Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w podmiotach leczniczych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostkach finansów publicznych

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostakch finansów publicznych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: Tworzenie UMÓW ZLECENIA z uwzględnieniem specyfiki Instytucji Kultury

Zlecenie jest niezmiernie często wykorzystywaną umową zarówno do bardzo prostych , jak i często do bardzo rozbudowanych usług.  Jako umowa prawa cywilnego rządzi się przy tym zasadą swobody umów, która daje możliwość uregulowania w umowie

WEBINARIUM: ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ PO ZMIANACH – z uwzględnieniem m.in. kwestii wynagradzania, czasu pracy, bhp

Ustawa „tarczowa” z dnia 28 października 2020 r. wprowadziła kolejne zmiany odnośnie zasad organizowania pracy zdalnej.

WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE – z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 r. oraz problematycznych aspektów – w światle najnowszych interpretacji i wyroków SN

Od stycznia 2021 roku pracodawca zawartą umowę o dzieło będzie musiał zgłosić w ciągu 7 dni do ZUS. Będzie to dodatkowy i czasochłonny obowiązek dla płatników zatrudniających na podstawie umów o dzieło. Zwieranie

WEBINARIUM: Wynagradzanie w jednostkach pomocy społecznej w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów podczas pandemii COVID-19

WEBINARIUM: Zmiany w zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników socjalnych od 30.05.2021 r. - z edytowalnym przykładowym wzorem regulaminu oceny okresowej pracowników socjalnych

Nowelizacja przepisów o pomocy społecznej (ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) wprowadza bardzo istotne zmiany odnoszące się do zatrudniania pracowników socjalnych

WEBINARIUM: PPK na liście płac – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie naliczania wpłat do PPK, a także wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obsługi Pracowniczych Planów