WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

Program szkolenia

Standard Rachunku Kosztów – podejście praktyczne - zmiany w zakresie polityki rachunkowości

 • Elementy zmienionego standardu rachunku kosztów a polityka rachunkowości
 • Układ planu kont
 • Numeracja OPK
 • Istotne wskazówki praktyczne w zakresie wdrożenia nowego standardu

Projekt polityki rachunkowości – edytowalny projekt w formacie Word

 • Omówienie podstawowych elementów polityki rachunkowości
 • Praktyczny przykład dokumentu – praktyczne rozwiązania i zapisy
 • Wybrane problemy praktyczne dotyczące polityki rachunkowości
 • Na co szczególnie należy zwrócić uwagę

Systemy informatyczne – uwarunkowania powiązań w kontekście zmian

 • Źródła danych kosztowych
 • Powiązania programów informatycznych, powiązanie ewidencji
 • Słownikowanie
 • Opracowanie, ustalenie i zapisanie powiązań pomiędzy magazynami, aptekami, a kontami w systemie
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi - z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych
 • Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi w procesach przetwarzania danych art. 10 UoR

Wycena procedur medycznych w polityce rachunkowości

 • Omówienie zasad i metod wyodrębniania ośrodków proceduralnych
 • Omówienie zasad opisywania sposobu wyceny procedur medycznych

Polityka rachunkowości a projekty finansowane z UE

 • Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji dla realizowanych projektów
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie w odniesieniu do wymagań standardu
 • Zasady wyodrębniania ewidencji środków pieniężnych
 • Zasady wyodrębniania ewidencji rozrachunków
 • Zasady stosowania wyodrębnionego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji finansowanych ze środków zewnętrznych w odniesieniu do wymagań standardu

Krótkie omówienie zmian w przepisach dotyczących elektronizacji obrotu gospodarczego

 • Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – dobre praktyki
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów – procedura, udokumentowanie, rozliczenie
 • E-faktury w systemach komputerowych
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Elektroniczne formy zatwierdzenia dokumentów
 • Ustawa o finansach publicznych a przyjęte rozwiązania elektroniczne
 • Warunki korzystania z rozwiązań elektronicznych  w kontekście formuły finansów publicznych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16