WEBINAR: CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH z uwzględnieniem kwestii problematycznych w okresie epidemii

09.10.2020, Transmisja ONLINE
od 10.00 do 12.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem webinarium jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, w tym w szczególności kwestii związanych z dyżurami medycznymi i pracą nadliczbową.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu (po około 7 dniach). Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Norma czasu pracy a wymiar
  • normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych
  • normy czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
  • czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym
 2. Maksymalna norma dobowa i przecięta norma tygodniowa
  • zasady planowania i rozliczania czasu pracy w dobie i tygodniu
  • zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy
 3. Wymiar czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych
  • zasady ustalania wymiaru czasu pracy poszczególnych pracowników podmiotów leczniczych
 4. Planowanie i rozliczanie dyżurów medycznych. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
  • dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
  • zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru
 5. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych
 6. Doba pracownicza i jej wpływ na planowanie czasu pracy
  • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym
  • ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP
 7. Praca w godzinach nadliczbowych, soboty, niedziele, święta, i w porze nocnej
  • zasady jej planowania i rozliczania w kontekście problematyki wymiaru czasu pracy pracowników 
 8. Organizowanie pracy zdalnej
  • teleporada
  • dopuszczalność polecania pracy zdalnej pracownikom podmiotów leczniczych
  • zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników pracujących zdalnie
  • zasady potwierdzania obecności w pracy i podpisywanie list obecności przez pracowników pracujących zdalnie
 9. Tworzenie harmonogramów czasu pracy
 10. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 10.00 do 12.00
2020-10-09 269.00 zł netto + 23% VAT *
Webinarium rozpoczną się o godz. 10:00 i zakończą się o godz. 12:00.
 
Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji szkolenia (indywidualny kod dostępu).

 

 


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane