Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zmiany w RACHUNKOWOŚCI oraz PODATKACH w 2020/21 r. istotne dla PODMIOTÓW LECZNICZYCH z uwzględnieniem obowiązku wdrożenia zmienionego standardu rachunku kosztów od 2021 r.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

29.09.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Nowy plik JPK VAT– nowe zasady ewidencjonowania VAT w jednostkach finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kodów GTU - kiedy i jak stosować?

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium
30.09.2020, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: INWENTARYZACJA 2020 r. w jednostkach sfery finansów publicznych

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy  przesłany mailem w formie pdf

07.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w istytucjach kultury Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności
12.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r. – nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K, „Nowa Matryca Stawek VAT”, „Biała lista podatników”, kasy rejestrujące ON-LINE, przymusowa płatność i inne ważne zmiany - przepisy obowiązujące od 1.11.2020/ 1.01.2020 /1.04.2020 /1.07.2020/1.10.2020

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2020 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
15.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Nowa struktura JPK VAT 2020 – nowe zasady ewidencjonowania VAT w służbie zdrowia

W szkoleniu przedstawione zostaną nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez podatnika VAT czynnego oraz nowe zasady sporządzania JPK VAT przez podmioty lecznicze od 1 października 2020 r. Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy
15.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w podmiotach leczniczych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności
19.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINAR: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w SŁUŻBIE ZDROWIA według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w formacie Excel oraz przedstawienie głównych założeń zmian w zakresie standardu rachunku kosztów od 2020 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
21.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia
22.10.2020, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 12.00