Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Problematyczne aspekty ZATRUDNIANIA i WYNAGRADZANIA w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz orzecznictwa dotyczącego UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

CZAS PRACY I DOKUMENTACJA pracownicza w INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w 2019 roku

W 2019 r. wprowadzone zostaną niezmiernie duże zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej. Obejmują nie tylko skrócenie okresu jej przechowywania – przy bardzo istotnych przepisach przejściowych – ale przede wszystkim

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY w szkołach i placówkach oświatowych oraz ZMIANY przepisów KADROWYCH w 2022 r. Rejestr umów w działach kadr placówek oświatowych od 1.07.2022 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich od 1.08.2022 r.

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...

Nowe obowiązki w zakresie BHP w placówkach oświatowych Postępowanie powypadkowe dot. uczniów i pracowników szkoły – warsztaty praktyczne

29 listopada weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzono wiele zmian, które należy wdrożyć.

Tworzenie i zmiany w rozkładach czasu pracy w 2020 r. - warsztaty praktyczne

Celem szkolenie jest analiza problematycznych kwestii ważnych przy prawidłowym tworzeniu i zmianach harmonogramów. Omówimy wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostkach sektora finansów publicznych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 r. w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, w tym m.in. znaczenie regulaminu ZFŚS, formy działalności

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę w Instytucjach Kultury z uwzględnieniem zmian w PIT, świadectwach pracy, zasad stosowania 50% KUP

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.