Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, PRACA ZDALNA i inne obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu epidemii w przedszkolach

Od 12 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia MEN zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach. Od 6 maja nastąpiło stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów

WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH w 2022 z uwzględnieniem czasu pracy kierowców karetek i planowanych zmian

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI z uwzględnieniem zmian oraz problematycznych kwestii związanych z pandemią w szkołach, przedszkolach i innych PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi rozesłane mailem

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: Tarcza antykryzysowa 1.0 – 4.0 w instytucjach kultury oraz problematyczne kwestie dotyczące rozliczeń

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium

WEBINARIUM: Nowy plik JPK VAT– nowe zasady ewidencjonowania VAT w jednostkach finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kodów GTU - kiedy i jak stosować?

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w instytucjach kultury Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych - zagadnienia problematyczne

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 9:30 i zakończy o godz. 12:30. W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w podmiotach leczniczych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności