WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 r. i 2021 r.

28.04.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Od 1 października 2020 r. w kluczowy sposób zmieniły się zasady ewidencjonowania i raportowania podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VT-7K) zastąpiły nowe struktura JPK_V7M i JPK_V7K. Znacząco rozszerzony został zakres danych, które należy raportować fiskusowi, w szczególności kody GTU oraz oznaczenia procedur (m.in. TP, MPP). Istotnej zmianie ulegną także zasady raportowania sprzedaży udokumentowanej fakturami wystawionymi do paragonów fiskalnych. 1 stycznia 2021 r. maja obowiązywać zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM. W szkoleniu omówione zostaną także inne ostatnie zmiany w podatku VAT (np. nowa matryca stawek, kasy fiskalne) oraz bieżące problemy z rozliczaniem podatku VAT w placówkach służby zdrowia.

Program szkolenia

I. Nowe JPK VAT

- wprowadzenie schematu JPK_VDEK (JPK_V7 i JPK_V7K) w miejsce JPK_VAT(3) i deklaracji VAT-7 (VAT-7K)

- weryfikacja błędów w nowym JPK_VAT – kiedy organy wymierzy karę za błędy w przesłanym pliku JPK_VAT

- struktura nowego pliku JPK_VAT: Nagłówek, Podmiot1, Ewidencja i Deklaracja – złożenie pierwotne i korekta

- pola nowego pliku JPK_VAT: obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne

- dokumenty stanowiące podstawę do zaewidencjonowania podatku należnego (m.in. faktury, raporty fiskalne, dowody wewnętrzne, dokumenty celne)  i podatku naliczonego (faktury, faktury VAT RR, dowody wewnętrzne, dokumenty celne)

- faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w nowym JPK_VAT

- paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w nowym JPK_VAT

- kody GTU (od GTU_01 do GTU_13)  – nowość w ewidencji VAT dotyczącą niektórych towarów i usług

- oznaczenia procedur w ewidencji sprzedaży (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP) i zakupu nowego JPK_VAT  (MPP i IMP)

- jakie leki oznaczamy kodem GTU_09

- czy kody GTU albo oznaczenia procedur stosujemy do świadczenia usług najmu, refaktur prądu, energii cieplnej, sług telekomunikacyjnych

- jakie usługi niematerialne należy oznaczyć kodem GTU-12 w służbie zdrowia

- adnotacja „mechanizm podzielnej płatności) lub jej brak na fakturze a nowe zasady ewidencjonowania – oznaczeniem MPP w ewidencji nowego JPK VAT

- oznaczenia dowodów sprzedaży (RO, WEW, FP) i zakupu (MK, VAT_RR, WEW) – nowość w ewidencji

- nowe oznaczenia stosowane w nowym JPK_VAT – czy potrzebna zmiana wewnętrznych procedur, w tym zasad fakturowania

- ulga na złe długi w nowym pliku JPK_VAT

 

II. Wybrane problemy dotyczące rozliczania podatku VAT w służbie zdrowia

1. Wysokość podatku z tytułu świadczenia usług medycznych oraz innych czynności 

- problem świadczeń złożonych w służbie zdrowia

- problem miejsca opodatkowania usług medycznych

- usługi w zakresie opieki zdrowotnej zwolnione z podatku VAT

- źródło finansowania a zwolnienie z VAT (NFZ, pacjent, pracodawca, ubezpieczyciel, Fundusz COVID-19)

- usługi w zakresie opieki medycznej opodatkowane według stawki 23%

- e-porady a zwolnienie z podatku VAT – umowne i wynikające z ustawy o COVID-19

- testy na COVID-19 a zwolnienie z VAT

- miejsce świadczenia usług opieki zwrotnej – problem zagranicznych pacjentów

- usługi na zlecenie sądów, prokuratur policji, ZUS, KRUS itp.

- badania kliniczne – stawka i miejsce ich opodatkowania

- usługi paramedyczne (usługi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, fizjoterapeuci itd.)

- usługi transportu sanitarnego; zabezpieczanie imprez masowych

- dostawa i WNT leków i wyrobów medycznych / krwi, narządów ludzkich, mleka kobiecego

- usługi techników dentystycznych oraz dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów

- import usług opieki medycznej (np. badań laboratoryjnych)

- outsourcing usług medycznych

- zwolnienie z VAT na czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne

- usługi kompleksowego leczenia otyłości, w tym leczenie chirurgiczne

- badanie diagnostyczne wykonywane z inicjatywy pacjenta, ze skierowaniem i bez skierowania – czy potrzebne oświadczenie pacjenta

- usługi wykonania testów diagnostycznych do badan naukowych

- usługi gotowości do świadczenia usług medycznych

- usługi w zakresie szkoły rodzenia 

- usługi rehabilitacyjne świadczone odpłatnie i nieodpłatnie

- usługi przechowywania zwłok

- zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia

- zwolnienie usług transportu wykonywanego na zlecenie lekarza oraz bez zlecenia lekarza

- nowa matryca stawek VAT

 - stawka 23 i 8% w służbie zdrowia

- usługi najmu i refaktura mediów

- dostawy leków, urządzeń i materiałów medycznych a nowa matryca stawek VAT

- stawka 0% na dostawy na przeciwdziałanie COVID-19

- zwolnienie usług kształcenia zawodowego w podmiotach leczniczych

- dostawy towarów używanych a zwolnienia z podatku VAT

 

2. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w służbie zdrowia – wybrane zagadnienia

- usługi opieki medycznej

- problem nadlimitów w NFZ

- obligatoryjna metoda kasowa w służbie zdrowia – kserokopie dokumentacji medycznej dla sądów i prokuratur

- badania kliniczne

- usługi najmu i refaktura mediów

- rozliczenie faktur korygujących sprzedaż – obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru

 

3. Dokumentowanie

-  zasady wystawiania faktur i e-faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów faktur oraz ich przechowywanie

- JPK_FA

- faktury ustrukturyzyowane w służbie zdrowia a tarcze antykryzysowe

- kasa fiskalna w służbie zdrowia

- nowe zasady wystawiania faktury do paragonów dla firm  od 1 stycznia 2020 r.

- paragony elektroniczne i dotyczące ich problemy

- kasy wirtualne (mające postać oprogramowania) dla niektórych podatników

- przesunięcie terminów wdrożenia kas on-line dla niektórych branż z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. (m.in. hotele i gastronomia) oraz z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. (m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, prawnicy, lekarze i dentyści) - czy podmioty lecznicze takie jak szpitale, przychodnie, jednostki ratownictwa medycznego muszą wymienić kasy na kasy on-line

 

4. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT w służbie zdrowia

- odliczenie podatku naliczonego w służbie zdrowia, w tym struktura sprzedaży  

- mechanizm podzielonej płatności w służbie zdrowia

- transakcje międzynarodowe (np. WNT, import i eksport usług) w służbie zdrowia

- zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR

- bony towarowe dla pracowników

- czynności nieodpłatne w służbie zdrowia

- zwolnienie podmiotowe w służbie zdrowia

- biała lista a KUP po zmianach od 1 lipca 2020 r.

- BREXIT a placówki medyczne

 

III. VAT SLIM – istotne z punktu widzenia służby zdrowia

- zmiana zasad rozliczania faktur korygujących przez sprzedawcę i nabywcę, w tym rezygnacja z obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

- kiedy możliwe będzie odliczenie VAT od usług noclegowych

- podwyższenie limitu prezentu o małej wartości

- zmiany w zakresie kursów stosowanych dla celów podatku VAT

- wydłużenie terminu na skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego

 

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
2021-04-28 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane