WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur medycznych. Wycenę procedur należy przygotować w oparciu o jedną z metod zgodnych z nowym rozporządzeniem. W oparciu o przykłady zaprezentujemy opis technologiczny typowego wykonania procedury medycznej, objaśnimy jak poprawnie wyliczać stawki godzinowe personelu wykonującego procedurę, czy koszty aparatury medycznej.

Program szkolenia

1.  Organizacja procesu wyceny procedur medycznych

 • Wycena procedury a rozliczenia wewnętrzne
 • Procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów w jednostce
 • Technologie wykonania procedur a metody procedur medycznych

2. Metody wyceny jednostkowych kosztów normatywnych procedur medycznych wg nowego rachunku kosztów

 • Rzeczywiste kosztach zużytych zasobów
 • Koszty typowo zużywanych zasobów (czas trwania procedury)
 • Koszty typowo zużywanych zasobów (jednostka kalkulacyjna)

3. Etapy wyceny procedur medycznych

 • Wydzielenie OPK wykonujących procedury medyczne
 • Przygotowanie wykazu wykonywanych procedur medycznych (zgodnie z klasyfikacją ICD-9 PL, nazwa procedury)
 • Ewidencja wykonanych procedur medycznych

4. Przykładowe opisy technologiczne wykonania procedury medycznej

 • Wycena jednostkowego kosztu materiału
 • Wycena jednostkowego kosztu osobowego
 • Wycena jednostkowego kosztu sprzętu

5. Sposób wyliczania procedury medycznej

 • Personel wykonujący procedurę –  Stawka godzinowa
 • Aparatura medyczna używana w procedurze medycznej – Stawka minutowa

6. Alokacja kosztów pośrednich w zależności od wybranej metody wyceny procedury

 • Narzut kosztów pośrednich w oparciu o jednostkę kalkulacyjną
 • Narzut kosztów pośrednich proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych

7. Problematyczne aspekty i błędy związane z wyceną procedur medycznych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16