WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury z uwzględnieniem regulacji w okresie pandemii COVID-19

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany mailem

Program szkolenia

1.  Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń w instytucjach kultury

2. Pojęcie wynagrodzenia i podstawowe składniki płacy pracowniczej:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatki płacowe: stażowy, funkcyjny, specjalny i in.
 • premie i nagrody
 • dodatki za pracę artystyczną
 • ekwiwalent za używanie w pracy własnych instrumentów, rekwizytów itp.

3. Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy – sposób ustalania

4. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy – podstawy wymiaru, zastosowanie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

5. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy: nagrody jubileuszowe i odprawy

 • sposób ustalania, zastosowanie przepisów o ekwiwalencie urlopowym
 • ustalanie okresów zatrudnienia dla potrzeb wymiaru nagród i odpraw

6. Zasady ograniczania wysokości odpraw według przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ustawy COVID-19)

7. Wynagradzanie w sytuacji powierzenia pracy zdalnej

 • zasady powierzania pracy zdalnej
 • wynagrodzenie za wykonywanie pracy zdalnej

8. Praca zdalna a zwolnienie od pracy z powodu choroby lub kwarantanny

9. Świadczenia chorobowe dla osób przebywających na kwarantannie i izolacji 

10. Możliwość powierzenia pracy zdalnej w sytuacji kwarantanny po zmianie przepisów

11. Zasady wynagradzania za nadgodziny

 • polecenie pracy
 • rekompensata pracy w nadgodzinach: czas wolny
 • rekompensata pracy w nadgodzinach: wynagrodzenie, dodatki i podstawy ich ustalania
 • wynagradzanie za nadgodziny pracowników zarządzających - dyrektora, zastępców, głównych księgowych

12. Umowy cywilnoprawne – zmiany po 1 stycznia 2021 r.

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice
 • Zasady wynagradzania zleceniobiorców – minimalna stawka godzinowa
 • Zasady wynagradzania wykonawców dzieł – sposoby ustalania wynagrodzenia
 • Obowiązki informacyjne wobec ZUS w zakresie umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.