Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2020 r. z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia

WEBINAR: WYNAGRODZENIA, PRACA ZDALNA, ZATRUDNIANIE i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu EPIDEMII w PODMIOTACH LECZNICZYCH

Wprowadzenie stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nałożyło na podmioty lecznicze i zatrudnionych w nich pracowników nowe obowiązki.  Wprowadzone  modyfikacje w działalności placówek medycznych przysparzają wielu

WEBINARIUM: Czas pracy w instytucjach kultury w okresie epidemii ewidencjoowanie, tworzeniem rozkładów czasu pracy, zmiana i dostosowanie wewnętrznych regulacji do zmieniającej się sytuacji (ograniczenie działalności, praca zdalna, zmiany w działaniu instytucji)

W trakcie webinarium poruszymy kwestie: - czy i kiedy pracownicy muszą przychodzić do pracy? - jak ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej? - jak potwierdzać realizację pracy zdalnej

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA, PRACA ZDALNA i inne obowiązki wynikające ze stosunku pracy w czasie stanu epidemii w przedszkolach

Od 12 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia MEN zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach. Od 6 maja nastąpiło stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów

WEBINARIUM: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH w 2022 z uwzględnieniem czasu pracy kierowców karetek i planowanych zmian

Aktualne szkolenie - Sprawdź datę i szczegóły 

WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI z uwzględnieniem zmian oraz problematycznych kwestii związanych z pandemią w szkołach, przedszkolach i innych PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi rozesłane mailem

WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: Tarcza antykryzysowa 1.0 – 4.0 w instytucjach kultury oraz problematyczne kwestie dotyczące rozliczeń

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium

WEBINARIUM: Nowy plik JPK VAT– nowe zasady ewidencjonowania VAT w jednostkach finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kodów GTU - kiedy i jak stosować?

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Korzyści dla uczestników webinarium: • możliwość zadawania pytań podczas webinarium