WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

11.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

1.  Organizacja procesu wyceny procedur medycznych

 • Wycena procedury a rozliczenia wewnętrzne
 • Procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów w jednostce
 • Technologie wykonania procedur a metody procedur medycznych

2. Metody wyceny jednostkowych kosztów normatywnych procedur medycznych wg nowego rachunku kosztów

 • Rzeczywiste kosztach zużytych zasobów
 • Koszty typowo zużywanych zasobów (czas trwania procedury)
 • Koszty typowo zużywanych zasobów (jednostka kalkulacyjna)

3. Etapy wyceny procedur medycznych

 • Wydzielenie OPK wykonujących procedury medyczne
 • Przygotowanie wykazu wykonywanych procedur medycznych (zgodnie z klasyfikacją ICD-9 PL, nazwa procedury)
 • Ewidencja wykonanych procedur medycznych

4. Przykładowe opisy technologiczne wykonania procedury medycznej

 • Wycena jednostkowego kosztu materiału
 • Wycena jednostkowego kosztu osobowego
 • Wycena jednostkowego kosztu sprzętu

5. Sposób wyliczania procedury medycznej

 • Personel wykonujący procedurę –  Stawka godzinowa
 • Aparatura medyczna używana w procedurze medycznej – Stawka minutowa

6. Alokacja kosztów pośrednich w zależności od wybranej metody wyceny procedury

 • Narzut kosztów pośrednich w oparciu o jednostkę kalkulacyjną
 • Narzut kosztów pośrednich proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych

7. Problematyczne aspekty i błędy związane z wyceną procedur medycznych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-03-11 497.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane