WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH w tym dotyczące świadczeń opiekuńczych od 1.01.2024 r. z przykładem wzoru Informacji dotyczącej zmian w świadczeniach opiekuńczych

14.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne • Specjalny zasiłek opiekuńczy • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – zmiany


Program szkolenia

 1. Zmiany w świadczeniach opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy)  i stosowanie przepisów przejściowych – związanych z wejściem w życie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym z jednoczesnym omówieniem zagadnień i przepisów dotyczących świadczeń opiekuńczych obowiązujących od 1.1.2024 r.
 • Zasady przyznawania świadczenia wspierającego – dla kogo i na jakich zasadach?
 • Czy nowe świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od rezygnacji z zatrudnienia i czy został określony limit dochodów, który można uzyskać?
 • W jakich warunkach będzie możliwe przejście na nowe świadczenie pielęgnacyjne – jakie należy podjąć działania?
 • W jakich warunkach możliwe jest uzyskanie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego? Czy Organ działa w tym zakresie z urzędu czy na wniosek?
 • Czy można wrócić do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach po wcześniejszym pobieraniu świadczenia na zasadach obowiązujących od 1.1.2024 r?
 • Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka? Jakie uprawnienia ma osoba pobierająca świadczenie?
 • Nowy katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Jak stosować przepisy przejściowe w zakresie dotyczącym kontynuacji pobierania świadczeń na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r.? Jakie działania należy podjąć?
 • Jakie należy spełnić warunki, aby móc kontynuować pobieranie świadczeń opiekuńczych na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r.?
 • Informowanie stron postępowań administracyjnych o przysługujących im uprawnieniach na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym
 • Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego?
 • Co z wątpliwościami dotyczącymi momentu powstania niepełnosprawności i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. – czy nadal będzie obowiązywał przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych? W jakich przypadkach?
 • Nienależnie pobrane świadczenia opiekuńcze – powstałe na skutek jednoczesnego pobierania świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego. Jak przeprowadzić postępowanie? Kto jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? Czy należy dokonać zwrotu wraz z odsetkami ustawowe za opóźnienie?
 • Jak przygotować się na wejście nowych przepisów?
 •  Informacja dotycząca zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (przykład wspomagający - wzór ramowy w wersji edytowalnej)

 1. Zmiany związane z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy posiadającym  status UKR – okres legalnego pobytu na terytorium RP
 • Czy możliwość legalnego pobytu po 4.03.2024 r. obejmuje również rodzeństwo osoby uprawnionej?
 • Do kiedy Organ powinien przyznać prawo do świadczeń rodzinnych?

 1. Zmiany związane z uchyleniem art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Jak stosować przepisy dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności – wynikające z ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw?
 • Do kiedy zachowują ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?
 • Czy ważność orzeczenia, które wygasło po 6.8.2023 r. może zostać przedłużona?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
2023-12-14 347.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane