUM: Rozliczenia środowiskowe za rok 2020 w OPS-ach – gospodarka odpadami w tym odpadami medycznymi, KOBiZE, gospodarka wodna

Zmieniły się podstawy rozliczeń środowiskowych – za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, poboru wody. W gospodarce odpadami nastąpiła rewolucja związana z koniecznością prowadzenie ewidencji i rozliczeń w formie elektronicznej.