WEBINARIUM: Wynagrodzenia, czas pracy oraz urlopy i nowe uprawnienia rodzicielskie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem zmian

16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

 

 • Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)
  • zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – skutki i obowiązki
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • potrącenia w wynagrodzenia

 • Wynagradzanie nauczycieli
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start” wg zmienionych przepisów
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) – nowe możliwości związane z urlopem opiekuńczym
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
   • zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2023/2024 – w jakich placówkach, tryb postępowania
  • Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – zasady wyrównywania wynagrodzenia

 • Czas pracy pracowników oświaty 
  • elastyczne systemy czasu pracy w aspekcie zmian Kodeksu pracy (odrębności dotyczące nauczycieli)
  • praca zdalna w świetle zmian w Kodeksie pracy (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)
  • godziny nadliczbowe pracowników samorządowych
  • czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych, godzina na konsultacje)

 • Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność

 • Zwolnienia od pracy 
  • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
  • urlopy okolicznościowe
  • inne płatne zwolnienia od pracy
  • zwolnienia niepłatne
  • zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli
  • urlopy opiekuńcze pracowników oświaty
  • zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 • Zmiany w zakresie ZFŚS
  • ustalenie wysokości świadczenia urlopowego nauczycieli
  • wysokości odpisów na ZFŚS
  • odpis na emerytowanych nauczycieli - NOWOŚĆ
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-09-16 327.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane