WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur medycznych. Wycenę procedur należy przygotować w oparciu o jedną z metod zgodnych z nowym rozporządzeniem. W oparciu o przykłady zaprezentujemy opis technologiczny typowego wykonania procedury medycznej, objaśnimy jak poprawnie wyliczać stawki godzinowe personelu wykonującego procedurę, czy koszty aparatury medycznej.

Program szkolenia

1.  Organizacja procesu wyceny procedur medycznych

 • Wycena konieczna do rozliczeń wewnętrznych
 • Procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów                                                 
 • Tworzenie odmian procedur ze względu na różnice w technologii wykonania

 

2. Metody wyceny jednostkowych kosztów normatywnych procedur medycznych  wg nowego rachunku kosztów

 • Metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów
 • Metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów (czas trwania procedury)
 • Metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów (jednostka kalkulacyjna)

 

3. Poszczególne etapy wyceny procedur medycznych

 • Wydzielenie OPK wykonujących procedury medyczne
 • Przygotowanie wykazu wykonywanych procedur medycznych (zgodnie z klasyfikacją ICD-9 PL, nazwa procedury)
 • Ewidencja wykonanych procedur medycznych

 

4. Wycena procedur medycznych - opis technologiczny typowego wykonania

 • Wycena jednostkowego kosztu normatywnego materiałowego procedury medycznej
 • Wycena jednostkowego kosztu normatywnego osobowego procedury medycznej        
 • Wycena jednostkowego kosztu normatywnego sprzętu procedury medycznej

 

5. Wycena procedur medycznych - metodyka wyliczania              

 • Stawka godzinowa personelu wykonującego procedurę                                               
 • Stawka minutowa aparatury medycznej wykonującej procedurę medyczną

 

6. Prawidłowa alokacja kosztów pośrednich w zależności od wybranej metody wyceny

 • Metoda oparta na narzucie w oparciu o jednostkę kalkulacyjną
 • Metoda oparta na narzucie proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych

 

7. Problematyczne aspekty i błędy związane z wyceną procedur medycznych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16