WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca, 1 października 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

16.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Z 1 lipca 2021 r. przebudowie ulegają zasady sporządzania plików JPK_VAT (m.in. kody GTU oraz oznaczenia procedur). Na szkoleniu przedstawimy zasady sporządzania pliku JPK_VAT w służbie zdrowia wg zmienionych zasad. W dalszym ciągu budzą wątpliwości zasady rozliczania faktur korygujących, tak przez nabywcą jak i sprzedawcę, wg zmienionych od 1 stycznia 2021 r.  Omówimy także pozostałe zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM 2 istotne z punktu widzenia placówek leczniczych. Wyjaśnimy bieżące problemy rozliczania podatku VAT w służbie zdrowia. Zasygnalizujemy planowane zmiany przepisów będące na różnym etapie prac legislacyjnych.

Program szkolenia

 1. JKP_VAT i jego zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • ewidencja podatnika VAT czynnego i obowiązek jej korekty (kary porządkowe nakładane za błędy w ewidencji przez urząd skarbowy)
 • JPK_V7M i JPK_VAT oraz zasady korekt tych plików
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (RO, WEW, FP) i dowodów zakupu (MK, WEW, VAT_RR) oraz zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • faktura uproszczona, w tym paragon fiskalny uznawany za fakturę uproszczoną w JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • kody GTU w ewidencji sprzedaży JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • oznaczenia procedur (np. TP, MPP) w ewidencji sprzedaży JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • oznaczenie IMP i MPP w ewidencji zakupu JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.
 • dostosowanie do pakietu e-commerce
 • zmiany dot. ulgi na złe długi w JPK_VAT od 1 stycznia 2022 r.
 • planowana nowa wersja struktur JPK_V7M i JPK_V7K za okresy od stycznia 2021 r.
 1. VAT SLIM 2
 • dostosowanie ustawy o VAT do skutków Brexitu
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku naliczonego w przypadku importu usług i WNT
 • zmiany w zakresie zasad zwolnień z podatku VAT dostaw nieruchomości (tzw. opcja opodatkowania)
 • zmiany w zakresie uproszczenia odliczania podatku naliczonego od importu usług i WNT
 • zmiany w rachunku VAT
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • zmiany w zakresie odliczania VAT od pojazdów samochodowych
 1. Rozliczenie faktury korygujących – rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2021 r. –  istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia
 • moment rozliczenia faktury korygujących in minus przez sprzedawcę
 • brak obowiązku posiadania potwierdzeń odbioru faktur korygujących 
 • obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie obniżenia podstawy opodatkowania
 • moment rozliczenia faktur korygujących in plus przez sprzedawcę
 • moment rozliczenia faktur korygujących in minus przez nabywcę
 • moment rozliczenia faktur korygujących in plus przez nabywcę
 • przepisy przejściowe dotyczące rozliczania faktur korygujących
 1. Paragony uznawane za tzw. faktury uproszczone
 • kiedy paragon stanowi tzw. fakturę uproszczoną
 • czy do paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną można wystawić „zwykłą” fakturę?
 • ujęcie paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną w ewidencji sprzedaży JPK_VAT
 • ujęcie paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną w ewidencji zakupu JPK_VAT
 1. Zmiany w zakresie kas fiskalnych
 • kasy on-line – w służbie zdrowia
 • zmiany w zakresie zwolnień z kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r., w tym projektowane
 1. Faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu – e-Faktur – planowana od 1 stycznia 2022 r.
 • definicja faktury ustrukturyzowanej
 • forma faktury ustrukturyzowanej
 • Krajowy System e-Faktur
 • rozliczenie ustrukturyzowanej faktur przez sprzedawcę
 • zwrot podatku a faktury ustrukturyzowane
 1. Rozliczenie podatkowe w służbie zdrowia – wybrane zagadnienia
 • zwolnienia z podatku VAT usług opieki medycznej (m.in. e-porady, usługi gotowości, usługi na zlecenie sądów i prokuratur, medycyna pracy, badania kliniczne, medycyna estetyczna)
 • obowiązek podatkowy z tytułu usług opieki medycznej, w tym problem nadlimitów z NFZ oraz metoda kasowa w służbie zdrowia
 • podstawa opodatkowania
 • rozliczenie podatku VAT od usług najmu i dzierżawy
 • odliczenie podatku VAT w służbie zdrowia
 • czynności nieodpłatne w służbie zdrowia
 • zasady wystawienia faktur w służbie zdrowia

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30
2021-11-16 399.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane