Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Fakturowanie w podmiotach leczniczych w 2021 r. – zmiany i problematyczne zagadnienia

W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur w placówkach medycznych. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury oraz zmiany w podatku VAT
26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych. Rozliczenie ośrodków kosztów - praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu programu Word

26.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

 

28.10.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2021 w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT, CIT

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.
03.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
08.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek u źródła w instytucjach kultury problematyczne zagadnienie związane z rozliczaniem WHT z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Celem szkolenia jest przedstawianie kluczowych zagadnień związanych z podatkiem u źródła z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Program uwzględnia analizę znaczących zmian w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. w ramach
09.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

10.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2021 r.

Z początkiem maja 2021 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia. Zmiany dotyczą m.in. zakresu czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe oraz zasad ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia.
16.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca, 1 października 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Z 1 lipca 2021 r. przebudowie ulegają zasady sporządzania plików JPK_VAT (m.in. kody GTU oraz oznaczenia procedur). Na szkoleniu przedstawimy zasady sporządzania pliku JPK_VAT w służbie zdrowia wg zmienionych zasad. W dalszym ciągu budzą wątpliwości zasady
16.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
17.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00