WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz ramowym wzorem regulaminu

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

 

Program szkolenia

Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych w 2021 r.

 • Obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów
 • Odpisy na pracowników niepedagogicznych

Uprawnieni do korzystania z Funduszu

 • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy)
 • Emeryci i renciści (zasady korzystania)
 • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
 • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 • Zasady podziału środków ZFŚS

Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej

 • Podstawy i korzyści centralizacji Funduszu (możliwość uniknięcia podwójnego korzystania ze Świadczeń pracowników zatrudnionych w kilku placówkach)
 • Umowa o wspólnej działalności socjalnej – wymagania treści
 • Najczęściej występujące błędy

Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS

 • Pojęcie działalności socjalnej
 • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
 • problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
 • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
 • Pożyczki mieszkaniowe

Kryteria przyznawania świadczeń

 • Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
 • Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
 • Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
 • Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
 • Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.) w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych

Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS

 • Zbieranie danych osobowych,
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej,
 • Okres przechowywania dokumentacji

Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych

 • Zwolnienia podatkowe w związku z epidemią
 • Interpretacje izb skarbowych
 • Kontrole ZUS

Odpowiedzialność za nieprawidłowości w administrowaniu Funduszem

 • Przepisy karne
 • Skutki naruszenia przepisów o składkach ZUS (bezpodstawne zwolnienie ze składek)
 • Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych należności na Fundusz – zasady postępowania sądowego, orzecznictwo 

Ramowy wzór regulaminu funduszu świadczeń socjalnych

Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16