WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, CZAS PRACY, URLOPY, PRACA ZDALNA i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu EPIDEMII w szkołach, przedszkolach i innych PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Od października 2020 r. na mocy rozporządzeń MEN wprowadzane są  nowe zasady funkcjonowania szkół. Zapraszamy na szkolenie, które przybliży nowe zasady organizowania zajęć w szkołach i obowiązki dyrektora w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników.

Program szkolenia

Funkcjonowanie szkół w strefie czerwonej

 • Zdalne nauczanie  (kogo dotyczy, jak zorganizować)
 • Nauka hybrydowa  (zasady)

 

Wynagrodzenia pracowników a praca zdalna

 • Organizowanie pracy zdalnej dla pracowników niepedagogicznych
 • Praca zdalna nauczycieli
 • Kwarantanna a praca zdalna – obowiązek czy uprawnienie
 • Wynagrodzenie pracownika w czasie kwarantanny
 • Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
 • Czy nauczycielom należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
 • Czy wypłacamy dodatek za wychowawstwo?

 

Urlopy i zwolnienia od pracy

 • Kiedy można polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu?
 • Zmiany w planach urlopowych
 • Opieka na dziecko a praca zdalna;  Zasiłek opiekuńczy

 

Rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach oświatowych

 • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie?
 • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
 • Czy w pracy zdalnej nauczycieli można wypłacać nadgodziny?
 • Czy i w jakiej formie pracodawca może wydać zarządzenie o ewidencjonowaniu czasu pracy?

 

Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii

 • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
 • Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?
 • Czy można na podstawie umowy zlecenia wypłacać wynagrodzenie za gotowość do pracy?

 

Badania profilaktyczne

 • Obowiązkowe badania;  Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni; Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16