Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami medycznymi w 2021 r. BDO dla placówek medycznych w dobie SARS-CoV-2

W wymogach dotyczącących gospodarki odpadami od początku 2019 r wprowadzono rewolucyjne zmiany. Na problemy związane z ich wdrożeniem nałożyły się dodatkowo problemy wynikające z pandemii SARS-COV 2 i kolejne zmiany wprowadzane tzw. „ustawami
11.03.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WYPADKI przy pracy wskutek oddziaływania POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO jako czynnika zagrażającego zdrowiu pracowników z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS z 29.06.2016 r.

Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja z uwzględnianiem ostatnich zmian w przepisach od 6.2019 r. – warsztaty praktyczne

Szkolenie pozwoli udoskonalić praktyczne umiejętności przeprowadzenia postępowania powypadkowego, wyjaśnić przyczyny powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie - szkolenie okresowe BHP

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny

Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Liczne regulacje branżowe nakładające się na przepisy ogólne dotyczące BHP i prawa pracy komplikują wypełnianie obowiązków inspektorów BHP w placówkach służby zdrowia.

Nowe obowiązki w zakresie BHP w placówkach oświatowych Postępowanie powypadkowe dot. uczniów i pracowników szkoły – warsztaty praktyczne

29 listopada weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzono wiele zmian, które należy wdrożyć.

Metodyka prowadzenia szkolenia BHP - w tym instruktażu stanowiskowego – co zrobić, żeby było interesujące

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom treści, które zainspirują ich do poszukiwania nowych metod aktywizujących pracowników podczas szkoleń bhp. Pokazanie, że najważniejszym podmiotem szkolenia jest człowiek oraz jego osobowość, która

Zagrożenia biologiczne i chemiczne w służbie zdrowia - jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom?

Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej z racji wykonywanego zawodu stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników niebezpiecznych i szkodliwych w tym czynniki chemiczne i biologiczne. Pracownicy medyczni narażeni są

WEBINARIUM: Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy  przesłany po maile w formie pdf

WEBINARIUM: Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 „dzień po!” i rok 2020 r.

31 października 2020 roku upłynął termin złożenia sprawozdania odpadowego. Po raz pierwszy sprawozdanie to trzeba było złożyć w formie elektronicznej na indywidualnym koncie w BDO. Teoretycznie złożenie sprawozdania w BDO nie powinno być