Najbliższe szkolenia

Zmiany w KARCIE NAUCZYCIELA od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela, nowe przepisy dotyczące nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw)

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 i 2020: m.in. zmiana stawek PIT, kosztów pracowniczych, kwoty wolnej oraz jeden rachunek bankowy dla podatników i płatników, ulga dla młodych

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących PIT - w szczególności przepisy o uldze dla osób do 26. roku życia, które weszły w życie 1 sierpnia 2019 r.

Czas pracy w jednostkach samorządowych w 2020 r. z uwzględnieniem czasu pracy kierowców – warsztaty praktyczne

Na 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada nasilone kontrole z zakresu czasu pracy, które mają objąć także jednostki samorządowe, dlatego przygotowaliśmy szyte na miarę szkolenie z czasu pracy dla pracowników samorządowych. Program szkolenia

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury z uwzględnieniem regulacji w okresie pandemii COVID-19

  Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium •

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, CZAS PRACY, URLOPY i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH w czasie stanu EPIDEMII

Od dnia 25 marca 2020 r. obowiązują kolejne obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19. Spowodowały one praktyczne wstrzymanie działalności wielu podmiotów, w tym także jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze szkolenie ma przybliżyć

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz ramowym wzorem regulaminu

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r. z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia

WEBINAR: WYNAGRODZENIA, PRACA ZDALNA, ZATRUDNIANIE i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu EPIDEMII w PODMIOTACH LECZNICZYCH

Wprowadzenie stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nałożyło na podmioty lecznicze i zatrudnionych w nich pracowników nowe obowiązki.  Wprowadzone  modyfikacje w działalności placówek medycznych przysparzają wielu

WEBINARIUM: Czas pracy w instytucjach kultury w okresie epidemii ewidencjoowanie, tworzeniem rozkładów czasu pracy, zmiana i dostosowanie wewnętrznych regulacji do zmieniającej się sytuacji (ograniczenie działalności, praca zdalna, zmiany w działaniu instytucji)

W trakcie webinarium poruszymy kwestie: - czy i kiedy pracownicy muszą przychodzić do pracy? - jak ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej? - jak potwierdzać realizację pracy zdalnej