WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r. z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi przesłane mailem do tygodnia po szkoleniu

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany mailem po szkoleniu

Program szkolenia

1. Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją 

  • zmiany w zakresie kar za błędy w nowym JPK_VAT
  • nowe wzory JPK_VAT wraz z deklaracją

2. Covid -19  

3. Paragony będące fakturami uproszczonymi

4. Transakcje powyżej 15 000 zł

5. Nowe wzory dokumentów rejestracyjnych dla celów VAT

6. Nowe terminy dla celów VAT

7. Stosowanie dla potrzeb VAT Nomenklatury Scalonej (CN) - w odniesieniu do towarów oraz PKWiU 2015

8. Zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi na złe długi (dokonywane na druku VAT-ZD) likwidacja  od 1 lipca 2020 r.

9. Zmiany w zakresie kas rejestrujących

10. Ulga na złe długi - korekta VAT w okresie epidemii koronawirusa

11. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

12. Rozliczenie wydanych bonów dla celów VAT

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.