Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
05.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady liczenia proporcji w podatku VAT – kultura

Jednostki kultury są szczególnego rodzaju podatnikiem podatku VAT, ponieważ część ich działalności może nie podlegać opodatkowaniu. To może wymuszać obowiązek liczenia tzw. prewspółczynnika, w przypadku gdy podatnik chce odliczyć podatek VAT z tzw.
06.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych.    Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne po zmianach w 2022 r. – zasady rozliczania, czas pracy w delegacji, procedury wewnątrzzakładowe

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety. Prawodawca planuje jednak kolejną podwyżkę kwot. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne. Szkolenie
13.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w podmiotach leczniczych w 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

18.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
19.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: WYCENA PROCEDUR MEDYCZNYCH zgodna z nowym Standardem Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty

Od 1 stycznia br. podmioty lecznicze zobowiązane są wdrożyć nowy standard rachunku kosztów. Obowiązek ten wiąże się z przygotowaniem odpowiednich danych koniecznych do wdrożenia nowych rozliczeń, w szczególności kosztów procedur
24.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

25.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
26.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2022 r. Zmiany w JPK_VAT • Obowiązek stosowania kas fiskalnych • Faktura ustrukturyzowana

27.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.15 do 14.30