Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej z uwzględnianiem problematyki przyjmowania dzieci ukraińskich

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo jak prowadzić sekretariat, który jest sercem i wizytówką szkoły. Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Pokażemy pomysły jak pracować zdalnie i mieć pod kontrolą wszystkie powierzone zadania.

WEBINARIUM: Świadectwo pracy – jak poprawnie wystawić w świetle aktualnych przepisów?

Świadectwo pacy jest jednym z najczęściej  tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi

WEBINARIUM: PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne po zmianach w 2022 r. – zasady rozliczania, czas pracy w delegacji, procedury wewnątrzzakładowe

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety. Prawodawca planuje jednak kolejną podwyżkę kwot. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne. Szkolenie

WEBINARIUM: Tworzenie rozkładów czasu pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie czasu pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy)

WEBINARIUM: Lista płac w 2022 r. Polski Ład – Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

WEBINARIUM: Kadry i płace w placówkach oświatowych w 2022 r. Sygnaliści – Zmiany w zasiłkach chorobowych – Projektowane zmiany w prawie oświatowych (szkolenie 1-dniowe)

WEBINARIUM: Sygnaliści – nowe przepisy od 17 grudnia 2021 r. – zakres treści regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o projekt ustawy

Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić do wewnętrznego porządku prawnego regulacje dotyczące osób zgłaszających naruszenie prawa w związku z tzw. dyrektywą o sygnalistach. W chwili obecnej polska ustawa jest na etapie konsultacji

WEBINARIUM: Polski Ład - co zmienia? Ulgi podatkowe. Składka zdrowotna. PIT, CIT i VAT. Ryczałt. Inne zmiany

WEBINARIUM: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT od 1.07.2022 r.

Polski Ład wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest