WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, PRACA ZDALNA i inne obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu epidemii w przedszkolach

Od 12 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia MEN zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach. Od 6 maja nastąpiło stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium

• odpowiedzi na pytania na czacie rozesłane mailem kilka dni po webinarium

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenia nauczycieli i administracji - gotowość do pracy w ramach przestoju i praca zdalna
  • Zamknięcie placówki w związku z zagrożeniem epidemicznym a przestój
  • Podstawy zawieszenia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych po 6 maja
  • Praca zdalna w przedszkolach a praca na ternie placówki
  • Jakie dodatki przysługują pracownikom placówek oświatowych za pracę zdalną a jakie za pozostawanie w gotowości do pracy?
  • Jak wynagradzać pracowników wykonujących naprzemiennie pracę zdalnie i pozostających w gotowości?
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielom wspomagającym, logopedom  oraz pedagogom?
  • Czy pedagog, psycholog, logopeda powinni pozostawać w gotowości do pracy czy świadczyć pracę zdalną?
  • Czy nauczycielom należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?
  • Czy wypłacamy dodatek za wychowawstwo?
  • Czy wynagrodzenie nauczycieli za marzec powinno było być skorygowane? Jak wynagradzać za miesiąc kwiecień i maj?
  • Czy do placówki w okresie od 25 marca mogą przychodzić wszyscy pracownicy administracji i obsługi placówki?
  • Na jaki okres pracodawca może zlecić pracę zdalną?
  • Czy  organ prowadzący może podjąć decyzję o wypłacaniu pełnego wynagrodzenia pracownikom będącym w gotowości do świadczenia pracy?
  • Czy dyrektor placówki może wypłacać pełne wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy?
 2. Urlopy i zwolnienia od pracy
  • Kiedy można polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu?
  • Zmiany w planach urlopowych
  • Opieka na dziecko a praca zdalna
  • Zasiłek opiekuńczy – nowe regulacje specjalne
 3. Rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach oświatowych
  • Jak ewidencjonować czas pracy pracowników, którzy pracują zdalnie oraz pracowników administracji i obsługi, którzy pracują rotacyjnie?
  • Czy za dni gotowości do pracy pracownik powinien podpisywać listę obecności?
  • Czy w pracy zdalnej nauczycieli można wypłacać nadgodziny?
  • Czy i w jakiej formie pracodawca może wydać zarządzenie o ewidencjonowaniu czasu pracy?
 4. Zatrudnianie i zwalnianie w okresie epidemii
  • Czy można zatrudniać nowych pracowników w obecnej sytuacji?
  • Czy można zwolnić pracownika obsługi, dla którego nie ma pracy?
  • Czy można na podstawie umowy zlecenia wypłacać wynagrodzenie za gotowość do pracy?
 5. Badania profilaktyczne
  • Obowiązkowe badania
  • Brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni
  • Możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania
 6. Kwestie BHP
  • Możliwość powstrzymania się od pracy
  • Dopuszczalność badania temperatury pracowników
  • Środki ochrony indywidualnej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16