Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania podmiotami leczniczymi – warsztaty z projektem procedury przygotowania planu finansowego w formie edytowalnej

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
01.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych

16 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który ma służyć do wystawiania, przechowywania
01.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023/2024 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2023 r. Omówimy problematykę dotyczącą stosowania mechanizmu podzielonej płatności, proporcji
04.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023/2024 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r., w tym w zakresie korekty rocznej oraz faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF

04.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury – szkolenie 3-dniowe

Szkolenie 3-dniowe: Dzień 1 - 19
04.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
07.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych

Obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF od 1 lipca 2024 r/1 stycznia 2025 r. wprowadza ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1598). Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form
07.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
08.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

13.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w INSTYTUCJACH KULTURY

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań
19.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30