Najbliższe szkolenia

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw)

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – po zmianach od 2019 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2018 i planowanych na rok 2019.

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i o pracę w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.

Zmiany w KARCIE NAUCZYCIELA od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela, nowe przepisy dotyczące nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw)

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 i 2020: m.in. zmiana stawek PIT, kosztów pracowniczych, kwoty wolnej oraz jeden rachunek bankowy dla podatników i płatników, ulga dla młodych

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących PIT - w szczególności przepisy o uldze dla osób do 26. roku życia, które weszły w życie 1 sierpnia 2019 r.

Czas pracy w jednostkach samorządowych w 2020 r. z uwzględnieniem czasu pracy kierowców – warsztaty praktyczne

Na 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada nasilone kontrole z zakresu czasu pracy, które mają objąć także jednostki samorządowe, dlatego przygotowaliśmy szyte na miarę szkolenie z czasu pracy dla pracowników samorządowych. Program szkolenia

WEBINARIUM: Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury z uwzględnieniem regulacji w okresie pandemii COVID-19

  Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium •

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, CZAS PRACY, URLOPY i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH w czasie stanu EPIDEMII

Od dnia 25 marca 2020 r. obowiązują kolejne obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19. Spowodowały one praktyczne wstrzymanie działalności wielu podmiotów, w tym także jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze szkolenie ma przybliżyć

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r. z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia