Zmiany w VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej ewidencji VAT i nowego JPK_VAT od 1.10.2020 r.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zmiany w zakresie podatku VAT dokonane w trakcie 2020 r. (ważne z punktu widzenia służby zdrowia) oraz nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez podatnika VAT czynnego, a także nowe zasady sporządzania JPK VAT przez podmioty lecznicze od 1 października 2020 r.

Program szkolenia

Zmiany VAT

 1. Zmiany w zakresie wysokości opodatkowania VAT
 • leczenie, profilaktyka, zapobieganie COVID-19 a zwolnienie z VAT
 • źródło finansowania działań przeciwko COVID-19
 • e-porady (szczególne rozwiązania z tarczy antykryzysowej) a zwolnienie z VAT
 • nowa matryca stawek VAT i WIS od 1 lipca 2020 r. – skutki dla szpitali oraz projektowane zmiany
 • dostawa (import) środki medycznych związanych z przeciwdziałaniu COVID-19 bez VAT
 1. Kasy fiskalne
 • Zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.
 • paragony elektroniczne dla klientów
 • odroczenie dalszego wdrażania kas on-lin, m.in. dla lekarzy i lekarzy stomatologów
 • kasy wirtualne – nie dla służby zdrowia
 1. Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych a ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych
 2. Wydłużenie terminu na złożenie ZAW-NR do 14 dni na czas epidemii oraz nowelizacja ustawy o CIT, ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej w zakresie zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy
 3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – na podstawie tarcz antykryzysowych
 4. Projektowane zmiany w zakresie podatku VAT (tzw. VAT SLIM), m.in. zmiany w zakresie korekty podatku należnego i naliczonego z faktury korygujących,  zmiany w terminie odliczenia podatku naliczonego, wykazu podatników VAT, podzielonej płatności, zwolnienia podmiotowego

 

Nowe JPK_VAT

 1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz JPK_VAT według zasad, które maja obowiązywać od 1 października 2020 r.
 2. Od kiedy stosujemy nowe JPK_VAT i nową ewidencję VAT podatnika czynnego
 3. Forma JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K
 4. Rodzaje JPK_VAT, tj. JPK_V7 i JPK_V7K
 5. Sankcje związane z nową ewidencją oraz nowym JPK_VAT
 6. Szczegółowe dane jakie powinna zawierać struktura JPK_VAT

a) uwagi ogólne dotyczące struktury

 • cześć ewidencyjna i część deklaracyjna struktury JPK_VAT
 • korekty struktury JPK_VAT
 • format pliku
 • charakter pól: obowiązkowe, opcjonalne, fakultatywne
 • polskie znaki diakrytyczne, zaokrąglenia, kwoty ujemne, daty itp.
 • numery identyfikacji podatkowej
 • struktura schematu głównego dla JPK_V7 i JPK_V7K
 • struktura nagłówka dla JPK_V7 i JPK_V7K
 • struktura podmiotu 1 JPK_V7 i JPK_V7K

b) część ewidencyjna

 • ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K
 • dowody sprzedaży
 • faktury do paragonów
 • paragony fiskalne pełniące funkcje tzw. faktur uproszczonych, w tym regulacje przejściowe
 • raporty z kas rejestrujących
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • sprzedaż Wiersz JPK_VAT - struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu).
 • oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13
 • oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP
 • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza)
 • struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • zakupWiersz JPK_VAT - struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • dowody nabycia
 • oznaczenia dowodów nabycia
 • Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpZakupu do pola IMP)
 • struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza)
 • struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • tzw. ewidencja zerowa

c) deklaracja

 • struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_38)
 • w deklaracji nie uwzględniamy faktur oznaczonych FP
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_39 do pola P_48)
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_49 do pola P_62)
 • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_63 do pola P_ORDZU)
 • tzw. deklaracja zerowa
 • struktura pouczenia

 

Wybrane bieżące problemy

 1. Usługi opieki medycznej – zasady zwolnienia z VAT
 2. Ważne zmiany kierunków orzecznictwa
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch