WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2021 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r. w JPK_VAT

Z dniem 1 lipca 2021 r. przebudowie ulegają zasady sporządzania plików JPK_VAT (m.in. kody GTU oraz oznaczenia procedur. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady sporządzania pliku JPK_VAT w służbie zdrowia wg zmienionych zasad. W dalszym ciągu budzą wątpliwości zasady rozliczania faktur korygujących, tak przez nabywcą jak i sprzedawcę, wg zmienionych od 1 stycznia 2021 r.  Omówimy także pozostałe zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM istotne z punktu widzenia placówek leczniczych. Wyjaśnimy bieżące problemy rozliczania podatku VAT w służbie zdrowia. Zasygnalizujemy planowane zmiany przepisów będące na różnym etapie prac legislacyjnych.

Program szkolenia

 1. JKP_VAT i jego zmiany od lipca 2021 r.

- ewidencja podatnika VAT czynnego i obowiązek jej korekty (kary porządkowe nakładane za błędy w ewidencji przez urząd skarbowy)

- JPK_V7M i JPK_VAT oraz zasady korekt tych plików

- oznaczenia dowodów sprzedaży (RO, WEW, FP) i dowodów zakupu (MK, WEW, VAT_RR) oraz zmiany od 1 lipca 2021 r.

- faktura uproszczona, w tym paragon fiskalny uznawany za fakturę uproszczoną w JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.

- kody GTU w ewidencji sprzedaży JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.

- oznaczenia procedur (np. TP, MPP) w ewidencji sprzedaży JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.

- oznaczenie IMP i MPP w ewidencji zakupu JPK_VAT i zmiany od 1 lipca 2021 r.

- dostosowanie do pakietu e-commerce

- zmiany dot. ulgi na złe długi w JPK_VAT

 

 1. Rozliczenie faktury korygujących – rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2021 r. –  istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia

- moment rozliczenia faktury korygujących in minus przez sprzedawcę

- brak obowiązku posiadania potwierdzeń odbioru faktur korygujących 

- obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie obniżenia podstawy opodatkowania

- moment rozliczenia faktur korygujących in plus przez sprzedawcę

- moment rozliczenia faktur korygujących in minus przez nabywcę

- moment rozliczenia faktur korygujących in plus przez nabywcę

- przepisy przejściowe dotyczące rozliczania faktur korygujących

 

 1. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2021 r. wynikające z tzw. VAT SLIM – istotne dla ochrony zdrowia

- zmiany w zakresie definicji prezentu o małej wartości

- wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego

- zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego od usług noclegowych

- kursy stosowane do przeliczania walu obcych stosowane od 1 stycznia 2021 r.

- zmiany w zakresie tzw. białej listy

- zmiany w zakresie tzw. towarów wrażliwych

- zmiany w zakresie przymusowej podzielonej płatności

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego

 

 1. Paragony uznawane za tzw. faktury uproszczone

- kiedy paragon stanowi tzw. fakturę uproszczoną

- czy do paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną można wystawić „zwykłą” fakturę

- ujęcie paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną w ewidencji sprzedaży JPK_VAT

- ujęcie paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną w ewidencji zakupu JPK_VAT

 

 1. Brexit – zasady rozliczania transakcji z Wielka Brytanią (kwestia protokołu irlandzkiego)

 

 1. Zmiany w zakresie wystawiania faktur od 1 lipca 2021 r.

- bilety uznawane za faktury

- zmiany wynikające z pakietu e-commerce

 

 1. Zmiany w zakresie kas fiskalnych

- kasy on-line – kalendarium wprowadzania

- zmiany w zakresie zwolnień z kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r., w tym projektowane

 

 1. Zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa bankowego

-  dostosowanie ustawy o VAT do skutków Brexitu

- zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku naliczonego w przypadku importu usług i WNT

- zmiany w zakresie zasad zwolnień z podatku VAT dostaw nieruchomości (tzw. opcja opodatkowania)

- zmiany w zakresie uproszczenia odliczania podatku naliczonego od importu usług i WNT

- zmiany w rachunku VAT

- zmiany w zakresie ulgi na złe długi

 

 1. VAT SLIM 2 – planowane  zmiany

- zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych

- zmiany w zakresie duplikatów faktur

- zmiany w zakresie faktur zaliczkowych

- zmiany w zakresie terminu wystawiania faktur

- zmiany w zakresie faktur korygujących

 

 1. Faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu - e-Faktur – planowana od 1 października 2021 r.

- definicja faktury ustrukturyzowanej

- forma faktury ustrukturyzowanej

- Krajowy System e-Faktur

- rozliczenie ustrukturyzowanej faktur przez sprzedawcę

- zwrot podatku a faktury ustrukturyzowane

 

 1. Rozliczenie podatkowe w służbie zdrowia – wybrane zagadnienia

- zwolnienia z podatku VAT usług opieki medycznej (m.in. e-porady, usługi gotowości, usługi na zlecenie sądów i prokuratur, medycyna pracy, badania kliniczne, medycyna estetyczna)

- obowiązek podatkowy z tytułu usług opieki medycznej, w tym problem nadlimitów z NFZ

- rozliczenie podatku VAT od usług najmu i dzierżawy

- odliczenie podatku VAT w służbie zdrowia

- zasady wystawienia faktur w służbie zdrowia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16