Najbliższe szkolenia

VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2019 r. PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników i inne zmiany – zasady rozliczania VAT 2019/2020

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2019 r. Omówimy ostatnie zmiany mające na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT oraz wprowadzone
21.10.2019, Warszawa

Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w SŁUŻBIE ZDROWIA według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w formacie Excel oraz przedstawienie głównych założeń zmian w zakresie standardu rachunku kosztów od 2020 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
24.10.2019, Warszawa
29.10.2019, Katowice

Nowy STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2020 r. na podstawie zaleceń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowanych w 2019 roku – zastosowanie w praktyce

Od 1 stycznia 2020 r w podmiotach leczniczych wchodzi w życie standard rachunku kosztów, wprowadzany na podstawie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
25.10.2019, Warszawa

ŚWIADCZENIA RODZINNE ze szczególnym uwzględnianiem ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH

Od 1.11.2019 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych. Szkolenie obrazowo pokazuje zmiany, jakie weszły na przestrzeni ostatnich lat oraz przede wszystkim przedstawia tryb i zasady postępowania konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym przede wszystkim zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
25.10.2019, Warszawa

Zmiany w opodatkowaniu spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w 2019 r. i 2020 r. – podatek VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest omówienie i analiza zasad opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem VAT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w tym zakresie.
30.10.2019, Warszawa
07.11.2019, Katowice

Zamknięcie roku 2019 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT, w zakresie rachunku kosztów

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach w tym najważniejszych zmian w podatkach, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r.

 

05.11.2019, Rzeszów
14.11.2019, Katowice
18.11.2019, Warszawa

EXCEL W KSIĘGOWOŚCI PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
05.11.2019, Warszawa

Zamknięcie roku 2019 w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zmian ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o VAT

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
05.11.2019, Warszawa
15.11.2019, Gdańsk
20.11.2019, Kraków

VAT w branży budowlanej w 2019 i 2020 r. z uwzględnieniem zmian m. in.: PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników, wyrok TS UE dot. momentu wykonania usług budowlanych

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi konsekwencje wydanego 2 maja 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE przełomowego wyroku w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych
08.11.2019, Warszawa