WEBINARIUM: Wynagrodzenia, czas pracy oraz zwolnienia od pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych

09.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych

 • składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)
 • ochrona wynagrodzenia za pracę
 • potrącenia w wynagrodzenia

Wynagradzanie nauczycieli

 • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
 • dodatek za wychowawstwo
 • świadczenie „na start”
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Czas pracy pracowników oświaty

 • systemy i rozkłady czasu pracy (problematyka dnia wolnego za święto wypadające w sobotę w szkołach)
 • praca zdalna (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)
 • godziny nadliczbowe pracowników samorządowych
 • czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych)

Usprawiedliwianie nieobecności

 • zasady
 • tryb określenia
 • dowody usprawiedliwiające nieobecność
 • praca w czasie kwarantanny lub izolacji

Zwolnienia od pracy

 • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
 • urlopy okolicznościowe
 • inne płatne zwolnienia od pracy
 • zwolnienia niepłatne
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2021-11-09 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane