Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT w SP ZOZ

Jednostki medyczne w tym SP ZOZ są szczególnego rodzaju podatnikami podatku VAT. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika oraz proporcji w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw. faktur mieszanych. Należy
07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Roczne sprawozdanie odpadowe placówek medycznych za rok 2022 – kompendium wiedzy

Zmieniają się zarówno przepisy dotyczące gospodarki odpadami, a także zmieniana jest funkcjonalność samej Bazy Danych o Odpadach. W świetle tych zmian posiadane doświadczenie w korzystaniu z formy elektronicznej KPO i KEO może ustrzec przed popełnieniem
08.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.30
09.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Elektroniczny obieg dokumentów a polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem praktycznych aspektów – warsztaty z kompletnym projektem polityki rachunkowości w formie edytowalnej

 

 

16.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

20.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

21.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

23.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury z uwzględnieniem pakietu Polskie Ład oraz Polski Ład 2.0 i Polski Ład 3.0

23.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

28.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku programu Excel oraz możliwość konsultacji z wykładowcą

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
03.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00