WEBINARIUM: Wynagrodzenia, czas pracy oraz zwolnienia od pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych

Program szkolenia

 

 • Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • potrącenia w wynagrodzenia

 • Wynagradzanie nauczycieli
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start”
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

 • Czas pracy pracowników oświaty
  • systemy i rozkłady czasu pracy (problematyka dnia wolnego za święto wypadające w sobotę w szkołach)
  • praca zdalna (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)
  • godziny nadliczbowe pracowników samorządowych
  • czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych)

 • Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność
  • praca w czasie kwarantanny lub izolacji

 • Zwolnienia od pracy
  • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
  • urlopy okolicznościowe
  • inne płatne zwolnienia od pracy
  • zwolnienia niepłatne

 • Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników od sierpnia 2022 r.
  • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
  • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
  • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • Urlopy ojcowskie
  • Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
  • Nowe zapisy w świadectwach pracy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16