WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych i jej dostosowanie do cyfrowej formy dokumentów obejmujące również niezbędne regulacje w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów – warsztaty z kompletnym projektem polityki rachunkowości w formie edytowalnej

Program szkolenia

Elektroniczny Obieg Dokumentów – a niezbędne zmiany w zakresie polityki rachunkowości

 • E-dokumenty w finansach publicznych – zarys zagadnienia
 • Elektroniczny obieg dokumentów a niezbędne zapisy w polityce rachunkowości
 • Podpis elektroniczny, profil zaufany  – definicje, uwarunkowania prawne podpisów elektronicznych
 • Akceptacja dowodów księgowych
 • Istotne wskazówki praktyczne w zakresie wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

Projekt polityki rachunkowości – edytowalny projekt w formacie Word

 • Omówienie podstawowych elementów polityki rachunkowości
 • Praktyczny przykład dokumentu – praktyczne rozwiązania i zapisy
 • Wybrane problemy praktyczne dotyczące polityki rachunkowości
 • Na co szczególnie należy zwrócić uwagę w podmiocie leczniczym

Systemy informatyczne – uwarunkowania powiązań w kontekście zmian

 • Źródła danych kosztowych
 • Powiązania programów informatycznych, powiązanie ewidencji
 • Słownikowanie
 • Opracowanie, ustalenie i zapisanie powiązań pomiędzy magazynami, aptekami, a kontami w systemie
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi – z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi w procesach przetwarzania danych art. 10 UoR
 • Wymogi ustawowe w odniesieniu do rozwiązań praktycznych

Wycena procedur medycznych w polityce rachunkowości

 • Omówienie zasad i metod wyodrębniania ośrodków proceduralnych
 • Omówienie zasad opisywania sposobu wyceny procedur medycznych
 • Przyjęty model wyceny procedur medycznych jako element polityki rachunkowości

Polityka rachunkowości a projekty finansowane z UE

 • Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji dla realizowanych projektów
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie w odniesieniu do wymagań standardu
 • Zasady wyodrębniania ewidencji płatności w powiązaniu ze źródłem finansowania
 • Zasady wyodrębniania ewidencji rozrachunków
 • Zasady stosowania wyodrębnionego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji finansowanych ze środków zewnętrznych w odniesieniu do wymagań standardu

Krótkie omówienie zmian w przepisach dotyczących elektronizacji obrotu gospodarczego

 • Elektroniczna forma dokumentu
 • Faktura ustrukturyzowana jako dowód księgowy
 • E-faktury w systemach komputerowych
 • Elektroniczne formy zatwierdzenia dokumentów
 • Ustawa o finansach publicznych a przyjęte rozwiązania elektroniczne
 • Warunki korzystania z rozwiązań elektronicznych  w kontekście finansów publicznych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16