WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2024 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r., w tym w zakresie korekty rocznej oraz faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF

27.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

I. Zmiany podatku VAT istotne z punktu widzenia podmiotów leczniczych

 • VAT SLIM 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.
  • zmiany w zakresie prewskaźnika, struktury sprzedaży i korekty rocznej już w korekcie za 2023  r.
  • zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego od WNT
  • zmiany w zakresie faktur i kas rejestrujący
  • zmiany w zakresie tzw. sankcji VAT
  • zmiany w zakresie podzielonej płatności
  • kursy do przeliczania faktury korygujących w walucie
 • ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur (definicja faktury ustrukturyzowanej, Krajowy System e-faktur, zdefiniowanie daty wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej, udławienia z rozliczeniu faktury ustrukturyzowanej dla sprzedawcy i nabywcy, zmiany dotyczące korekt faktur i duplikatów) 

II. Nowe JPK VAT – wybrane aspekty 

 • ewidencja podatnika VAT czynnego i kary porządkowe za błędy
 • nowe wersje: JPK_V7M i JPK_V7K oraz zasady ich korekt
 • dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur
 • faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w JPK_VAT
 • paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w nowym JPK_VAT

III. Wybrane problemy dotyczące rozliczania podatku VAT w służbie zdrowia

1. Wysokość podatku z tytułu świadczenia usług medycznych oraz innych czynności 

 • problem świadczeń złożonych w służbie zdrowia
 • problem miejsca opodatkowania usług medycznych
 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej zwolnione z podatku VAT
 • źródło finansowania a zwolnienie z VAT (NFZ, pacjent, pracodawca, ubezpieczyciel, Fundusz COVID-19)
 • usługi w zakresie opieki medycznej opodatkowane według stawki 23%
 • e-porady a zwolnienie z podatku VAT 
 • testy na COVID-19 a zwolnienie z VAT
 • miejsce świadczenia usług opieki zwrotnej – problem zagranicznych pacjentów
 • usługi na zlecenie sądów, prokuratur policji, ZUS, KRUS itp.
 • badania kliniczne – stawka i miejsce ich opodatkowania
 • usługi paramedyczne (usługi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, fizjoterapeuci itd.)
 • usługi transportu sanitarnego; zabezpieczanie imprez masowych
 • dostawa i WNT leków i wyrobów medycznych / krwi, narządów ludzkich, mleka kobiecego
 • usługi techników dentystycznych oraz dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów
 • import usług opieki medycznej (np. badań laboratoryjnych)
 • outsourcing usług medycznych
 • zwolnienie z VAT na czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne
 • usługi kompleksowego leczenia otyłości, w tym leczenie chirurgiczne
 • badanie diagnostyczne wykonywane z inicjatywy pacjenta, ze skierowaniem i bez skierowania – czy potrzebne oświadczenie pacjenta
 • usługi wykonania testów diagnostycznych do badan naukowych
 • usługi gotowości do świadczenia usług medycznych
 • usługi w zakresie szkoły rodzenia 
 • usługi rehabilitacyjne świadczone odpłatnie i nieodpłatnie
 • usługi przechowywania zwłok
 • zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia
 • zwolnienie usług transportu wykonywanego na zlecenie lekarza oraz bez zlecenia lekarza
 • stawka 23 i 8% w służbie zdrowia
 • usługi najmu i refaktura mediów a tarcze antyinflacyjne 
 • dostawy leków, urządzeń i materiałów medycznych a nowa matryca stawek VAT
 • stawka 0% na dostawy na przeciwdziałanie COVID-19
 • zwolnienie usług kształcenia zawodowego w podmiotach leczniczych
 • dostawy towarów używanych a zwolnienia z podatku VAT

2. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w służbie zdrowia – wybrane zagadnienia

 • usługi opieki medycznej
 • problem nadlimitów w NFZ
 • obligatoryjna metoda kasowa w służbie zdrowia – m.in. kserokopie dokumentacji medycznej dla sądów
 • badania kliniczne
 • usługi najmu i refaktura mediów
 • podstawa opodatkowania i jej korekty
 • rozliczenie faktur korygujących sprzedaż

3. Dokumentowanie

 • zasady wystawiania i przechowywania faktur i e-faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów
 • JPK_FA
 • faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur – obecne dobrowolne rozwiązania (m.in. definicja, obowiązek otrzymania zgodny nabywcy, data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej, przechowywanie faktury ustrukturyzowanej, korekty faktury ustrukturyzowanej)
 • obowiązkowy KSeF (faktury dla podatników i instytucji publicznych obowiązkowo w KSeF, faktury dla ludności poza KSeF, faktury w okresie awarii i niedostępności KSeF (dodatkowe znaczniki faktur ustrukturyzowanych), korekty faktur ustrukturyzowany – brak możliwości anulowania i likwidacja not korygujących) – Minister Finansów zapowiedział przesunięcie daty wdrożenia obowiązkowego KSeF
 • faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych w służbie zdrowia 
 • kasa fiskalna w służbie zdrowia – kwestia posiadania kasy on-line
 • faktury do paragonów dla firm 
 • paragony elektroniczne i dotyczące ich problemy 
 • przepisy wykonawcze dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
 • kasy on-line (w tym wirtualne) w ochronie zdrowia

4. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT w służbie zdrowia

 • odliczenie podatku naliczonego w służbie zdrowia
 • odliczenie wg struktury sprzedaży oraz korekty (sygnalizacja tzw. prewskaźnika) 
 • mechanizm podzielonej płatności w służbie zdrowia
 • transakcje międzynarodowe (np. WNT, import i eksport usług, kwestia Brexitu) w służbie zdrowia – wybrane problemy 
 • zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej
 • zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR
 • czynności nieodpłatne w służbie zdrowia
 • zwolnienie podmiotowe w służbie zdrowia – wskazanie takiej możliwości dla mniejszych placówek 
 • biała lista a KUP a Polski Ład
 • nowelizacja dot. obowiązków dostawców usług płatniczych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
2024-03-27 467.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane