WEBINARIUM: Czas pracy w instytucjach kultury w okresie epidemii ewidencjoowanie, tworzeniem rozkładów czasu pracy, zmiana i dostosowanie wewnętrznych regulacji do zmieniającej się sytuacji (ograniczenie działalności, praca zdalna, zmiany w działaniu instytucji)

W trakcie webinarium poruszymy kwestie:

- czy i kiedy pracownicy muszą przychodzić do pracy?

- jak ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej?

- jak potwierdzać realizację pracy zdalnej pracowników?

- czy należy ewidencjonować gotowość do pracy?

- jakim dokumentem należy ustalić sposób ewidencjonowania czasu pracy w placówkach?

- czy można zmienić rozkład czasu pracy w trakcie miesiąca w okresie epidemii?

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi przesłane mailem do tygodnia po szkoleniu

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany mailem po szkoleniu

Program szkolenia

1. Zmiany w zakresie czasu pracy w okresie epidemii – m.in. praca zdalna, okresy obniżonego zapotrzebowania na pracę

 • dostosowanie regulacji wewnętrznych dotyczących czasu pracy do aktualnych potrzeb – zmiana okresów rozliczeniowych, systemów i rozkładów czasu pracy
 • zmiany regulaminu pracy lub obwieszczenia
 • inne rozkłady i systemu na wniosek pracownika – wniosek, zmiana umowy
 • czas pracy przy pracy zdalnej – obowiązki pracownika, zmiany i dostosowanie do potrzeb pracodawcy, odpoczynki, nadgodziny
 • ewidencja czasu pracy – praca zdalna, przestój

 

2. Czas pracy – zagadnienia ważne w instytucjach kultury

 • pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
 • normy czasu pracy - czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • doba pracownicza

 

3. Rozkłady czasu pracy w instytucjach kultury

 • rozkład w regulaminie pracy
 • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego
 • planowanie czasu pracy w podstawowymrównoważnym systemie czasu pracy
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.